Prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Karlovarský kraj Lomnice u Sokolova, Novolomnická č.p. 197 Pozemek parc. č. 297 o výměře 386 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 197, pozemek parc. č. 298 o výměře 175 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 118, uvedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro k. ú. Lomnice u Sokolova, obec Lomnice. 950 000 Kč

Dokumentace (zip, 7MB)

Znalecký posudek (zip, 6MB)

Středočeský kraj Tochovice č.p. 60 Pozemek parc. č. 593 o výměře 24 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, a pozemek parc. č. 594, o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 60, stavba občanského vybavení), k. ú. a obec Tochovice, na LV č. 105, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. 1 500 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 3MB)
Ústecký kraj Koštice 99 Pozemek parc. č. st. 26/4 o výměře 308 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 99, objekt k bydlení, obec Koštice, k. ú. Koštice, na LV č. 168, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. 800 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Moravskoslezský kraj Albrechtičky, č. p. 260 Pozemek parc. č. st. 255 o výměře 281 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 260, jiná stavba, a pozemek parc. č. 486/5 o výměře 220 m2, jiná plocha – ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 221, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín pro k. ú. a obec Albrechtičky. 1 920 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Královehradecký kraj Albrechtice nad Orlicí č.p. 115 Pozemek parc. č. st. 137 o výměře 489 m2, jehož součástí je i budova č.p. 115, stavba občanského vybavení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 259, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro k. ú. Albrechtice nad Orlicí, obec Albrechtice nad Orlicí. 2 500 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 6MB)
Ústecký kraj Markvartice u Děčína,  č. p. 369 Pozemek parc. č. st. 578 o výměře 106 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 369, stavba občanského vybavení, a pozemek parc. č. 463/26 o výměře 1289 m2, orná půda, obec Markvartice, k. ú. Markvartice u Děčína, na LV č. 174, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. 1 400 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 8MB)
Pardubický kraj Ostrov č.p. 184 Pozemek parc. č. st. 352 o výměře 203 m2, jehož součástí je stavba - budova  č. p. 184, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 261, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro k. ú. Ostrov u Lanškrouna, obec Ostrov. 1 250 000 Kč Dokumentace (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Královehradecký kraj Hajnice, č. p. 126 Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 605 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba - budova č. p. 126, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 437 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov pro k. ú. Brusnice, obec Hajnice. 550 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Plzeňský kraj Chrást - bez č.p. a č. ev (stodola) Pozemek parc. č. 122/2 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č.p./č. ev., jiná stavba (stodola), vše v obci Chrást, k. ú. Chrást u Plzně, na LV č. 333, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město. 117 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Středočeský kraj Oráčov č.p. 83 Pozemek parc. č. st. 110/1 o výměře 310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 83, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 110/2 o výměře 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, a pozemek parc. č. 762/8 o výměře 774 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 179, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro k. ú. Oráčov, obec Oráčov. 1 094 990 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
Nájemní smlouvy (zip, 4MB)
Karlovarský kraj Hazlov č.p. 395 Pozemek parc. č. st. 415 o výměře 223 m2, jehož součástí je stavba č. p. 395, stavba občanského vybavení; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 46 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb pro k. ú. Hazlov, obec Hazlov. 950 000 Kč

Dokumentace (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Nájemní smlouvy (zip, 7MB)

Liberecký kraj Česká Lípa, Vězeňská č.p. 963 Budova č. p. 963 je součástí pozemku p. č. 310 o výměře 191 m2 v obci Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa na KN jako stavba objekt občanské vybavenosti a to vedené na LV č. 64 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Česká Lípa. 3 500 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 6MB)
Plzeňský kraj Kozojedy č. p. 142 Pozemek parc. č. st. 64/1 o výměře 347 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 142, objekt občanské vybavenosti včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 389, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro k. ú. Kozojedy u Kralovic, obec Kozojedy. 1 200 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 3MB)
Liberecký kraj Česká Lípa, Bulharská č.p. 3065 Pozemek parc. č. 4991 o výměře 515 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 64, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 3 300 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Středočeský kraj Horušice č.p. 93 Pozemek parc. č. st. 110 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 93, objekt k bydlení. Na pozemku je umístěna kolna, která není předmětem zápisu do KN – součást budovy hlavní, žumpa. A dále pozemek parc. č. 1/3 o výměře 154 m2, zahrada, na pozemku je umístěna studna, k. ú. a obec Horušice, na LV č. 225, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. 1 300 000 Kč Dokumentace (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Plzeňský kraj Úlice č.p. 96 Pozemek parc. č. st. 160 o výměře 508 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 96, rodinný dům, pozemek parc. č. 1618/8 o výměře 484 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 446, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro k. ú. a obec Úlice. 1 170 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 8MB)
Středočeský kraj Kněžice č.p 172 Pozemek parc. č. st. 148/2 o výměře 446 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 172, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 148/3 o výměře 23 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 370, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro k. ú. Kněžice u Městce Králové, obec Kněžice.
620 000 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
 
 
Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Liberecký kraj Jablonec n. N, Prosečská č.p. 45 Pozemek parc. č. 17 o výměře 1 720 m2, trvalý travní porost, dále pozemek parc. č. 18 o výměře 243m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba – objekt občanské vybavenosti č. p 45, dále pozemek parc. č. 19 o výměře 974 m2, trvalý travní porost, obec Jablonec nad Nisou, k. ú. Proseč nad Nisou, na LV č. 257, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. 3 480 720 Kč Dokumentace – Jablonec (zip, 6MB)
znalecký posudek (zip, 3MB)
Zlínský kraj Halenkovice č.p. 175 Budova č. p. 175, na KN vedená jako objekt k bydlení, je součástí pozemku p. č. st. 261 o výměře 353 m2, na KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, v obci Halenkovice, k. ú.  Halenkovice, to vše vedené na LV č. 491 u KÚ pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín.  Součástí areálu je i technická stavba na pozemku p. č. st. 261, zakreslena v KN, ale neuvedena v majetku ČP a v současné době se provádí náprava. 1 250 000 Kč Dokumentace – Halenkovice (zip, 4MB)
ZP+PENB (zip, 7MB)
Olomoucký kraj Bernartice č.p. 118 Pozemek parc. č. st. 240 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 118, stavba občanského vybavení, k. ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, na LV č. 216, katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Jeseník. Na ploše dvora je dřevěná kůlna na paliva, která není zapsaná v katastru nemovitostí, a ani není v účetní evidenci. 1 335 490 Kč Dokumentace –  Bernartice (zip, 8MB)
kraj Vysočina Třebelovice č.p. 25 Pozemek parc. č. st. 136/1 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 1478/9 o výměře 22 m2, ostatní plocha – zeleň, obec a k. ú. Třebelovice, na LV č. 22, Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice. 370 000 Kč Dokumentace –  Třebelovice (zip, 6MB)
Středočeský kraj Vlastějovice (areál bývalého RZ) Pozemek parc. č. st. 212 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 113, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. 438/5 o výměře 351 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. st. 213 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 114, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. 438/6 o výměře 352 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. st. 384 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc .č. 438/4 o výměře 288 m2, trvalý travní porost, k. ú. a obec Vlastějovice, na LV č. 53, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Katastrální úřad pro Středočeský kraj. 463 420 Kč Dokumentace –  Vlastějovice (zip, 10MB)
Jihomoravský kraj Kučerov č.p.25 Pozemek parc. č. st. 118 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, stavba občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kučerov, na LV č. 295, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. 1 700 000 Kč Dokumentace –  Kučerov (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)
Olomoucký kraj Bouzov  č. p. 79 Pozemek p. č. st. 10/1 o výměře 680 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 79, v katastru nemovitostí je budova vedená jako rodinný dům, pozemek p. č. 86/1 o výměře 660 m 2, zahrada. Zapsáno na LV č. 406 pro k. ú. Bouzov a obec Bouzov, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Jedná se o bývalou budovu pobočky pošty. 3 100 000 Kč Dokumentace –  Bouzov  (zip, 5MB)
nájemní smlouvy (zip, 9MB)
věcné břemeno (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 10MB)
Jihomoravský kraj Vranov, Oslnovice, če. v. 329 Pozemek parc. č. 1316/17 o výměře 91 m2, lesní pozemek, jehož součástí je i stavba č. ev. 329, stavba pro rodinnou rekreaci, k. ú. a obec Oslnovice, na LV č. 329, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Jedná se o bývalé rekreační zařízení „RZ Vranov - Oslnovice“. 450 000 Kč Dokumentace –  Vranov (zip, 8MB)
Liberecký kraj Kunratice u Cvikova č.p. 46 Pozemek p. č. st. 146 o výměře 195m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 46 určena k bydlení, pozemek p. č. 2922/7 o výměře 42 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, to vše na LV č. 162 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Kunratice u Cvikova. 1 000 000 Kč Dokumentace –  Kunratice (zip, 9MB)
Jihomoravský kraj Mikulčice č.p. 258 Pozemek p. č. 935 o výměře 517 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 258, objekt k bydlení, obec a k. ú. Mikulčice, na LV č. 2683, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. 2 200 000 Kč Dokumentace –  Mikulčice (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
Jihomoravský kraj Adamov, U Kostela č.p. 420 Pozemek parc. č. st. 818 o výměře 990 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 420, stavba občanského vybavení, obec Adamov, k. ú. Adamov, na LV č. 471, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko. 5 850 000 Kč Dokumentace –  Adamov (zip, 10MB)
ZP+PENB (zip, 3MB)
hl. město Praha Šestajovice, Revoluční 149 Pozemek p. č. st. 283/1 o výměře 148 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 149, stavba občanského vybavení, na LV č. 1126 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - východ, Katastrální území Šestajovice u Prahy v obci Šestajovice. 2 900 000 Kč Dokumentace –  Šestajovice (zip, 9MB)

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz