PostServis

Co je Hybridní pošta?

Jde o komplexní řešení firemní korespondence pro hromadné podavatele. Zákazník předává data ke zpracování v elektronické podobě a PostServis je tiskne, obálkuje – tedy transformuje do fyzické podoby. Vyrobené zásilky okamžitě předává k doručení.

Zákazník může také předat dokumenty (např. vyplněné dotazníky) a PostServis zajistí jejich skenování a vyhodnocení, čímž je transformuje do elektronické podoby. Do této skupiny služeb patří i vyhodnocování vrácené korespondence.

Jednoduše řečeno, jde o přeměnu zásilek z elektronické podoby do fyzické a naopak.

nahoru

Přenos dat

Garantujeme maximální ochranu přenášených dat pomocí námi vyvinutého systému sběru zakázek. Jde o webovou aplikaci na adrese http:/online.postservis.cz. Součástí ochrany dat je i zabezpečené skladování dat, fyzická ochrana objektů jednotlivých středisek, kamerový systém a řízení vstupu jednotlivých zaměstnanců do jednotlivých prostor středisek.

nahoru

Co všechno umíme zpracovat?

Tiskneme adresné i neadresné dokumenty s proměnlivými daty, do formátu A3 i s doplňkovou barvou. Zvládneme i malonákladové plnobarevné tisky technologií CopyPress. Hmotnost papíru se může pohybovat v rozmezí 80 – 180 g/m2. Kvalita tisku je až 600 dpi.

Proces obálkování je řízen pomocí čárových kódů, čímž je zajištěna stoprocentní spolehlivost vkládání dokumentů. Při obálkování zvládáme přikládat až čtyři nepersonalizované přílohy, pomocí čárových kódů lze provádět selektivní vkládání příloh.

nahoru

Tisk, obálkování, rozeslání 

 • Faktury
 • Daňové doklady
 • Upomínky
 • Direkt maily
 • Výpisy z účtů bank, stavebních spořitelen a penzijních fondů
 • Poukázky
 • Dotazníky - včetně vyhodnocení odpovědí

nahoru

Plnobarevný tisk 

 • Pohlednice
 • Pozvánky
 • Blahopřání
 • Vizitky
 • TransPromo tisk - umožňuje spojení tisku transakčních dokumentů s cíleným marketingovým sdělením.

nahoru

Výhody 

Námi navrhovaná řešení jsou vždy otevřená, vysoce variabilní a nezavazují naše zákazníky k dlouhodobé spolupráci. Tu se snažíme dosahovat kvalitou služeb. Nabízíme vám své znalosti a zkušenosti ve vývoji jednoduchého, spolehlivého a variabilního řešení vzájemné spolupráce. Možný je postupný náběh spolupráce po etapách až po úplný outsourcing – kompletní převzetí zpracování vaší firemní korespondence. Nejste omezeni množstvím zpracovávaných zásilek, zpracujeme sto i milion dopisů. Dalšími výhodami pro vás:

 Úspora času

 • Rychlý přenos dat, tisk, kompletace, foliování a předání zásilek do poštovní přepravy.
 • Rychlé zajištění spotřebního materiálu (folie, hlavičkové papíry, obálky…).
 • Možnost zpracování vrácených zásilek a vyhodnocování formulářů.

 Úspora peněz

 • Převzetí nákladů za skladové hospodaření.
 • Levnější materiál zajištěný námi díky jeho nákupu ve velkém.
 • Optimalizace nákladů na poštovné i na zpracování (technologické a množstevní slevy).

 Spolehlivost a flexibilita

 • Přizpůsobení vašim potřebám.
 • Návaznost na klasické poštovní služby.

 Celostátní působnost

 • PostServis je přímo napojen na poštovní síť, a tak jsou zásilky obvykle doručeny následující den po jejich zkompletování.
 • Vzájemně zastupitelná střediska v ČR.

 Přehlednost zpracování

 • Možnost sledování stavu materiálu online přes internet.
 • Možnost vyhledávání tištěných dokumentů online v elektronickém archivu.

nahoru

Kontakty

PostServis Č. Budějovice

Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90
E-mail:
Telefon: 954 380 675, 954 380 676, 954 380 677, 954 380 678

PostServis Brno

Opavská 822/10
655 90 Brno

Obchodní oddělení:
Telefon: 954 382 061, 954 382 062, 954 382 063
E-mail:

Dispečink:
Telefon: 954 382 059, 954 382 060
E-mail: