Průkaz příjemce

Zmocněte své blízké a nechte si přebírat své zásilky

Elektronický průkaz příjemce k Zákaznické kartě

Nestíháte si vyzvedávat své zásilky? Určete si své zmocněnce, kteří je mohou přebírat za Vás. Stačí, aby se prokázali Zákaznickou kartou České pošty. Pořiďte si Zákaznickou kartu i Vy a budete moct udělovat zmocnění online. Anebo můžete začít vyzvedávat zásilky za ty, kdo Vás k tomu zmocní.

Co je elektronický průkaz příjemce k Zákaznické kartě

Zákaznická karta - průkaz příjemce - Česká pošta

Elektronický průkaz příjemce k Zákaznické kartě (dále jen „Průkaz“) opravňuje zmocněnce přebírat za adresáta zásilky, důchod druhého z manželů (pokud není do vlastních rukou) a poukázané peněžní částky (mimo zásilek a poukázaných peněžních částek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta).

Průkaz lze aktivovat ke každé Zákaznické kartě České pošty pro fyzické osoby.

Jak Průkaz zřídit

O Průkaz a Rozšířený průkaz příjemce mohu zažádat:

 • na každé poště prostřednictvím vyplněného formuláře zde (pdf, 120kB)
 • on-line, po přihlášení do naší virtuální pobočky Pošta Online

                                 

PoštaOnline - Česká pošta     Česká pošta

Při podání žádosti u přepážky pošta ověří totožnost žadatele. Průkaz pošta zřídí na počkání na aktivní a platnou Zákaznickou kartu.

Pokud si žadatel přeje přebírat zásilky za osoby nezpůsobilé k právním úkonům musí být jeho podpis ověřen ověřovací doložkou notáře, obecního úřadu, zastupitelského úřadu ČR v zahraničí nebo prohlášením advokáta o pravosti podpisu. Je-li žadatelem držitel plné moci nebo, je přílohou žádosti ověřená kopie plné moci.

Kde Průkaz využívat k přebírání zásilek

 • na poště - předložením Zákaznické karty s funkcionalitou průkazu příjemce a osobním dokladem
 • na adrese - předložením Zákaznické karty s funkcionalitou průkazu příjemce, Rozšířeným průkazem příjemce a osobním dokladem

Tip: Nemáte ještě naši Zákaznickou kartu České pošty? Zažádejte si o ni na jakékoli pobočce České pošty nebo online na www.zakaznicka-karta.cz . Vystavíme Vám ji i expresně.

Průkaz ve formě Zákaznické karty má své výhody

 • Možnost zřízení a správy online.
 • Kompaktní formát, žádné další papírové kartičky.
 • Avízo o příchodu zásilky pošta odesílá jak adresátovi, tak i jeho zmocněncům.
 • Zmocnění platí pro všechny zmocněncovy vlastní Zákaznické karty. Nemusí tak řešit, kterou z nich se má při přebírání zásilky prokázat.
 • Lze zmocnit až 20 osob.
 • Informování o stavu zmocnění prostřednictvím emailových avíz - například upozornění blížícího se konce platnosti průkazu.

Co je Rozšířený průkaz příjemce

Pokud byste potřebovali, aby za Vás na adrese někdo přebíral zásilky určené do vlastních rukou (netýká se zásilek určených do vlastních rukou výhradně jen adresáta) nebo důchod druhého z manželů (pokud není do vlastních rukou), je nutné, aby si požádal o vystavení Rozšířeného průkazu příjemce.

Rozšířeným průkazem se rozumí doplňková plastová karta k Průkazu, díky které bude mít doručovatel možnost na adrese adresáta nebo obsluha na výdejním místě z této karty přečíst údaje o zmocnění jako u přepážky.

Rozšířený průkaz příjemce lze vydat pouze zmocněnci, který je držitelem Zákaznické karty s aktivovanou funkcí Průkazu příjemce.

O vydání Rozšířeného průkazu příjemce lze zažádat na každé poště nebo online. Následně bude zaslán doporučenou zásilkou na kontaktní adresu zmocněnce.

Rozšířený průkaz příjemce - Česká pošta     Rozšířený průkaz příjemce - Česká pošta

Ceník

Za zřízení Průkazu a vystavení Rozšířeného průkazu příjemce vybírá pošta cenu podle platného Ceníku (pdf, 1MB). Pro jednu osobu je zmocnění zpoplatněno částkou 89 Kč, vystavení Rozšířeného průkazu příjemce částkou 20 Kč.

Od dubna do konce roku 2021 nahrajeme zmocnění zdarma každému, kdo o to na poště požádá.

