Známky

Připravovaná emise

Zajímají Vás poštovní známky, které připravujeme v nejbližší emisi? Zpravidla vznámky vychází každý měsíc.

Více informací

Přehled známek

Přehled všech poštovních známek (i aršíků), které od vzniku České republiky v roce 1993 u nás vyšly.

Více informací

Emisní plány

Emisní plány poštovních známek: aktuální v daném roce, emisní plány historické i připravovaný na další rok.

Více informací

Písmenové známky

Známkami s nominální hodnotou označenou písmeny A, E, Z lze hradit stejné služby i kdykoliv v budoucnu, např. po zvýšení poštovného.

Více informací

Anketa o nejkrásnější známku

Výběr těch nejkrásnějších známek vydaných Českou poštou, jak je zvolila veřejnost v každoroční anketě.

Více informací

Známkové automaty

Na vybraných poštách jsou umístěny automaty, které nabízí tisk vybrané nominální hodnoty z poštovních tarifů společně se známkou.

Více informací