Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Prodej nemovitostí

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Liberecký kraj Česká Lípa, Vězeňská, bez č.p.  a č. ev - garáž Pozemek parc. č. 308/2 o výměře 28 m2 s budovou  bez č.p./č.e  v obci Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa na KN jako garáž, vedená na LV č. 64 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Česká Lípa 170 000 Kč Dokumentace - Česká Lípa (zip, 4MB)
Liberecký kraj Kunratice u Cvikova, č. p. 46 Pozemek parc. č. st. 146 o výměře 195 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 46, určena k bydlení. Pozemek parc. č. 2922/7 o výměře 42 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 162, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště česká Lípa, pro k. ú. Kunratice u Cvikova, obec Kunratice u Cvikova. 1 200 110 Kč Dokumentace - Kunratice u Cvikova (zip, 9MB)
Jihomoravský kraj Břeclav, Generála Šimka, č. p. 1565/51 Pozemek parc č. st. 42/1o výměře 375 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.1565, objekt občanské vybavenosti, obec a k. ú. Břeclav, na LV č. 1416, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. 3 600 000 Kč Dokumentace - Břeclav (zip, 8MB)
znalecký posudek (zip, 3MB)
Jihomoravský kraj Mikulčice, č. p. 258 Pozemek p. č. 935 o výměře 517 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 258, objekt k bydlení, obec a k. ú. Mikulčice, na LV č. 2683, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. 2 639 720 Kč Dokumentace - Mikulčice (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
Zlínský kraj Ostrožská Nová Ves, č. p. 287 Pozemek p. č. 263 o výměře 145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 287, rodinný dům
Nemovitosti se nacházejí v obci Ostrožská Nová Ves, katastrální území Ostrožská Nová Ves, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, vše na LV č. 647
1 000 000 Kč Dokumentace - Ostrožská Nová Ves  (zip, 6MB)
Královehradecký kraj Hajnice, č. p. 126 Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 605 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba - budova č. p. 126, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 437 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov pro k. ú. Brusnice, obec Hajnice. 675 000 Kč Dokumentace - Hajnice (zip, 9MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)
Středočeský kraj Krupá, č. p. 52 Pozemek parc. č. st. 14 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 52, objekt občanského vybavení, obec Krupá, k. ú. Krupá, na LV č. 213, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. 800 000 Kč Dokumentace - Krupá (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 7MB)
Moravskoslezský kraj Opava, Masarykova třída 335/22 Pozemek  p.č. 443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.208 m2, jehož součástí je stavba č. p. 335, objekt občanské vybavenosti  a pozemek p.č. 569/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 jehož součástí je část stavby č. p. 335, objekt občanské vybavenosti, to vše vedené na LV č.132 u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, Katastrální území Opava-Město.  34 000 000 Kč Dokumentace - Opava (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)
Karlovarský kraj Karlovy Vary, Chebská, č. p. 172 Pozemek parc. č. 52 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 172, bytový dům. Nemovitost je evidována na LV č. 17, vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro k. ú. Dvory, obec Karlovy Vary 3 240 000 Kč Dokumentace - Karlovy Vary (zip, 9MB)
znalecký posudek (zip, 5MB)
nájemní smlouvy (zip, 2MB)
Středočeský kraj Klobuky, č. p. 86 Pozemek parc. č. st. 35/2 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 86, objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Klobuky, na LV č. 400, katastrální úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Slaný. 1 945 772 Kč Dokumentace - Klobuky (zip, 9MB)
znalecký posudek (zip, 3MB)
Moravskoslezský kraj Albrechtičky, č. p. 260 Pozemek parc. č. st. 255 o výměře 281 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 260, jiná stavba, a pozemek parc. č. 486/5 o výměře 220 m2, jiná plocha – ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 221, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín pro k. ú. a obec Albrechtičky. 1 920 000 Kč Dokumentace - Albrechtičky (zip, 7MB)
znalecký posudek+PENB (zip, 5MB)
Jihočeský kraj Orlík nad Vltavou, č. p. 30 Pozemek parc. č. 76/3 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, pozemek parc. č. st. 77 o výměře 838 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 30, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 333 o výměře 61 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., garáž, a pozemek parc. č. st. 158/1 o výměře 339 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 450, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek pro k. ú. Orlík nad Vltavou, obec Orlík nad Vltavou. 4 550 000 Kč Dokumentace - Orlík nad Vltavou (zip, 9MB)
znalecký posudek (zip, 5MB)
kraj Vysočina Třebelovice, č. p. 25  Pozemek parc. č. st. 136/1 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 1478/9 o výměře 22 m2, ostatní plocha – zeleň, obec a k. ú. Třebelovice, na LV č. 22, Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice. 370 000 Kč Dokumentace - Třebelovice (zip, 6MB)
kraj Vysočina Vyklantice, č. p. 26 Pozemek parc. č. st. 129 o výměře 462 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 26, objekt k bydlení. Pozemek parc. č. st. 214 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 240, vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro k. ú. Vyklantice, obec Vyklantice. 1 350 000 Kč Dokumentace - Vyklantice (zip, 3MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
najemní smlouvy (zip, 8MB)
Středočeský kraj Vlastějovice, č. ev. 113, č. ev. 114, stavba bez č. p./č. ev. (Areál RZ Vlastějovice) Areál bývalého rekreačního zařízení České pošty, s.p., sestává z pozemku p. č. st. 212 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 113, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. 438/5 o výměře 351 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. st. 213 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 114, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. 438/6 o výměře 352 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. st. 384 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., stavba pro rodinnou rekreaci, a pozemku p. č. 438/4 o výměře 288 m2, trvalý travní porost, a to včetně všech součástí a příslušenství. 761 080 Kč Dokumentace - Vlastějovice  (zip, 4MB)
Jihočeský kraj Dešná č.p. 59 Pozemek parc. č. st. 34/1 o výměře 510 m2, jehož součástí je stavba – budova č. p. 59, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 56, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec pro k. ú. Dešná u Dačic, obec Dešná. 661 028 Kč Dokumentace - Dešná (zip, 9MB)
znalecký posudek+PENB (zip, 5MB)

 

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz