Co dělat, když vás doručovatel nezastihne doma

Změna doručení online

nahoru

Opakované doručení běžnou doručovací pochůzkou

Službu poskytujeme zdarma každý pracovní den v čase běžné doručovací pochůzky, od 8 do 16 hodin. Tuto službu poskytujeme u všech druhů poštovních zásilek.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online,
 • v mobilní aplikaci Pošta Online,
 • telefonicky - na Výzvě naleznete telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si domluvíte den opakovaného doručení.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u poškozených zásilek,
 • u zásilek s udanou cenou rovnou nebo vyšší 200 000 Kč,
 • pokud požadujete doručení již na den, kdy byl příchod zásilky oznámen.

nahoru

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky

Pokud již doručovatel učinil pokus o doručení zásilky a vy si zásilku nemůžete vyzvednout do konce odběrní lhůty uvedené na Výzvě, můžete si dobu uložení prodloužit až na jeden měsíc ode dne, kdy byla zásilka k vyzvednutí připravena*. Službu poskytujeme zdarma.

*Doba, po kterou lze úložní dobu prodloužit, se odvíjí od typu zásilky.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online,
 • v mobilní aplikaci Pošta Online, kde lze prodloužit úložní dobu jednorázově nebo dočasně u všech zásilek,
 • telefonicky - na Výzvě naleznete telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si prodloužení domluvíte,
 • vámi zmocněná osoba (viz Průkaz příjemce) může o prodloužení lhůty požádat přímo na vaší ukládací poště po předložení Výzvy, popř. po sdělení údajů o zásilce.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel požádal o doplňkovou službu „Uložit jen 10 dní", případně uvedl poznámku „Neukládat" nebo „Neprodlužovat odběrní lhůtu",
 • u Poštovních poukázek.

nahoru

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek

Pokud odjíždíte na kratší dobu, můžete požádat u všech druhů zásilek, u kterých to je možné, o prodloužení odběrní lhůty až na jeden měsíc ode dne kdy byla zásilka k vyzvednutí připravena. Žádost má platnost jeden měsíc a může být podána opakovaně. Službu poskytujeme zdarma.

Jak na to...

 • telefonicky - na Výzvě naleznete telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si prodloužení domluvíte,
 • v mobilní aplikaci Pošta Online díky funkci Dočasná změna doručení,
 • osobně na kterékoliv poště prostřednictvím tiskopisu Žádost – opatření adresáta, nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat o prodloužení odběrní lhůty na kterékoliv poště prostřednictvím tiskopisu Žádost – opatření adresáta.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel požádal o doplňkovou službu „Uložit jen 10 dní", případně uvedl poznámku „Neukládat" nebo „Neprodlužovat odběrní lhůtu",
 • u Poštovních poukázek.

nahoru

Změna ukládací pošty již uložené zásilky

V případě, že si zásilku nemůžete vyzvednout na vaší ukládací poště, můžete požádat o uložení zásilky na jiné pro vás dostupnější poště. Službu poskytujeme zdarma.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online,
 • telefonicky - telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si prodloužení domluvíte, naleznete na Výzvě, nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat o změnu přímo na vaší ukládací poště na základě Výzvy nebo po sdělení údajů o zásilce.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Neukládat".

Upozornění:

 • příchod zásilky na novou ukládací poštu formou SMS nebo e-mailu je pouze v případě, když odesílatel předal vaše kontaktní údaje.

nahoru

Změna ukládací pošty pro všechny došlé zásilky

V případě, že své zásilky nemůžete vyzvedávat na příslušné ukládací poště, můžete požádat o ukládání zásilek na jiné pro vás dostupnější poště.

Jak na to...

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Neukládat".

nahoru

Doslání konkrétní již uložené zásilky na novou adresu

Pokud již doručovatel učinil pokus o doručení zásilky a vy si ji nemůžete vyzvednout, můžete požádat o doslání na novou adresu v České republice. Službu poskytujeme dle platného Ceníku České pošty (pdf, 1MB).

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online,
 • telefonicky - telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si doslání domluvíte, naleznete na Výzvě, nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat osobně na vaší ukládací poště na základě Výzvy nebo po sdělení údajů o zásilce.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Nedosílat".

nahoru

Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny došlé zásilky

Dosílat zásilky lze na jakoukoliv adresu v ČR. Službu poskytujeme dle platného Ceníku České pošty (pdf, 1MB)

Příklad použití: přestěhovali jste se do nového bydliště a nestačili jste o tom informovat všechny přátele a úřady.

Jak na to...

 • osobně na kterékoliv poště prostřednictvím tiskopisu Žádost o změnu místa dodání (dosílka), nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat o změnu na kterékoliv poště prostřednictvím tiskopisu Žádost o změnu místa dodání (dosílka).

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Nedosílat".