Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

 

Prohlídky nemovitosti Poštovská 68-Jánská 457, Brno-město jsou v těchto termínech:
  • 24. 10. 2017 od 13:00 hodin
  • 1. 11. 2017 od 10:00 hodin
  • 6. 11. 2017 od 10:00 hodin

 

Současná nabídka prodejů České pošty, s. p.

Kraj

Adresa objektu

Popis

Minimální
nabídková
cena

Dokumentace
 k prodeji

Jihomoravský kraj

Poštovská 68-Jánská 457,
Brno-město

Pozemek parc. č. 149 o výměře 2583 m2, jehož součástí je stavba – objekt  občanské vybavenosti č. p. 68. Pozemek parc. č. 150 o výměře 277 m2, jehož součástí je stavba – objekt občanské vybavenosti č. p. 457, to vše včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 396 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město pro k. ú. Město Brno, obec Brno.

82 000 000 Kč

Dokumentace
– Brno
(zip, 22MB)

Oznámení
– dodatek 1
(pdf, 156kB)

 

Kraj

Adresa objektu

Popis

Minimální
nabídková
cena

Dokumentace
 k prodeji

Ústecký kraj

Havraň, č. p. 132

Pozemek parc.č. 3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 234 m2, jehož součástí je budova č. p. 132, stavba občanského vybavení. Vše na LV č. 126 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, obec Havraň

260 000 Kč

Dokumentace
– Havraň
(zip, 8MB)

Ústecký kraj

Duchcov, Bílinská, č. p. 484/2

Pozemek parc. Č. 466, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2  jehož součástí je budova č. p. 484  na KN jako objekt k bydlení to vše na LV č. 1229 vedené u KÚ pro  Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice, Katastrální území Duchcov.

800 000 Kč

Dokumentace
 -  Duchcov
(zip, 6MB)

Středočeský
 kraj

Vlastějovice, č. ev. 113, č. ev. 114, stavba bez č. p./č. ev. (Areál RZ Vlastějovice)

Areál bývalého rekreačního zařízení České pošty, s.p., sestává z pozemku p. č. st. 212 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 113, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. 438/5 o výměře 351 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. st. 213 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. ev. 114, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemku p. č. 438/6 o výměře 352 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. st. 384 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., stavba pro rodinnou rekreaci, a pozemku p. č. 438/4 o výměře 288 m2, trvalý travní porost, a to včetně všech součástí a příslušenství.

761 108 Kč

 Dokumentace
- Vlastějovice
(zip, 7MB)

Hl. m. Praha

Praha 5 – Jinonice, Pod Vidoulí, č. p. 500/28

Pozemek p. č. 790/2, zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 360 m2  jehož součástí je budova č. p. 500, pozemku p. č. 790/1, jiná plocha o výměře 410 m2 a  pozemku p. č. 764/15, jiná plocha o výměře 22 m2, to vše na LV č. 329 u KÚ pro Hlavní město Praha, Katastrálního pracoviště Praha, Katastrální území, Praha 5 – Jinonice.

13 700 000 Kč

 Dokumentace
– Praha 5
(zip, 9MB)

Znalecký posudek (zip, 4MB)

Hl. m. Praha

Praha 9 – Černý Most, Bryksova, č. p. 763/46, (bytová jednotka č. 612 )

Pozemek p. č. 232/15,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1592 m2, jehož součástí je  budova č. p. 763,  stavba občanského vybavení, na LV č. 147 u KÚ pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Katastrální území Černý most. Bytová jednotka č. 763/612, 4+KK o výměře 71,60 m² v 6. NP (podíl na společných částech domu a pozemku 716/67782).

3 280 000 Kč

 Dokumentace
 – Praha 9
(zip, 7MB)

Znalecký posudek (zip, 7MB)

Hl. m. Praha

Praha 9 - Černý Most, Bryksova, č. p. 763/46, (bytová jednotka č. 614 )

Pozemek p. č. 232/15,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1592 m2, jehož součástí je  budova č. p. 763,  stavba občanského vybavení, na LV č. 147 u KÚ pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Katastrální území Černý most. Bytová jednotka č. 763/614, 2+KK o výměře 39,3 m² v 6. NP (podíl na společných částech domu a pozemku 393/67782).

2 260 000 Kč

 Dokumentace
 – Praha 9
(zip, 4MB)

Znalecký posudek (zip, 7MB)

 

Kontakt

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz