Prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Karlovarský kraj Karlovy Vary, Sadová č.p. 729 Pozemek p. č. 1648 o výměře 305 m2, jehož součástí je i stavba - objekt k bydlení č. p. 729. Pozemek p. č. 1647 o výměře 108 m2. Pozemek p. č. 1649 o výměře 294 m2, to vše včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 69 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro katastrální území Karlovy Vary. 28 500 000 Kč Dokumentace (zip, 6MB) 
znalecký posudek (zip, 2MB)
Olomoucký kraj Petrov nad Desnou č.p. 252 Pozemek parc. č. 933 o výměře 352 m2,zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba - budova č. p. 252, stavba občanského vybavení, pozemek p. č. 934/1 o výměře 105m2,ostatní plocha, manipulační plocha, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 344, vedeném u Katastrálního úřadu pro Petrov nad Desnou, Katastrální pracoviště Petrov nad Desnou, pro k. ú. Olomoucký kraj, obec Šumperk. 1 200 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB) znalecký posudek (zip, 3MB)
Jihočeský kraj Albrechtice n Vlt. Č.p. 87 Budova č. p . 87, stavba obč. vyb. Na pozemku p.č. st. 195 o výměře 156 m2 zastavěná plocha a  nádvoří, pozemek p.č. 67/1 o výměře 218m2 ost. plocha manipulační plocha. Evidováno na LV č. 446, k.ú. Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, kt. Úřad pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště Písek. 415 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Zlínský kraj RZ Hošťálkova č.e. 27 Pozemek parc. č. st. 346/7 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemek parc. č. st. 346/8 o výměře 198 m2, jehož součástí je stavba č. e. 27, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. st. 346/12 o výměře 460 m2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1524/1 o výměře 343 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 1527/1 o výměře 1763 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1527/2 o výměře 331 m2, ostatní plocha jiná plocha, pozemek parc. č. 1527/8 o výměře 1589 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 6877 o výměře 94 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 6878 o výměře 29 m2 ostatní plocha , jiná plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 670, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro k. ú. Hošťálková, obec Hošťálková. 1 000 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Plzeňský kraj Plzeň, Baarova ulice 2670/13, PSČ 301 00, k. ú. Plzeň, Plzeňský kraj  Pozemek parc. č. st. 8135/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m2, jehož součástí je budova s č. p. 2670 /13, na KN jako stavba občanské vybavenosti a pozemku na  p. č. 8132/21 o výměře 1459 m2, na KN jako ostatní plocha –zeleň, to vše vedené na LV č. 148 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň, Katastrální území Plzeň. 51 242 600 Kč Dokumentace (zip, 11MB) Věcná břemena (zip, 3MB)
Středočeský kraj Klobuky č. p. 86 Pozemek parc. č. st. 35/2 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 86, objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Klobuky, na LV č. 400, katastrální úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Slaný. 1 700 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB) znalecký posudek (zip, 3MB)
Jihočeský kraj Staré Město pod Landštejnem č. p. 37 Pozemek parc. č. st. 194 o výměře 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 37, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 2157/2 o výměře 380 m2, zahrada, k. ú. a obec  Staré Město pod Landštejnem, na LV č. 283, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. 1 900 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Pardubický kraj Verměřovice č.p. 117 Pozemek parc. č. st. 145, jehož součástí je i stavba č. p. 117, k. ú. a obec Verměřovice, na LV č. 490, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí              480 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)

 

Pardubický kraj

Svitavy č.p. 787

Pozemek parc. č. st. 727 o výměře 335 m2, zastavěná ploch a nádvoří,  jehož součástí je stavba - budova  č. p. 787, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 4597, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro k. ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy.

2 750 000 Kč

Dokumentace (zip, 8MB)

Pardubický kraj

Ostrov č.p. 184

Pozemek parc. č. st. 352 o výměře 203 m2, jehož součástí je stavba - budova  č. p. 184, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 261, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro k. ú. Ostrov u Lanškrouna, obec Ostrov.

953 000 Kč

Dokumentace (zip, 8MB)
znalecký posudek (zip, 3MB)

Karlovarský kraj

Lomnice u Sokolova, Novolomnická č.p. 197

Pozemek parc. č. 297 o výměře 386 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 197, pozemek parc. č. 298 o výměře 175 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 118, uvedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro k. ú. Lomnice u Sokolova, obec Lomnice.

855 000 Kč

Dokumentace (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 5MB)

Jihomoravský kraj

Nová Lhota u Veselí n. M. č. ev. 6 (RZ Vápenky), PSČ 696 74,
Jihomoravský kraj

Pozemek parc č. 4143/693 o výměře 875 m2, trvalý travní porost, a dále stavba č. ev. 6, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 545 (vlastnické právo – Obec Nová Lhota), k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, obec Nová Lhota, na LV č. 1026, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.
Jedná se o bývalé rekreační zařízení „RZ Vápenky“. 

450 000 Kč

Dokumentace (zip, 9MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)

Liberecký kraj

Česká Lípa, Bulharská č.p. 3065

Pozemek parc. č. 4991 o výměře 515 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 64, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa.

3 300 000 Kč

Dokumentace (zip, 9MB)
ZP+PENB+oznámení (zip, 8MB)

Olomoucký kraj

Bernartice č. p. 118

Pozemek parc. č. st. 240 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 118, stavba občanského vybavení, k. ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, na LV č. 216, katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Jeseník.

1 200 000 Kč

Dokumentace (zip, 8MB)

Jihomoravský kraj

Kučerov č. p. 25

Pozemek parc. č. st. 118 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, stavba občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kučerov, na LV č. 295, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov.

1 500 000 Kč

Dokumentace (zip, 11MB)

Jihomoravský kraj

 Lančov  č. ev. 329 

Pozemek parc. č. st. 2142/5 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 329, jiná stavba, k. ú. a obec Lančov, na LV č. 654, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

460 000 Kč

Dokumentace (zip, 6MB)

Královehradecký kraj

Martínkovice č. p. 277

Pozemek parc. č. st. 337 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 277, stavba občanského vybavení, k. ú. Martínkovice, obec Martínkovice, na LV č. 153, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

1 214 270 Kč

Dokumentace (zip, 8MB)

Olomoucký kraj

Kokory č. p. 316, PSČ 751 05, k. ú. Kokory, Olomoucký kraj 

Pozemek  parc. č. st. 195, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 77 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 316 ( na KN – objekt k bydlení ) vše zapsané na LV č. 768 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, Katastrální území Přerov, obec Kokory.

533 280 Kč

Dokumentace (zip, 6MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz