Co dělat, když vás doručovatel nezastihne doma

Když vám poštovní doručovatel nese zásilku a vy nejste doma, zanechá ve vaší domovní schránce „Výzvu k vyzvednutí zásilky" na poště.

Nemůžete si ji z jakéhokoliv důvodu na uvedené poště vyzvednout?

Budete se stěhovat (trvale nebo dočasně) na jinou adresu a chcete, aby vaše zásilky byly doručovány na novou adresu?

Změna doručení online

nahoru

Opakované doručení běžnou doručovací pochůzkou

Službu poskytujeme zdarma každý pracovní den v čase běžné doručovací pochůzky, od 8 do 16 hodin. Tuto službu poskytujeme u všech druhů poštovních zásilek.

Příklad použití: ve schránce jste našli Výzvu a budete doma některý následující pracovní den v době od 8 do 16 hodin.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online
 • telefonicky - na Výzvě naleznete telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si domluvíte den opakovaného doručení, nebo
 • na webových stránkách ČP podáte Žádost o opakované doručení uložené zásilky běžnou doručovací pochůzkou. (Žádost musí být podána minimálně tři pracovní dny před požadovaným datem opakovaného doručení a toto datum nemůže být po ukončení odběrní lhůty.)

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u poškozených zásilek,
 • u zásilek s udanou cenou rovnou nebo vyšší 200 000 Kč,
 • pokud požadujete doručení již na den, kdy byl příchod zásilky oznámen.

nahoru

Opakované doručení zvláštní (kurýrní) doručovací pochůzkou

Službu poskytujeme pouze ve vybraných lokalitách. Vyšší komfort spočívá v rozšíření doby doručení v pracovních dnech od 14 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Další přidanou hodnotou je možnost doručení na jinou adresu ve stejném městě nebo obci. Službu poskytujeme dle platného Ceníku České pošty (pdf, 2MB)

Příklad použití: chodíte domů později a na Výzvě jste našli zaškrtnutou možnost dodání zvláštní doručovací pochůzkou.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online
 • telefonicky – na Výzvě naleznete informaci o možnosti doručení zásilky „Zvláštní kurýrní pochůzkou" a případně i telefonní číslo, na kterém si přímo domluvíte datum a čas doručení zásilky.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u poškozených zásilek,
 • pokud požadujete doručení již na den, kdy byl příchod zásilky oznámen.

nahoru

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky

Pokud již doručovatel učinil pokus o doručení zásilky a vy si zásilku nemůžete vyzvednout do konce odběrní lhůty uvedené na Výzvě, můžete si dobu uložení prodloužit až na jeden měsíc ode dne, kdy byla zásilka k vyzvednutí připravena. Službu poskytujeme zdarma.

Příklad použití: dozvěděli jste se, že máte zásilku na poště a jste na cestách.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online
 • telefonicky - na Výzvě naleznete telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si prodloužení domluvíte, nebo
 • vámi zmocněná osoba (viz Průkaz příjemce) může o prodloužení lhůty požádat přímo na vaší ukládací poště po předložení Výzvy, popř. po sdělení údajů o zásilce, nebo
 • prostřednictvím Online žádostí na webových stránkách ČP podáte Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel požádal o doplňkovou službu „Uložit jen 3 dny" nebo „Uložit jen 10 dní", případně uvedl poznámku „Neukládat" nebo „Neprodlužovat odběrní lhůtu",
 • u Poštovních poukázek.

nahoru

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek

Pokud odjíždíte na kratší dobu, můžete požádat u všech druhů zásilek, u kterých to je možné, o prodloužení odběrní lhůty až na jeden měsíc ode dne kdy byla zásilka k vyzvednutí připravena. Žádost má platnost jeden měsíc a může být podána opakovaně. Službu poskytujeme zdarma.

Příklad použití: čekáte více zásilek a odjíždíte na dobu kratší než jeden měsíc.

Jak na to...

