Přístup ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury

Česká pošta, s.p., je coby aktuální držitel poštovní licence povinna v souladu s § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poštovních službách“), umožnit na základě písemné smlouvy transparentním a nediskriminačním způsobem přístup ostatním provozovatelům k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám souvisejícím s provozováním poštovní infrastruktury (dále jen „poštovní infrastruktura“). Poštovní infrastruktura zahrnuje databázi poštovních adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání poštovních zásilek na jiné než odesílateli uvedené poštovní adrese a o jejich nových poštovních adresách, poštovních přihrádkách, dodávacích schránách, využívání služby dosílky, služby vrácení odesílateli, služby dodání na poštovní adresy uvedených na poštovních zásilkách.

Česká pošta, s.p., zároveň umožňuje všem bezúplatně využívat poštovní směrovací čísla, kterými se rozumí číselná označení provozoven České pošty, s.p., míst anebo adresátů zavedená pro účely dodávání poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona o poštovních službách Česká pošta, s.p., zveřejňuje na svých internetových stránkách informace týkající se přístupu k poštovní infrastruktuře; podmínky uzavření smlouvy a návrh smlouvy obsahující identifikační údaje České pošty, s.p., rozsah a specifikaci přístupu k poštovní infrastruktuře včetně podmínek, technických parametrů a ceny. Ceny za přístup k poštovní infrastruktuře jsou sjednávány za nákladově orientované ceny.

Právní nárok na přístup k poštovní infrastruktuře České pošty, s.p., mají provozovatelé poštovních služeb ve smyslu zákona o poštovních službách.

Zájemci o uzavření smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře mohou vyzvat Českou poštu, s.p., k zahájení jednání o uzavření smlouvy prostřednictvím kontaktu: pristupdosite@cpost.cz

Nedojde-li k uzavření smlouvy do 2 měsíců ode dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, Český telekomunikační úřad rozhodne spor o úpravě vzájemných práv a povinností na základě návrhu kterékoliv smluvní strany. Součástí návrhu smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí. Je-li předmětem sporu cena za přístup k poštovní infrastruktuře, Český telekomunikační úřad v rámci rozhodnutí sporu, stanoví tuto cenu.

Smlouva o přístupu ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury. (pdf, 857kB)