Platnost

Průkaz platí pouze ve spojení s osobním dokladem zmocněnce v rámci celé ČR po dobu 2 let. Platnost zmocnění lze kdykoliv zrušit nebo zkrátit.

Papírový průkaz příjemce

O vydání papírového průkazu příjemce jak pro fyzickou (pdf, 31kB) tak právnickou (pdf, 26kB) osobu je možno požádat písemně prostřednictvím tiskopisů, které jsou rovněž dostupné na kterékoliv poště v ČR.

Při podání žádosti pošta ověří totožnost žadatele. Předkládá-li žádost pro fyzickou osobu jiná fyzická osoba než adresát, musí být podpis zmocnitele ověřen ověřovací doložkou notáře, obecního úřadu, zastupitelského úřadu ČR v zahraničí nebo prohlášením advokáta o pravosti podpisu.

Je-li žadatelem držitel plné moci nebo zákonný zástupce, je přílohou žádosti ověřená kopie plné moci nebo tiskopis Prohlášení zákonného zástupce (pdf, 23kB).

Za vydání papírového průkazu příjemce vybírá pošta cenu dle platného Ceníku (pdf, 1MB). 

Průkaz příjemce - Česká poštaPrůkaz příjemce - Česká pošta

Papírový průkaz příjemce s datem vydání do 29. 2. 2008 definitivně končí

Blíží se konec platnosti papírových průkazů příjemce s datem vydání před 1. 3. 2008.
Od 1. 6. 2021 již nebude možné tento typ průkazů využívat k vyzvedávání zásilek. Zákazníci mohou požádat o jeho bezplatnou výměnu.

Kde požádat o výměnu?

Výměnu průkazu je možné provést na jakékoli pobočce České pošty.

Kdy výměnu provést?

O výměnu průkazu lze zažádat od 1. 4. až do 31. 12. 2021, tedy již dva měsíce předem před ukončením jejich platnosti. Nový průkaz bude zhotoven na počkání.

Za jaký formát lze původní průkaz vyměnit?

Co musí mít zákazníci s sebou?

 • Původní průkaz příjemce (s datem vydání do 29. 2. 2008)
 • Osobní doklad

Kolik bude výměna stát?

Od data výměny je udělení oprávnění přebírat zásilky na následující období zdarma (podle typu průkazu a sjednané doby platnosti). Pro další roky je již zpoplatněno podle platného Ceníku.

Na co pamatovat při výměně za el. průkaz příjemce?

 • Ten, koho chcete zmocnit k přebírání zásilek, musí být držitelem Zákaznické karty ČP.
 • O kartu může zažádat z pohodlí domova na www.zakaznicka-karta.cz nebo na každé poště.
  Je zdarma a žadateli ji vystavíme i expresně.
 • Na kterékoli poště pak uvedete jeho jméno a číslo Zákaznické karty ČP, čímž mu aktivujete funkci přebírání zásilek.

Často kladené dotazy týkající se výměny
 

Průkaz příjemce už nepoužívám (nevybavuji si, pro koho byl vydán a že jsem o něj kdy žádal), ztratil jsem ho, změnily se okolnosti zmocnění (přestěhování, úmrtí, zánik společnosti apod.). Mám někde něco hlásit?
Ne, pokud průkaz příjemce vydaný do 29. 2. 2008 už nepoužíváte nebo nepotřebujete, nic nám již hlásit nemusíte. Zrušíme ho za Vás po 1. 6. 2021 automaticky. Pokud v budoucnu budete potřebovat někoho zmocnit, rádi Vám zřídíme nový.

Jsem držitelem Zákaznické karty. Mám si zažádat o novou Zákaznickou kartu a stávající přestat využívat?
Ne, výměna se netýká Zákaznických karet. Stále můžete svou kartu používat a čerpat všechny výhody s ní spojené.

Mám Zákaznickou kartu vystavenou pro právnické osoby. Mění se pro mě jako firmu něco?
Ne, nemění. I nadále můžete přebírat zásilky adresované Vaší společnosti, pokud se prokážete naší modrou Zákaznickou kartou vystavenou na Váš podnik.

Jsem držitelem papírového průkazu příjemce, který jsem si nechal vydat letos v únoru na 1 rok. Budu na něj moci přebírat zásilky i po 1. 6. 2021?
Ano, papírové průkazy s roční platností zůstávají v platnosti do vypršení doby na nich uvedené.

 

Ke stažení

Produktový list - Průkaz příjemce (pdf, 1MB)

Poučení pro uživatele Průkazu příjemce (pdf, 37kB)