Informace o webu a souborech cookies

Cookies

Webové stránky www.ceskaposta.cz využívají soubory cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě našeho webového portálu dočasně nebo trvaleji ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Informace obsažené v cookies nebo vztahující se ke cookies jsou automaticky anonymizovány, to znamená, že neumožňují vás identifikovat jako osobu.

Proč cookies používáme?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů, např. umožnují portálu pamatovat si po jistou dobu vaše akce a preference (přihlášení, nastavení jazyka, velikost fontu, preferované rozlišení monitoru, atd.), takže tyto údaje nemusíte stále znovu sdělovat, kdykoliv se vrátíte zpět nebo když přecházíte z jedné webové stránky na druhou.
Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem zařízení nám usnadňuje personifikovat nebo zlepšit vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě.

Jaké cookies používáme a proč?

Pro provoz webového portálu používáme níže uvedené cookies:

Identifikace

Účel použití

Doba uložení

Kdo má přístup k informacím

COOKIE_SUPPORT   Informuje o podpoře cookies uživatele. 1 rok Česká pošta
GUEST_LANGUAGE_ID   Informuje o jazykové preferenci uživatele. 1 rok Česká pošta
JSESSIONID Udržuje anonymní uživatelskou relaci ze strany serveru a pomáhá s identifikací uživatelů při požadavcích na serverech. Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta
LFR_SESSION_STATE_10158 Interní cookie, která si řídí vnitřní stavy. Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta
CPost_Statistics
 
Udržuje informaci o nastavení analytických nástrojů 1 rok Česká pošta
HideCookiesBar
 
Udržuje informaci o uzavření informační lišty o cookies uživatelem. 1 rok Česká pošta
TS01001f20 Provozní systémové cookie. Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta
f5xxx Provozní systémové cookies. Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta

Dále na našich stránkách standardně používáme níže uvedené cookies pro komunikaci s analytickým nástrojem Google Analytics. Bližší informace o způsobu zpracování dat naleznete na stránkách https://policies.google.com/technologies/cookies

Identifikace Účel použití Doba uložení Kdo má přístup k informacím
_ga, Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele. 2 roky Google (cookie třetí strany)
_gat Poskytuje podklady pro analýzy – používá se k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností 10 minut Google (cookie třetí strany)
_gat_xxx Poskytuje podklady pro analýzy – používá se k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností 10 minut Google (cookie třetí strany)

Aktuální stav používaných cookies

Cookies nutná ke správné funkci stránek

NELZE VYPNOUT

Bez těchto cookies nemůže webová stránka správně fungovat.

Statistická cookies

Aktuální stav používaných cookies: Načítám

Statistická cookies nám pomáhají porozumět, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají.

Jak změnit nastavení cookies?

Na níže uvedených odkazech naleznete informace o možnosti nastavení cookies u nejpoužívanějších prohlížečů:

Chrom
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies- informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs- cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Safari na Macu
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Safari na iPhone, iPad a iPod
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Audit přístupnosti

Stránky splňují zásady přístupnosti uvedené v Pravidlech tvorby přístupných stránek, která jsou součástí prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2008.

Webové stránky ceskaposta.cz byly navrženy a realizovány tak, aby zohledňovaly potřeby hendikepovaných uživatelů. Stránky jim umožňují seznámit se s veškerým textovým obsahem i využívat funkční prvky.

Stránky jsou také v souladu s důležitými pravidly metodik Blind Friendly Web a WCAG 2.0.

Formáty dokumentů ke stažení

Některé informace jsou dostupné v jiné podobě než jako webové stránky, jedná se zejména o tyto formáty:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader.

MS Office – např. formáty .doc, .docx, .xls, .xlsx, .dbf, .csv. Tyto formáty lze zobrazit a editovat ve většině běžně používaných textových editorech.

Podporované webové prohlížeče

  • Internet Explorer 11 a novější verze,
  • Firefox 39 a novější verze,
  • Chrome 40 a novější verze.

Kontakt na správce webu

Máte-li s přístupností webu ceskaposta.cz nějaké potíže, můžete se obrátit na technického správce serveru prostřednictvím mailu info@cpost.cz.