Prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Jak nakoupit nepotřebný nemovitý majetek od České pošty?
Odpovědi naleznete v často kladených dotazech (pdf, 550kB)
Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Plzeňský kraj Plzeň, Baarova ulice 2670/13, PSČ 301 00, k. ú. Plzeň, Plzeňský kraj  Pozemek parc. č. st. 8135/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 556 m2, jehož součástí je budova s č. p. 2670 /13, na KN jako stavba občanské vybavenosti a pozemku na  p. č. 8132/21 o výměře 1459 m2, na KN jako ostatní plocha –zeleň, to vše vedené na LV č. 148 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň, Katastrální území Plzeň. 51 242 600 Kč Dokumentace (zip, 6MB)
ZP (zip, 4MB)
VB (zip, 3MB)

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Jihomoravský kraj Mikulčice č.p. 258 Pozemek p. č. 935 o výměře 517 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 258, objekt k bydlení, obec a k. ú. Mikulčice, na LV č. 2683, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. 1 980 000 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
Liberecký kraj Kunratice u Cvikova č.p. 46 Pozemek p. č. st. 146 o výměře 195m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 46 určena k bydlení, pozemek p. č. 2922/7 o výměře 42 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, to vše na LV č. 162 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Kunratice u Cvikova. 900 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Jihočeský kraj Rožmitál na Šumavě č. p. 53 Pozemek parc. č. st. 188 o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba - budova  č. p. 53, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 129, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro k. ú. Rožmitál na Šumavě, obec Rožmitál na Šumavě. 630 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
ZP (zip, 4MB)
Liberecký kraj Česká Lípa, Bulharská č.p. 3065 Pozemek parc. č. 4991 o výměře 515 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 64, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 3 300 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
PENB (zip, 8MB)
Pardubický kraj Svitavy č.p. 787 Pozemek parc. č. st. 727 o výměře 335 m2, zastavěná ploch a nádvoří,  jehož součástí je stavba - budova  č. p. 787, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 4597, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro k. ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy. 2 750 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Středočeský kraj Kolín, Polepská č.p.825 Pozemek parc. č. st. 5426 v k. ú. o výměře  2467 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba  č.p. 825, způsob využití: garáž
• pozemek parc. č. 1875/58 o výměře 447 m2 ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
• pozemek parc. č. 1875/59 o výměře 675 m2 ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
• pozemek parc. č. 1875/60 o výměře 244 m2 ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha
• pozemek parc. č. 1875/71 o výměře 51 m2 ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
včetně všech součástí a příslušenství (dále jen „Nemovitost“); Nemovitost je evidována na LV č. 6359, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, pro k. ú. Kolín, obec Kolín
29 791 180 Kč
Dokumentace (zip, 10MB)
ZP (zip, 6MB)
Ústecký kraj Brandov, Rudé armády č. p. 140 Pozemek p. č. St. 250 o výměře 281 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 140, charakter stavby dle KN stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 109/4 o výměře 324 m2, druh pozemku (dle KN) zahrada, na LV č. 134 u KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most, Katastrální území Brandov v obci Brandov. 1 090 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
ZP (zip, 6MB)
Jihomoravský kraj Adamov, U Kostela č. p. 420 Pozemek parc. č. st. 818 o výměře 990 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 420, stavba občanského vybavení, obec Adamov, k. ú. Adamov, na LV č. 471, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko. 5 850 000 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
ZP (zip, 3MB)
Plzeňský kraj Stříbro - 4x garáž Pozemek parc. č. st. 1242/2 o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž, obec Stříbro, k. ú. Stříbro, na LV č. 1810, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. 873 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
ZP (zip, 3MB)
Plzeňský kraj Střížovice č.p. 50 Pozemek parc. č. st. 39/1 o výměře 284 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 50, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 61/1 o výměře 214 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Střížovice u Plzně, obec Střížovice, LV č. 157, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih. 700 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
ZP (zip, 3MB)
Olomoucký kraj Bělá pod Pradědem, Domašov č. p. 95, PSČ 790 01, k. ú. Domašov u Jeseníka, Olomoucký kraj  Pozemek parc. č. st. 176 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 95, rodinný dům, k. ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, LV č. 185, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. 1 120 000 Kč Dokumentace (zip, 6MB)
ZP (zip, 4MB)
Olomoucký kraj Velké Kunětice, č. p. 180, PSČ 790 52, k. ú. Velké Kunětice, Olomoucký kraj  Pozemek parc. č. st. 281 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou s č.p. 180, rodinný dům, pozemek parc. č. 301 o výměře 958 m2, zahrada, vše v obci Velké Kunětice, k. ú. Velké Kunětice, na LV č. 305, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. 1 350 000 Kč Dokumentace (zip, 5MB)
ZP (zip, 3MB)

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz