Známky

Připravovaná emise

Zajímají Vás poštovní známky, které připravujeme v nejbližší emisi? Zpravidla vznámky vychází každý měsíc.

Více informací

Přehled známek

Přehled všech poštovních známek (i aršíků), které od vzniku České republiky v roce 1993 u nás vyšly.

Více informací

Emisní plány

Emisní plány poštovních známek: aktuální v daném roce, emisní plány historické i připravovaný na další rok.

Více informací

Písmenové známky

Známkami s nominální hodnotou označenou písmeny A, B, E, Z lze hradit stejné služby i kdykoliv v budoucnu, např. po zvýšení poštovného.

Více informací

Anketa o nejkrásnější známku

Výběr těch nejkrásnějších známek vydaných Českou poštou, jak je zvolila veřejnost v každoroční anketě.

Více informací

Oceněné známky

Podívejte se, které známky České pošty získaly ocenění na mezinárodních soutěžích.

Více informací

Známkové automaty

Na vybraných poštách jsou umístěny automaty, které nabízí tisk vybrané nominální hodnoty z poštovních tarifů společně se známkou.

Více informací