Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Oznámení

Dovolujeme si oznámit mimořádné zrušení E-aukce Mladá Boleslav, Jiráskova bez č. p., pozemek parc č. 1752 za vyvolávací cenu 4.800.000,- Kč a to na základě čl. 7. Závěrečná ustanovení dokumentu Oznámení o konání a podmínkách prodeje nepotřebných nemovitostí České pošty, s.p., formou E-aukce - konané dne 16. 1. 2019, kde si ČP si vyhrazuje právo kdykoli zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, mj. též v návaznosti na zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zejména, nikoli však výlučně s ohledem na ust. § 16 odst. 8, § 17 odst. 2, § 17c, § 17d odst. 3 a § 17e uvedeného zákona, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany.

Prodej nemovitostí

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Liberecký kraj Česká Lípa, Vězeňská č.p. 963 Budova č. p. 963 je součástí pozemku p. č. 310 o výměře 191 m2 v obci Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa na KN jako stavba objekt občanské vybavenosti a to vedené na LV č. 64 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Česká Lípa. 4 209 769 Kč Dokumenty ke stažení - Česká Lípa  (zip, 7MB)
Karlovarský kraj Stříbrná č. p. 7 Pozemek parc. č. st. 118/1 o výměře 392 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 7, stavba občanského vybavení, obec a k. ú. Stříbrná, na LV č. 158, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. 690 720 Kč Dokumenty ke stažení - Stříbrná (zip, 5MB)
znalecký posudek (zip, 8MB) 
Olomoucký kraj Přerov I, Město, Husova 630/5 Pozemek parc. č. 911/1 o výměře 460 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 5176, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro k. ú. Přerov, obec Přerov. 1 500 000 Kč Dokumenty ke stažení - Přerov I (zip, 7MB)
smlouva o VB (zip, 2MB) 
Karlovarský kraj Stanovice č. p. 52 Pozemek parc. č. st. 78 o výměře 338 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 52, objekt k bydlení, k. ú. a obec Stanovice, na LV č. 79, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrálního pracoviště Karlovy Vary.  1 150 000 Kč Dokumenty ke stažení - Stanovice (zip, 8MB)
znalecký posudek (zip, 5MB) 
Zlínský kraj Ostrožská Nová Ves Pozemek p. č. 263 o výměře 145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 287, rodinný dům
Nemovitosti se nacházejí v obci Ostrožská Nová Ves, katastrální území Ostrožská Nová Ves, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, vše na LV č. 647
1 000 000 Kč Dokumenty ke stažení - Ostrožská Nová Ves (zip, 6MB) 
Jihočeský kraj Strakonice, Prof. Skupy 61 pozemek parc. č. st. 943/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 61, objekt  občanské vybavenosti, obec a katastrální území Strakonice, na LV č. 945 650 000 Kč Dokumenty ke stažení - Strakonice (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 3MB) 
Jihomoravský kraj Brno, Štýřice - pozemek p.č. 57/32 Pozemek p. č. 57/32 o výměře 706 m2, ostatní plocha, jiná plocha. Nemovitost se nachází v obci Brno, katastrální území Štýřice, evidovaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, vše na LV č. 1032. 4 165 910 Kč Dokumenty ke stažení - Brno (zip, 10MB)
znalecký posudek  (zip, 5MB)
Olomoucký kraj Bernartice 118 pozemek parc. č. st. 240 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 118, stavba občanského vybavení, v obci Bernartice, katastrální území Bernartice u Javorníka, vedeným na LV č. 216 1 650 000 Kč Dokumenty ke stažení - Bernartice (zip, 6MB)
znalecký posudek (zip, 3MB) 

 

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz