Prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Karlovarský kraj Stanovice č. p. 52 Pozemek parc. č. st. 78 o výměře 338 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 52, objekt k bydlení, k. ú. a obec Stanovice, na LV č. 79, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.  1 150 000 Kč Dokumentace - Stanovice (zip, 8MB)
ZP (zip, 5MB)
Středočeský kraj Jesenice u Rakovníka, Plzeňská č.p. 34 Budova bývalé pošty č.p. 34 na pozemku parc. č. 103 a jiné stavby na pozemku parc. č. 104 vše včetně součástí a příslušenství a pozemků parc. č. 103, parc. č. 104 a parc. č. 106, špatný technický stav. Nemovitost je evidována na LV č. 402 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro katastrální území Jesenice u Rakovníka.  1 484 000 Kč Dokumentace - Jesenice u Rak. (zip, 10MB)
 
Olomoucký kraj  Kokory č. p. 316, PSČ 751 05, k. ú. Kokory, Olomoucký kraj  Pozemek  parc. č. st. 195, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 77 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 316 ( na KN – objekt k bydlení ) vše zapsané na LV č. 768 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, Katastrální území Přerov, obec Kokory. 533 280 Kč Dokumentace - Kokory (zip, 6MB)
ZP (zip, 6MB)
Olomoucký kraj  Stará Červená Voda č. p. 175, PSČ 790 53, k. ú. Stará Červená Voda, Olomoucký kraj  Pozemek  parc. č. st. 101/3, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 175 ( na KN – rodinný dům ) a pozemek  parc. č. 966/2, druh pozemku, zahrada, o výměře 502 m2, vše zapsané na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, Katastrální území Stará Červená Voda, obec Stará Červená Voda. Na pozemku p.č. 966/2 je vedlejší stavba - zděná kolna, nezapsaná v KN. 1 150 000 Kč Dokumentace - Stará Červená Voda (zip, 7MB)
ZP (zip, 4MB)
Středočeský kraj Horušice č.p. 93 Pozemek parc. č. st. 110 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 93, objekt k bydlení. Na pozemku je umístěna kolna, která není předmětem zápisu do KN – součást budovy hlavní, žumpa. A dále pozemek parc. č. 1/3 o výměře 154 m2, zahrada, na pozemku je umístěna studna, k. ú. a obec Horušice, na LV č. 225, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. 1 300 000 Kč Dokumentace - Horušice (zip, 6MB)
ZP (zip, 5MB)
Středočeský kraj Tochovice č.p. 60 Pozemek parc. č. 593 o výměře 24 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, a pozemek parc. č. 594, o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 60, stavba občanského vybavení), k. ú. a obec Tochovice, na LV č. 105, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. 1 500 000 Kč Dokumentace - Tochovice (zip, 8MB)
PENB (zip, 5MB)
Karlovarský kraj Krajková č. p. 310 Pozemek parc. č. st. 338 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož spučástí je stavba č. p. 310, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1365/6, ostatní plocha, a dále pozemek parc. č. 1365/16, ostatní plocha, k. ú. a obec Krajková, na LV č. 364, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. 1 200 000 Kč Dokumentace - Krajková (zip, 5MB)
ZP (zip, 7MB)
Liberecký kraj Česká Lípa, Vězeňská č.p. 963 Budova č. p. 963 je součástí pozemku p. č. 310 o výměře 191 m2 v obci Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa na KN jako stavba objekt občanské vybavenosti a to vedené na LV č. 64 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Česká Lípa. 3 500 000 Kč Dokumentace - Česká Lípa (zip, 9MB)
ZP + PENB (zip, 5MB)
Liberecký kraj Česká Lípa, Bulharská č.p. 3065 Pozemek parc. č. 4991 o výměře 515 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 64, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 3 300 000 Kč Dokumentace - Česká Lípa (zip, 9MB)
ZP + oznámení (zip, 7MB)
Královehradecký kraj Albrechtice nad Orlicí č.p. 115 Pozemek parc. č. st. 137 o výměře 489 m2, jehož součástí je i budova č.p. 115, stavba občanského vybavení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 259, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro k. ú. Albrechtice nad Orlicí, obec Albrechtice nad Orlicí. 2 250 000 Kč Dokumentace - Albrechtice nad Orlicí  (zip, 10MB)
