Aktuálně zveřejněno / prodej

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Středočeský Beroun Pozemek parc. č. st. 4258/6 o výměře 548 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 1649, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Beroun, obec Beroun, LV č. 4346, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Beroun. 6 900 000 Kč Oznámení (pdf, 335kB)
Dokumentace I (zip, 6MB)
Jihočeský  Borová Lada č. p. 54  Pozemek parc. č. st. 68 o výměře 231 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 54, objekt k bydlení, k. ú. Borová Lada, obec Borová Lada, LV č. 37, KÚ pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice.

5 000 000 Kč 

Oznámení (pdf, 333kB)
Dokumentace I (zip, 5MB)
Dokumentace II (zip, 8MB) 
Středočeský  Kladno, Poštovní nám. 2357 Pozemek parc. č. 5147 o výměře 1598 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 2357, stavba občanského vybavení, k. ú. Kladno, obec Kladno, LV č. 13538, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno. 90 000 000 Kč  Oznámení (pdf, 341kB)
Dokumentace I (zip, 5MB)
Dokumentace II  (zip, 9MB)
Hlavní město Praha  Praha 9, K Cihelně č. p. 409 Pozemek parc. č.  939/2 o výměře 16 169 m2, ostatní plocha,  pozemek parc. č. 939/4 o výměře 1294 m², ostatní plocha,  pozemek parc. č. 939/5 o výměře 782 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č. p, nebo ev., jiná stavba,  pozemek parc. č. 939/6 o výměře 571 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba,  pozemek parc. č. 939/7 o výměře 244 m², zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 939/8 o výměře 244 m² , zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 939/9 o výměře 246 m², zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je i budova s č. p. 409, jiná stavba,  pozemek parc. č. 939/10 o výměře 117 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č.p. nebo ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 939/11 o výměře 105 m², vodní plocha,  pozemek parc. č. 939/12 o výměře 18 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba,  pozemek parc. č. 939/13 o výměře 37 m², zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 939/79 o výměře 34 m², zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 939/80 o výměře 181 m², zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., průmyslový objekt,  pozemek parc. č. 939/81 o výměře 89 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 939/84 o výměře 97 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č. p. nebo ev., jiná stavba, k. ú. Satalice, obec Praha, LV č. 505, KÚ pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 133 369 120 Kč  Oznámení (pdf, 338kB)
Dokumentace I (zip, 7MB)
Dokumentace II  (zip, 6MB)
Pardubický  Chrudim, U Stadionu  Pozemek parc.  č. st. 3607/2 o výměře 142 m2: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 810 stavba občanského vybavení, k.ú. Chrudim, obec Chrudim, LV č. 5279, KÚ pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Chrudim.  5 170 000 Kč  Oznámení (pdf, 336kB)
Dokumentace  (zip, 3MB)
Moravskoslezský  Opava  Pozemek parc. č. 443, o výměře 2.208 m2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba č.p. 335, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 443 a na pozemku parc. č. 569/5, pozemek parc. č. 569/5, o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří; vše v obci Opava, část obce Město, katastrální území Opava-Město,  v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,  na listu vlastnictví č. 132. 25 900 000 Kč  Oznámení (pdf, 336kB)
Dokumentace  (zip, 7MB)
Olomoucký  Prostějov,
Poděbradovo nám.
č. p. 979/13
Pozemek parc. č. 1586 o výměře 1072 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 979, stavba občanského vybavení, k. ú. Prostějov, obec Prostějov, LV č. 5359, KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov. 39 000 000 Kč Oznámení (pdf, 340kB)
Dokumentace I (zip, 4MB)
Dokumentace II  (zip, 4MB)
Dokumentace III (zip, 7MB)

 
Moravskoslezský  Šenov u Nového
Jičína 
parc. č. 1448/1 o výměře 208 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba Dukelská č. p. 566 stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1449 o výměře 282 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i budova bez č. p. stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1450/1 o výměře 711 m2, zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba Dukelská č. p. 676 stavba pro administrativu, pozemek parc. č. 1451/1 o výměře 3870 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1451/11 o výměře 2371 m2, ostatní plocha, pozemek parc. č. 1451/15 o výměře 73 m2, zahrada v k. ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, LV č. 4497, KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. 32 000 000 Kč Oznámení (pdf, 340kB)
Dokumentace I (zip, 899kB)
Dokumentace II (zip, 217kB)
Dokumentace III (zip, 2MB)
Dokumentace IV (zip, 5MB)
Dokumentace V (zip, 1MB)
Dokumentace VI (zip, 6MB)
Dokumentace VII (zip, 5MB)
Dokumentace VIII (zip, 538kB)
Moravskoslezký Nový Jičín Pozemek parc. č. 260 o výměře 970 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba  K nemocnici č. p. 206/11 a Karla Kryla č. p. 206/1 stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 883 o výměře 382 m2, ostatní plocha v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, obec Nový Jičín, LV č. 364, KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. 36 700 000 Kč

