Při podání

Nedovolený obsah zásilek


Česká pošta jednoduše dokáže přepravit vše, kromě zásilek, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví lidí, či například poškodit jiné zásilky.

Více informací

Balení poštovních zásilek

Správné zabalení zásilky je především v zájmu samotného odesílatele. Rádi vám poradíme, jak bezpečně a správně zabalit konkrétní zásilku.

Jak správně nadepsat zásilku


Snad nejdůležitější údaj, abychom mohli vaše zásilky včas a správně doručit, je správná adresa na správném místě.

Více informací

Jak poslat zásilku do zahraničí?

Při zasílání zásilek do zahraničí je rozhodující pro případné celní řízení, zda zásilku zasíláte do zemí EU nebo mimo EU.

Více informací

Seznam druhů zásilek s možností sledování

Víte, jaké zásilky je možné sledovat prostřednictví aplikace Sledování zásilek (Track&Trace)?

Více informací

Pokyny ke svazkování

Podstatou svazkování je za daných obchodních podmínek vytvořit z jednotlivých zásilek balíčky směrované přímo na jednotlivé úrovně poštovní sítě, a získat slevu na poštovném.

Více informací

Pokyny pro podání zásilky Obchodní psaní

Služba Obchodní psaní je spolehlivým řešením pro adresné rozesílání hromadně podávaných zásilek.

Více informací

Čárové kódy na Doporučené zásilky

Zjednodušení a zrychlení procesu podání, dodání, vydání a případného vracení zásilek.

Více informací

Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní

Normy důležité zejména k výrobě obálek, aby odpovídaly provozním technologiím pošty.

Více informací