P. O. BOX - zamykatelná poštovní přihrádka

P. O. BOX (z angl. Post Office Box) je zamykatelná poštovní přihrádka umístěná na poště.

O pronájem P. O. BOXu může požádat právnická i fyzická osoba na kterékoliv poště, která je jimi vybavena.

Adresátům, kteří P. O. BOX užívají, slouží k osobnímu vyzvedávání zásilek na poště bez čekání a v libovolném čase otevírací doby pošty. 

Do P. O. BOXu ukládá pošta zásilky, které mají v adrese uvedeno

  • jméno a příjmení adresáta nebo název firmy,
  • číslo P. O. BOXu,
  • PSČ pošty, na které je daný P. O. BOX umístěn – viz vzory

Na základě dohody uživatele P. O. BOXu a pošty je možné nechat si dodávat prostřednictvím P. O. BOXu také zásilky se standardní poštovní adresou bydliště či sídla.

Jak si P. O. BOX zřídit 

O pronájem P. O. BOXu můžete požádat na kterékoliv poště, která P. O. BOXy vlastní a disponuje volným P. O. BOXem. Stačí vyplnit tiskopis „Dohoda o pronájmu zamykatelné poštovní přihrádky na poště". 

Pokud si přejete do P. O. BOXu dostávat i zásilky se standardní adresou bydliště či sídla, vyplňte také formulář  Žádost – opatření adresáta (pdf, 161kB).
 

Kolik za P. O. BOX zaplatíte

Cena za pronájem P. O. BOXu vychází z aktuálního Ceníku České pošty a hradí se předem čtvrtletně nebo ročně způsobem stanoveným dohodou. Pokud je pronájem přihrádky sjednán na kratší dobu, hradí se předem za dobu, na kterou je sjednán.

  Cena bez DPH Cena s DPH
v místě do 10 000 obyvatel 100 Kč/měsíc 121 Kč/měsíc
v místě do 50 000 obyvatel 219,83 Kč/měsíc 266 Kč/měsíc
v místě nad 50 000 obyvatel 380,17 Kč/měsíc 460 Kč/měsíc

Vzory adres zásilek, které jsou adresovány do P. O. Boxu

Pan
František Koucký
poštovní přihrádka 72
273 01 KAMENNÉ ŽEHROVICE

Pan
František Koucký
P. O. BOX 72
273 01 KAMENNÉ ŽEHROVICE