Oznámení (pdf, 337kB)
Dokumentace (zip, 5MB)

Hlavní město Praha Strašnice, pozemky Pozemek parc. č. 2798/404 o výměře 2056 m2, ostatní plocha, zeleň a pozemek parc. č. 2798/405 o výměře 354 m2, ostatní plocha,  evidováno na LV č. 1962, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k. ú. Strašnice, obec Praha. 6 556 560 Kč

Oznámení (pdf, 343kB)
Dokumentace (zip, 2MB)

Středočeský  Vlašim  Pozemek parc. č. 229/1 o výměře 551 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 1108, stavba občanského vybavení; pozemek parc. č. 229/4 o výměře 105 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž; pozemek parc. č. 2497 o výměře 1680 m2, ostatní plocha, k. ú. pro Středočeský kraj, obec Vlašim, LV č. 1937, Katastrální pracoviště Benešov. 18 720 000 Kč Oznámení (pdf, 338kB)
Dokumentace I (zip, 6MB)
Dokumentace II (zip, 6MB)
Dokumentace III (zip, 4MB)
Dokumentace IV (zip, 5MB)
Plzeňský Pernarec č. p. 89 Pozemek parc. č. 87 o výměře 446 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 89 rodinný dům, pozemek parc. č. 93/2 o výměře 779 m2, zahrada, k. ú. Pernarec, obec Pernarec, LV č. 40, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever. 2 900 000 Kč

Oznámení (pdf, 330kB)
Dokumentace (zip, 4MB)

Pardubický Radiměř Pozemek parc.  č. st. 826 o výměře 290 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 186 stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 827 o výměře 231 m2 zahrada, k.ú. Radiměř, obec Radiměř, LV č. 637, KÚ pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy. 4 360 000 Kč

Oznámení (pdf, 335kB)
Dokumentace (zip, 4MB)

 

Plzeňský  Nemanice 85 Pozemek parc. č. 174 o výměře 390 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i  stavba č.p. 85, rod.dům, pozemek parc. č. 849 o výměře 178 m2, ostatní plocha, k.ú. Nemanice, obec Nemanice, LV č. 14, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. 1 900 000 Kč

Oznámení (pdf, 335kB)
Dokumentace (zip, 4MB)

Virtuální prohlídka

Karlovarský Kraslice Pozemek parc. č.1836 o výměře 1576 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 1705  stavba pro administrativu, pozemek parc. č.6746/21 o výměře 40 m2,  ostatní plocha, k. ú. Kraslice, obec Kraslice, LV č. 417, KÚ pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Sokolov. 9 600 000 Kč

Oznámení (pdf, 337kB)
Dokumentace I (zip, 8MB)
Dokumentace II (zip, 6MB)
Dokumentace III (zip, 7MB)

Jihomoravský Valtice Pozemek parc. č. 38/1, o výměře 529 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 18, občanská vybavenost a pozemek parc. č. 38/2, o výměře 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, vše v k. ú. Valtice, obec Valtice, LV č. 1467, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav. 14 200 000 Kč 

Oznámení (pdf, 340kB)
Dokumentace  (zip, 9MB)

 

Ústecký Chřibská 178 Pozemek parc. č. 228 o výměře 319 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 178 objekt k bydlení, pozemek parc. č. 229/3 o výměře 393 m2 zahrada, k. ú. Chřibská, obec Chřibská, LV č. 298, KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Rumburk. 5 605 000 Kč

Oznámení (pdf, 337kB)
Dokumentace I (zip, 6MB)
Dokumentace II (zip, 7MB)
Dokumentace III  (zip, 7MB) Dokumentace IV (zip, 749kB)

 

Olomoucký Bohdíkov 128, Raškov Ves Pozemek parc. st. č. 2/2 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 128, rodinný dům, k. ú. Raškov Ves, obec Bohdíkov, LV č. 26, KÚ pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk. 3 111 000 Kč

Oznámení (pdf, 337kB)
Dokumentace I (zip, 8MB)
Dokumentace II (zip, 4MB)

 

Plzeňský Trpísty Pozemek parc. č. st. 77 o výměře 569 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 77, stavba občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 985/3 o výměře 17 m2, ostatní plocha – manipulační plocha, k. ú. Trpísty, obec Trpísty, LV č. 26, KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov 1 996 990 Kč Oznámení (pdf, 335kB)
Dokumentace (zip, 4MB)
Foto (zip, 2MB)
|ZP (zip, 6MB)
Plzeňský Zadní Chodov Pozemek parc. č. 196 o výměře 537 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 82, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Zadní Chodov, obec Zadní Chodov, LV č. 117, KÚ pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov. 2 250 000 Kč

Oznámení (pdf, 335kB)
Dokumentace (zip, 6MB)

Virtuální prohlídka