ZP + PENB (zip, 5MB)
Olomoucký kraj  Bouzov  č. p. 79 Pozemek p. č. st. 10/1 o výměře 680 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 79, v katastru nemovitostí je budova vedená jako rodinný dům, pozemek p. č. 86/1 o výměře 660 m 2, zahrada. Zapsáno na LV č. 406 pro k. ú. Bouzov a obec Bouzov, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Jedná se o bývalou budovu pobočky pošty. 3 100 000 Kč Dokumentace - Bouzov  (zip, 9MB)
dokumentace 2 (zip, 11MB)
ZP (zip, 10MB)
Liberecký kraj Kunratice u Cvikova č.p. 46 Pozemek p. č. st. 146 o výměře 195m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 46 určena k bydlení, pozemek p. č. 2922/7 o výměře 42 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, to vše na LV č. 162 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Kunratice u Cvikova. 1 000 000 Kč Dokumentace - Kunratice u Cvikova (zip, 9MB)
Olomoucký kraj  Petrov nad Desnou č.p. 252 Pozemek parc. č. 933 o výměře 352 m2,zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba - budova č. p. 252, stavba občanského vybavení, pozemek p. č. 934/1 o výměře 105m2,ostatní plocha, manipulační plocha, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 344, vedeném u Katastrálního úřadu pro Petrov nad Desnou, Katastrální pracoviště Petrov nad Desnou, pro k. ú. Olomoucký kraj, obec Šumperk. 1 200 000 Kč Dokumentace - Petrov nad Desnou (zip, 8MB)
Zlínský kraj RZ Hošťálkova č.e. 27 Pozemek parc. č. st. 346/7 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemek parc. č. st. 346/8 o výměře 198 m2, jehož součástí je stavba č. e. 27, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. st. 346/12 o výměře 460 m2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, pozemek parc. č. 1524/1 o výměře 343 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc. č. 1527/1 o výměře 1763 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 1527/2 o výměře 331 m2, ostatní plocha jiná plocha, pozemek parc. č. 1527/8 o výměře 1589 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 6877 o výměře 94 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 6878 o výměře 29 m2 ostatní plocha , jiná plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 670, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro k. ú. Hošťálková, obec Hošťálková. 1 000 000 Kč Dokumentace - RZ Hošťálkova (zip, 10MB)
Plzeňský kraj Kozojedy č. p. 142 Pozemek parc. č. st. 64/1 o výměře 347 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 142, objekt občanské vybavenosti včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 389, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro k. ú. Kozojedy u Kralovic, obec Kozojedy.  1 200 000 Kč Dokumentace - Kozojedy (zip, 8MB)
ZP (zip, 3MB)
Nájemní smlouvy (zip, 1MB)
Středočeský kraj Oráčov č.p. 83 Pozemek parc. č. st. 110/1 o výměře 310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 83, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 110/2 o výměře 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, a pozemek parc. č. 762/8 o výměře 774 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 179, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro k. ú. Oráčov, obec Oráčov. 890 000 Kč Dokumentace - Oráčov (zip, 8MB)
ZP (zip, 6MB)
Jihočeský kraj Stádlec č.p. 55 pozemek parc. č. st. 82, jehož součástí je i stavba č. p. 55, k. ú. a obec Stádlec, na LV č. 463, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 2 321 600 Kč Dokumentace - Stádlec (zip, 5MB)
ZP (zip, 5MB)
Pardubický kraj Verměřovice č.p. 117 Pozemek parc. č. st. 145, jehož součástí je i stavba č. p. 117, k. ú. a obec Verměřovice, na LV č. 490, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 480 000 Kč Dokumentace - Verměřovice (zip, 8MB)


Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz