Ochrana osobních údajů – GDPR

Česká pošta si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů, které chrání podle požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“, které je účinné ode dne 25. května 2018.

Základní informace o GDPR naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Základní pojmy naleznete také zde (docx, 17kB).

Česká pošta je držitelem řady certifikátů, pro různé oblasti činnosti. Certifikace podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 je dokladem toho, že jsme přijali nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně citlivých informací, jimiž se rozumí nejen osobní údaje, ale zákaznické informace jako celek.  Přijatá bezpečností opatření jsou neustále posuzována s ohledem na možné nové bezpečnostní hrozby, tak, abychom určili a zabezpečili vhodnou úroveň ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá jak v případě, kdy jsme v postavení správce osobních údajů, což je v případě našich vlastních služeb u kterých určujeme důvody a prostředky pro zpracování osobních údajů, tak i v případě kdy se jako zpracovatel osobních údajů podílíme na zpracování osobních údajů předaných nám jinými subjekty. To platí zejména pro banky, spořitelny a pojišťovny, které stanovují nejpřísnější podmínky ochrany osobních údajů a které si pro zpracování adresních údajů vybírají právě Českou poštu.

 

Další záložky zabývající se ochranou osobních údajů GDPR:

  1. Základní informace a kontakty
  2. Další informace o zpracování osobních údajů
  3. Práva zákazníka a formulář pro podání žádosti o zpracování osobních údajů
  4. Nábor zaměstnanců České pošty, s.p.
  5. Často kladené dotazy