Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Prodej nemovitostí

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Plzeňský kraj Sulislav, č. p. 11, PSČ 349 01 Pozemek parc. č. st. 42/2 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stvba č. p. 11, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 42/4 o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. st. 42/5 o výměře 31 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a č. ev., jiná stavba, a pozemek parc. č. 1425 o výměře 330 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. a obec Sulislav, na LV č. 15, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov. 1 167 000 Kč Dokumentace - Sulislav (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Královéhradecký kraj Vítězná, Kocléřov č. p. 219 Pozemek  parc. č. st. 249 o výměře 358 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 219, objekt k bydlení, jejíž součástí je stavba dřevníku, který není předmětem zápisu do KN (cca 14 m2), dále pozemek parc. č. 207/4 o výměře 480 m2, zahrada, pozemek parc. č. 207/5 o výměře 15 m2, ostatní plocha - zeleň, a pozemek parc. č. 207/6 o výměře 15 m2, ostatní plocha - zeleň, obec Vítězná, k. ú. Kocléřov, na LV č. 882, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov. 990 000 Kč Dokumentace - Vítězná (zip, 5MB)
Znalecké posudky (zip, 5MB)
Karlovarský kraj Stanovice č. p. 52 Pozemek parc. č. st. 78 o výměře 338 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 52, objekt k bydlení, k. ú. a obec Stanovice, na LV č. 79, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.  1 150 000 Kč Dokumentace - Stanovice (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Moravskoslezský kraj Albrechtičky č.p. 260 Pozemek parc. č. st. 255 o výměře 281 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 260, jiná stavba, a pozemek parc. č. 486/5 o výměře 220 m2, jiná plocha – ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 221, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín pro k. ú. a obec Albrechtičky. 2 708 940 Kč Dokumentace - Albrechtičky (zip, 6MB)
Znalecký posudek+nájemní smlouvy (zip, 6MB)
Liberecký kraj Kořenov, Polubný č.p. 412 Pozemek parc. č. 12/12 o výměře 362 m2, trvalý travní porost, a pozemek parc. č. st. 1028 o výměře 384 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 412, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 808, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou pro k. ú. Polubný, obec Kořenov. 3 200 000 Kč Dokumentace - Kořenov (zip, 5MB)
Znalecký osudek+ nájemní smlouvy (zip, 4MB)
kraj Vysočina Vyklantice č.p. 26 Pozemek parc. č. st. 129 o výměře 462 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 26, objekt k bydlení. Pozemek parc. č. st. 214 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 240, vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro k. ú. Vyklantice, obec Vyklantice. 1 350 000 Kč Dokumentace - Vyklantice (zip, 5MB)
Znalecký posudek (zip, 6MB)
Nájemní smlouvy (zip, 8MB)
Pardubický kraj Třebovice č. p. 237 Pozemek parc. č. st. 309 o výměře 120 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 237, stavba občanského vybavení, a pozemek parc. č. 351/3 o výměře 355 m2, trvalý travní porost, obec a k. ú. Třebovice, na LV č. 357, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 1 415 630 Kč Dokumentace - Třebovice (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 3MB)
Nájemní smlouvy (zip, 8MB)
Olomoucký kraj Uhelná č. p. 122 Pozemek parc. č. st. 149 o výměře 163 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 122, rodinný dům, k. ú. a obec Uhelná, na LV č. 10, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. 167 100 Kč Dokumentace - Uhelná (zip, 9MB)
Jihočeský kraj Orlík nad Vltavou č.p. 30 Pozemek parc. č. 76/3 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, pozemek parc. č. st. 77 o výměře 838 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 30, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 333 o výměře 61 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., garáž, a pozemek parc. č. st. 158/1 o výměře 339 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 450, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek pro k. ú. Orlík nad Vltavou, obec Orlík nad Vltavou. 4 550 000 Kč Dokumentace - Orlík (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Oznámení - Dodatek (zip, 3MB)
Jihomoravský kraj RZ Vranov, Bítov č.e. 751 Pozemek parc. č. 506/12 o výměře 33 m2, lesní pozemek, jehož součástí je stavba č. ev. 752, určena k rekreaci, pozemek parc. č. 506/13 o výměře 33 m 2, jehož součástí je stavba č. ev. 751, určena k rodinné rekreaci a pozemek parc. č. 506/14 o výměře 34 m2, jehož součástí je stavba č. ev. 753, určena k rodinné rekreaci
včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 81, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro k. ú. Bítov, obec Bítov.
255 000 Kč Dokumentace - Vranov (zip, 4MB)
Znalecký posudek 1 (zip, 7MB)
Znalecký osudek 2 (zip, 7MB)
Znalecký posudek 3 (zip, 7MB)
Liberecký kraj Jablonec nad Nisou, Opletalova 961/1 Areál s budovou bývalé pošty č.p. 961 na pozemku parc. č. 704/1 a 170/1, dále parc. č.704/3, parc. č.704/4, parc. č.704/5, parc. č.704/6, parc. č.704/7. Vše uvedené na č. LV  1540, k. ú. Jablonec nad Nisou. 6 500 000 Kč Dokumentace - Jablonec (zip, 7MB)
Ostatní dokumenty (zip, 5MB)
Zlínský kraj RZ Hošťálkova č.e. 27 Pozemek parc. č. st. 346/7 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemek parc. č. st. 346/8 o výměře 198 m2, jehož součástí je stavba č. e. 27, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. st. 346/12 o výměře 460 m2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1524/1 o výměře 343 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 1527/1 o výměře 1763 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1527/2 o výměře 331 m2, ostatní plocha jiná plocha, pozemek parc. č. 1527/8 o výměře 1589 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 6877 o výměře 94 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 6878 o výměře 29 m2 ostatní plocha , jiná plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 670, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro k. ú. Hošťálková, obec Hošťálková. 1 450 000 Kč Dokumentace - Hošťálkova  (zip, 8MB)
Moravskoslezský kraj Opava, Masarykova třída 335/22 Pozemek  p.č. 443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.208 m2, jehož součástí je stavba č. p. 335, objekt občanské vybavenosti  a pozemek p.č. 569/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 jehož součástí je část stavby č. p. 335, objekt občanské vybavenosti, to vše vedené na LV č.132 u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, Katastrální území Opava-Město.  34 000 000 Kč Dokumentace - Opava (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
kraj Vysočina RZ Pyšel - Chata č. ev. 35, obec Budišov Budova č. ev. 35, stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. st. 689, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 626, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, pro k. ú. Budišov, obec Budišov; předmětem převodu je pouze budova. 100 000 Kč Dokumentace - Budišov (zip, 6MB)
 Jihočeský kraj Dešná č.p. 59 Pozemek parc. č. st. 34/1 o výměře 510 m2, jehož součástí je stavba – budova č. p. 59, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 56, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec pro k. ú. Dešná u Dačic, obec Dešná. 661 028 Kč Dokumentace - Dešná (zip, 9MB)
Další dokumenty (zip, 6MB)
Jihočeský kraj Horní Záhoří č. p. 27 Pozemek parc. č. st. 29/2  o výměře 231 m2, jehož součástí je stavba – budova Horní Záhoří č. p. 27 a pozemek parc. č. st. 29/3 o výměře 64 m2
včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 69, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, pro k. ú. Horní Záhoří u Písku, obec Záhoří.
827 460 Kč Dokumentace - Horní Záhoří (zip, 9MB)
Ostatní dokumenty (zip, 6MB)

 

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz