Prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

 

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Plzeňský kraj Sulislav, č. p. 11, PSČ 349 01 Pozemek parc. č. st. 42/2 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stvba č. p. 11, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 42/4 o výměře 98 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. st. 42/5 o výměře 31 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p. a č. ev., jiná stavba, a pozemek parc. č. 1425 o výměře 330 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. a obec Sulislav, na LV č. 15, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov. 1 167 000 Kč Dokumenty - Sulislav (zip, 7MB),
znalecký posudek (zip, 5MB)
Olomoucký kraj Přerov, Husova 633 Budova č. p. 633 na pozemku parc. č. 913 v k. ú. Přerov, obec Přerov, pozemek evidován na LV č. 14090; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 5176 vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov pro k. ú. Přerov, obec Přerov. Předmětem převodu je pouze budova. Vlastníkem pozemku parc. č. 913 jsou České dráhy, a.s., které mají zákonné předkupní právo. 680 000 Kč Dokumenty - Přerov (zip, 9MB)
Ústecký kraj Ústí nad Labem, Tovární č.p. 1674, 1675/ č.o. 39 Pozemek parc. č. 449 o výměře 1118 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 1674, č. p. 1675, jiná stavba, pozemek parc. č. 450/4 o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p. a č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 450/7 o výměře 961 m2, manipulační plocha. Obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem-centrum, na LV č. 3287, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem. 2 500 000 Kč Dokumenty - Ústí nad Labem (zip, 6MB),
znalecký posudek (zip, 7MB), KS (zip, 6MB)
Středočeský kraj Klobuky č. p. 86 Pozemek parc. č. st. 35/2 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 86, objekt občanské vybavenosti, k. ú. a obec Klobuky, na LV č. 400, katastrální úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Slaný. 1 945 772 Kč Dokumenty - Klobuky (zip, 9MB),
znalecký posudek (zip, 3MB)
Olomoucký kraj Petrov nad Desnou č.p. 252 Pozemek parc. č. 933 o výměře 352 m2,zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba - budova č. p. 252, stavba občanského vybavení, pozemek p. č. 934/1 o výměře 105m2,ostatní plocha, manipulační plocha, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 344, vedeném u Katastrálního úřadu pro Petrov nad Desnou, Katastrální pracoviště Petrov nad Desnou, pro k. ú. Olomoucký kraj, obec Šumperk. 1 500 000 Kč Dokumenty - Petrov nad Desnou (zip, 7MB),
znalecký posudek (zip, 4MB)
Karlovarský kraj Stříbrná č. p. 7 Pozemek parc. č. st. 118/1 o výměře 392 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 7, stavba občanského vybavení, obec a k. ú. Stříbrná, na LV č. 158, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. 450 000 Kč Dokumenty - Stříbrná (zip, 5MB),
znalecký posudek (zip, 8MB)
Pardubický kraj Svitavy č.p. 787 Pozemek parc. č. st. 727 o výměře 335 m2, zastavěná ploch a nádvoří,  jehož součástí je stavba - budova  č. p. 787, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 4597, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro k. ú. Svitavy-předměstí, obec Svitavy. 3 650 000 Kč Dokumenty - Svitavy  (zip, 8MB)
Středočeský kraj Hořovičky č.p. 84 Pozemek parc. č. st. 101 o výměře 491 m2, jehož součástí je stavba - budova  č. p. 84, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 215, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník pro k. ú. Hořovičky, obec Hořovičky. 1 000 000 Kč Dokumenty - Hořovičky (zip, 6MB),
znalecký posudek (zip, 3MB)
Jihočeský kraj Albrechtice n Vlt. Č.p. 87 Budova č. p . 87, stavba obč. vyb. Na pozemku p.č. st. 195 o výměře 156 m2 zastavěná plocha a  nádvoří, pozemek p.č. 67/1 o výměře 218m2 ost. plocha manipulační plocha. Evidováno na LV č. 446, k.ú. Chřešťovice, obec Albrechtice nad Vltavou, kt. Úřad pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště Písek. 599 330 Kč Dokumenty - Albrechtice n Vlt. (zip, 8MB)
Jihočeský kraj Staré Město pod Landštejnem č. p. 37 Pozemek parc. č. st. 194 o výměře 186 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 37, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 2157/2 o výměře 380 m2, zahrada, k. ú. a obec  Staré Město pod Landštejnem, na LV č. 283, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. 2 250 000 Kč Dokumenty - Staré Město pod Landštejnem (zip, 5MB),
znalecký posudek (zip, 10MB)
kraj Vysočina Vyklantice č. p. 26 Pozemek parc. č. st. 129 o výměře 462 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 26, objekt k bydlení. Pozemek parc. č. st. 214 o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 240, vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro k. ú. Vyklantice, obec Vyklantice. 931 360,00 Kč Dokumenty - Vyklantice (zip, 5MB),
NS (zip, 8MB),
znalecký posudek (zip, 6MB)

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Karlovarský kraj Lomnice u Sokolova, Novolomnická č.p. 197 Pozemek parc. č. 297 o výměře 386 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 197, pozemek parc. č. 298 o výměře 175 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 118, uvedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro k. ú. Lomnice u Sokolova, obec Lomnice. 950 000 Kč

Dokumentace (zip, 7MB)

Znalecký posudek (zip, 6MB)

Středočeský kraj Tochovice č.p. 60 Pozemek parc. č. 593 o výměře 24 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, a pozemek parc. č. 594, o výměře 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 60, stavba občanského vybavení), k. ú. a obec Tochovice, na LV č. 105, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram. 1 500 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 3MB)
Ústecký kraj Koštice 99 Pozemek parc. č. st. 26/4 o výměře 308 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 99, objekt k bydlení, obec Koštice, k. ú. Koštice, na LV č. 168, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny. 800 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Moravskoslezský kraj Albrechtičky, č. p. 260 Pozemek parc. č. st. 255 o výměře 281 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 260, jiná stavba, a pozemek parc. č. 486/5 o výměře 220 m2, jiná plocha – ostatní plocha včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 221, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín pro k. ú. a obec Albrechtičky. 1 920 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Královehradecký kraj Albrechtice nad Orlicí č.p. 115 Pozemek parc. č. st. 137 o výměře 489 m2, jehož součástí je i budova č.p. 115, stavba občanského vybavení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 259, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro k. ú. Albrechtice nad Orlicí, obec Albrechtice nad Orlicí. 2 500 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 6MB)
Ústecký kraj Markvartice u Děčína,  č. p. 369 Pozemek parc. č. st. 578 o výměře 106 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 369, stavba občanského vybavení, a pozemek parc. č. 463/26 o výměře 1289 m2, orná půda, obec Markvartice, k. ú. Markvartice u Děčína, na LV č. 174, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. 1 400 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 8MB)
Pardubický kraj Ostrov č.p. 184 Pozemek parc. č. st. 352 o výměře 203 m2, jehož součástí je stavba - budova  č. p. 184, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 261, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro k. ú. Ostrov u Lanškrouna, obec Ostrov. 1 250 000 Kč Dokumentace (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Královehradecký kraj Hajnice, č. p. 126 Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 605 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba - budova č. p. 126, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 437 vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov pro k. ú. Brusnice, obec Hajnice. 550 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Plzeňský kraj Chrást - bez č.p. a č. ev (stodola) Pozemek parc. č. 122/2 o výměře 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č.p./č. ev., jiná stavba (stodola), vše v obci Chrást, k. ú. Chrást u Plzně, na LV č. 333, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město. 117 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Středočeský kraj Oráčov č.p. 83 Pozemek parc. č. st. 110/1 o výměře 310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 83, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 110/2 o výměře 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, a pozemek parc. č. 762/8 o výměře 774 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 179, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro k. ú. Oráčov, obec Oráčov. 1 094 990 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
Nájemní smlouvy (zip, 4MB)
Karlovarský kraj Hazlov č.p. 395 Pozemek parc. č. st. 415 o výměře 223 m2, jehož součástí je stavba č. p. 395, stavba občanského vybavení; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 46 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb pro k. ú. Hazlov, obec Hazlov. 950 000 Kč

Dokumentace (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 4MB)
Nájemní smlouvy (zip, 7MB)

Liberecký kraj Česká Lípa, Vězeňská č.p. 963 Budova č. p. 963 je součástí pozemku p. č. 310 o výměře 191 m2 v obci Česká Lípa, k.ú. Česká Lípa na KN jako stavba objekt občanské vybavenosti a to vedené na LV č. 64 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Česká Lípa. 3 500 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 6MB)
Plzeňský kraj Kozojedy č. p. 142 Pozemek parc. č. st. 64/1 o výměře 347 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 142, objekt občanské vybavenosti včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 389, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro k. ú. Kozojedy u Kralovic, obec Kozojedy. 1 200 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
Znalecký posudek (zip, 3MB)
Liberecký kraj Česká Lípa, Bulharská č.p. 3065 Pozemek parc. č. 4991 o výměře 515 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 64, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 3 300 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Středočeský kraj Horušice č.p. 93 Pozemek parc. č. st. 110 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 93, objekt k bydlení. Na pozemku je umístěna kolna, která není předmětem zápisu do KN – součást budovy hlavní, žumpa. A dále pozemek parc. č. 1/3 o výměře 154 m2, zahrada, na pozemku je umístěna studna, k. ú. a obec Horušice, na LV č. 225, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. 1 300 000 Kč Dokumentace (zip, 6MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Plzeňský kraj Úlice č.p. 96 Pozemek parc. č. st. 160 o výměře 508 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 96, rodinný dům, pozemek parc. č. 1618/8 o výměře 484 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 446, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro k. ú. a obec Úlice. 1 170 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 8MB)
Středočeský kraj Kněžice č.p 172 Pozemek parc. č. st. 148/2 o výměře 446 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 172, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 148/3 o výměře 23 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 370, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro k. ú. Kněžice u Městce Králové, obec Kněžice.
620 000 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
 
 

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz