Digitalizace a správa dokumentů

Co je digitalizace a správa dokumentů?

Česká pošta zajišťuje komplexní řešení zaměřené na digitalizaci a správu dokumentů. Zpracování dokumentů a jejich následné využití patří mezi základní interní procesy každé společnosti. Česká pošta Vám přináší možnost, jak tuto oblast optimalizovat a zefektivnit.

Česká pošta Vám nabízí nejen zpracování dokumentů běžných typů a formátů (např. faktury, smlouvy, objednávky, formuláře, obchodní dokumenty), ale i služby velkoformátové a specializované digitalizace (např. mapy, stavební výkresy, knihy), včetně archivní digitalizace pro dlouhodobé uložení dokumentů. Služby spojené s digitalizací a správou dokumentů Vám připravíme na míru, dle Vašich potřeb.  

nahoru

Rozsah služby

 • Digitalizace a správa dokumentů je balíček služeb, který dohromady tvoří ucelený proces, nastavený dle požadavků klienta a stanovených parametrů.
 • V krátkém čase připravíme a zrealizujeme služby spojené s jednorázovou digitalizací dokumentů (např. dokumenty uložené v archivech), včetně svozů ze všech míst v ČR.
 • Zajistíme přípravu dokumentů pro skenování a poté vrátíme dokumenty do původního stavu (složek).
 • Realizujeme vytěžování dat z nasnímaných dokumentů a jejich následnou verifikaci provádíme pomocí softwarů renomovaných zahraničních výrobců (eFLOW, KOFAX).
 • Na přání klienta zajistíme také řízenou skartaci (likvidaci dokumentů) nebo služby elektronické a fyzické archivace.
 • V případě digitalizace nově příchozích dokumentů (např. faktury, formuláře, smlouvy, aj.) zajistíme komplexní outsourcing služby spojený s dodávkou potřebné technologie a skenovacího zařízení.

nahoru

Nabídka činností

1. PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE (analýza, nastavení, pilot)

 • Před-implementační analýza a nastavení služby
 • Pilotní ověření

2. LOGISTICKÉ SLUŽBY (svoz)

 • Prostřednictvím přepravní sítě ČP
 • V dohodnutých termínech a lokalitách

3. PŘÍPRAVA A SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ

 • Příjem, fyzická kontrola, třídění obsahu
 • Příprava ke snímání a následné skenování

4. VYTĚŽOVÁNÍ DAT

 • Indexace údajů na snímaných dokumentech
 • Vytěžování dat z nasnímaných dokumentů, dle nastavených indexů
 • Verifikace vytěžených dat

5. SPRÁVA A ULOŽENÍ DOKUMENTŮ (data, papír)

 • Ukládání dat v elektronické / papírové podobě
 • Přenos dat do informačních systémů klienta

6. ZPĚTNÁ KOMPLETACE A PŘEPRAVA

 • Kompletace a balení zpracovávaných podkladů
 • Přeprava a zpětné předání dokumentů

7. LIKVIDACE DOKUMENTŮ

 • Zajištění skartace dokumentů

nahoru

Přínosy služby pro Vás

 • Optimalizace a úspora provozních nákladů
 • Úspora místa a času souvisejícího s fyzickým skladováním dokumentů
 • Jednoduché vyhledávání a snadná orientace v dokumentech
 • Rychlý přístup k dokumentům a jejich snadné sdílení
 • Odstranění rizika spojeného se ztrátou a zničením dokumentů v papírové podobě
 • Dlouhodobá technologická podpora a garance udržitelnosti služby

nahoru

Výhody spolupráce s Českou poštou

 • Zabezpečená elektronická archivace na území ČR
 • Certifikované systémy a IT zabezpečení
 • Nepřetržitý provoz digitalizačních pracovišť České pošty
 • Celoplošné pokrytí v rámci zajištění logistiky
 • Nastavení služeb dle potřeb zákazníka
 • Plánování a řízení kontinuity činností
 • Silný a důvěryhodný dodavatel služby
 • Dlouholeté zkušenosti a praxe

nahoru

S digitalizací a správou dokumentů máme zkušenosti

V rámci zmíněných procesů měsíčně v průměru zpracujeme následující objemy:

 • 13 tisíc dokumentů na podatelnách ČP
 • 31 tisíc datových zpráv v rámci systému ISDS ČP
 • 12 milionů zásilek v PostServisu ČP
 • 6 milionů podkladů v digitalizačních centrech ČP
 • 23 tisíc bm spisového materiálu je uloženo ve spisovnách ČP

nahoru

Kontaktujte nás

Kontaktujte našeho specialistu zabývajícího se zmíněnými službami:

Sekce

Jméno

Příjmení

Pevná linka (+420)

Mobilní telefon (+420)

E-mail

Divize finanční služby
a prodej

Dušan  

Podmanický

954 302 176

739 534 207

podmanicky.dusan@cpost.cz