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel požádal o doplňkovou službu „Uložit jen 3 dny" nebo „Uložit jen 10 dní", případně uvedl poznámku „Neukládat" nebo „Neprodlužovat odběrní lhůtu",
 • u Poštovních poukázek.

nahoru

Změna ukládací pošty již uložené zásilky

V případě, že si zásilku nemůžete vyzvednout na vaší ukládací poště, můžete požádat o uložení zásilky na jiné pro vás dostupnější poště. Službu poskytujeme zdarma.

Příklad použití: pracujete daleko od své ukládací pošty, pak je pro vás výhodnější přesměrovat zásilku na poštu nejbližší vašemu pracovišti.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online
 • telefonicky - telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si prodloužení domluvíte, naleznete na Výzvě, nebo
 • prostřednictvím Online žádostí na webových stránkách ČP podáte Žádost o změnu ukládací pošty již uložené zásilky (u zásilek, na kterých odesílatel požádal o doplňkovou službu „Uložit jen 3 dny", „Uložit jen 10 dní" nebo uvedl poznámku „Neprodlužovat odběrní lhůtu", je omezena lhůta pro změnu ukládací pošty, proto věnujte pozornost konci odběrní lhůty), nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat o změnu přímo na vaší ukládací poště na základě Výzvy nebo po sdělení údajů o zásilce.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Neukládat".

Upozornění:

 • příchod zásilky na novou ukládací poštu již není oznamován.

nahoru

Změna ukládací pošty pro všechny došlé zásilky

V případě, že své zásilky nemůžete vyzvedávat na příslušné ukládací poště, můžete požádat o ukládání zásilek na jiné pro vás dostupnější poště.

Příklad použití: pracujete daleko od své ukládací pošty, pak je pro vás výhodnější přesměrovat zásilky na poštu nejbližší vašemu pracovišti.

Jak na to...

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Neukládat".

Upozornění:

 • doručovatel zanechá na vaší adrese výzvu se všemi údaji zvolené ukládací pošty, včetně hodin pro veřejnost.

nahoru

Doslání konkrétní již uložené zásilky na novou adresu

Pokud již doručovatel učinil pokus o doručení zásilky a vy si ji nemůžete vyzvednout, můžete požádat o doslání na novou adresu v České republice. Službu poskytujeme dle platného Ceníku České pošty (pdf, 2MB).

Příklad použití: nacházíte se momentálně mimo své bydliště, máte zásilku uloženou na své poště, nemůžete si ji vyzvednout a zásilku potřebujete doručit.

Jak na to...

 • online ve webové aplikaci České pošty Změna doručení online
 • telefonicky - telefonní číslo vaší ukládací pošty, na kterém si doslání domluvíte, naleznete na Výzvě , nebo
 • prostřednictvím Online žádostí - na webových stránkách ČP podáte Žádost o doslání konkrétní již uložené zásilky na novou adresu (u zásilek, na kterých odesílatel požádal o doplňkovou službu „Uložit jen 3 dny", „Uložit jen 10 dní" nebo uvedl poznámku „Neprodlužovat odběrní lhůtu" je omezena lhůta pro doslání, proto věnujte pozornost konci odběrní lhůty), nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat osobně na vaší ukládací poště na základě Výzvy nebo po sdělení údajů o zásilce.

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Nedosílat".

nahoru

Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny došlé zásilky

Dosílat zásilky lze na jakoukoliv adresu v ČR. Službu poskytujeme dle platného Ceníku České pošty (pdf, 2MB)

Příklad použití: přestěhovali jste se do nového bydliště a nestačili jste o tom informovat všechny přátele a úřady.

Jak na to...

 • osobně na kterékoliv poště prostřednictvím tiskopisu Žádost o změnu místa dodání (dosílka), nebo
 • vámi zmocněná osoba může požádat o změnu na kterékoliv poště prostřednictvím tiskopisu Žádost o změnu místa dodání (dosílka).

Kdy nelze službu poskytnout:

 • u zásilek, u kterých odesílatel uvedl poznámku „Nedosílat".