Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Prodej nemovitostí

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Hlavní město Praha Praha 5 - Smíchov, Holečkova 106/10 Pozemek parc. č. 3147/1 o výměře 4.408 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.p. 106, jiná stavba, pozemek parc. č. 3146 o výměře 1.679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova bez č.p./ č.e., stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 3150/1 o výměře 1.238 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3150/3 o výměře 578 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 3151/1 o výměře 438 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 3155/1 o výměře 2.924 m2, ostatní plocha, zeleň. Nemovitost je evidována na LV č. 491, vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Smíchov, obec Praha. 353 350 000  Kč Dokumentace - Praha 5 (zip, 5MB)
znalecký posudek+oznámení  (zip, 7MB)
znalecký posudek (pdf, 2MB)

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Středočeský kraj Kladno, Hajnova č.p. 41 Pozemek p. č. 5655/1 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  stavba č. p. 41, rodinný dům, pozemek p. č. 5655/2, o výměře 141 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je  stavba bez č. p. a č. ev., pozemek p. č. 5656 o výměře 103 m2, jiná plocha  v obci Kladno, to vše vedené na LV č. 13538 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kladno, Katastrální území Kladno. 4 000 000 Kč Dokumentace (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
Středočeský kraj Jesenice u Rakovníka, Plzeňská č.p. 34 Budova bývalé pošty č.p. 34 na pozemku parc. č. 103 a jiné stavby na pozemku parc. č. 104 vše včetně součástí a příslušenství a pozemků parc. č. 103, parc. č. 104 a parc. č. 106, špatný technický stav. Nemovitost je evidována na LV č. 402 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro katastrální území Jesenice u Rakovníka.  2 202 070 Kč Dokumentace (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 5MB)
Karlovarský kraj Karlovy Vary, Sadová č.p. 729 Pozemek p. č. 1648 o výměře 305 m2, jehož součástí je i stavba - objekt k bydlení č. p. 729. Pozemek p. č. 1647 o výměře 108 m2. Pozemek p. č. 1649 o výměře 294 m2, to vše včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 69 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro katastrální území Karlovy Vary. 33 900 000 Kč Dokumentace (zip, 9MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)
kraj Vysočina Krasonice č.p. 135 Pozemek parc. č. 77/1 o výměře 345 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 135, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 221, vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava pro k. ú. a obec Krasonice. 480 000 Kč Dokumentace (zip, 5MB)
znalecký posudek (zip, 5MB)
Plzeňský kraj Úlice č.p. 96 Pozemek parc. č. st. 160 o výměře 508 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 96, rodinný dům, pozemek parc. č. 1618/8 o výměře 484 m2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 446, vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro k. ú. a obec Úlice. 1 300 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
znalecký posudek + PENB (zip, 8MB)
Jihomoravský kraj Kučerov č. p. 25 Pozemek parc. č. st. 118 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 25, stavba občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kučerov, na LV č. 295, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. 1 700 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)
Jihomoravský kraj Plaveč, Sokolská č.p. 96 Pozemek parc. č. st. 102 o výměře 376 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 96, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 63/2 o výměře 147 m2, ostatní plocha – zeleň včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 164, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro k. ú. Plaveč, obec Plaveč. 918 440 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
 Ústecký kraj Dubí, Střední č.p. 183/ č.o. 5 Pozemek parc. č. 368/1 o výměře 373 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 183, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 386/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., garáž, pozemek parc. č. 368/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev, garáž, a pozemek parc. č. 368/4 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. ev., garáž, obec Dubí, k. ú. Dubí - Pozorka, na LV č. 344, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. 2 000 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
znalecký posudek + PENB (zip, 5MB)
Karlovarský kraj Lomnice u Sokolova, Novolomnická č.p. 197 Pozemek parc. č. 297 o výměře 386 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 197, pozemek parc. č. 298 o výměře 175 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 118, uvedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov pro k. ú. Lomnice u Sokolova, obec Lomnice. 950 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
Královehradecký kraj Albrechtice nad Orlicí Pozemek parc. č. st. 137 o výměře 489 m2, jehož součástí je i budova č.p. 115, stavba občanského vybavení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 259, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro k. ú. Albrechtice nad Orlicí, obec Albrechtice nad Orlicí. 2 500 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
Pardubický kraj Ostrov č.p. 184 Pozemek parc. č. st. 352 o výměře 203 m2, jehož součástí je stavba - budova  č. p. 184, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 261, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro k. ú. Ostrov u Lanškrouna, obec Ostrov. 1 250 000 Kč Dokumentace (zip, 8MB)
znalecký posudek (zip, 3MB)
Olomoucký kraj Černá Voda č. p. 27 Pozemek p. č. st. 417/1 o výměře 223 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 27, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 417/2  o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba  bez č. p./č. ev., jiná stavba, obec a k. ú. Černá Voda, na LV č. 244, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. 800 000 Kč Dokumentace (zip, 7MB)
Liberecký kraj Česká Lípa, Bulharská č.p. 3065 Pozemek parc. č. 4991 o výměře 515 m2 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba  č. p. 3065, objekt občanské vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 64, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro k. ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa. 6 500 000 Kč Dokumentace (zip, 12MB)
Jihomoravský kraj Adamov, U Kostela č.p. 420 Pozemek parc. č. st. 818 o výměře 990 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 420 včetně všech součástí a příslušenství.  Nemovitost je evidována na LV č. 471 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko pro k. ú. Adamov, obec Adamov. 5 850 000 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
znalecký posudek + PENB (zip, 3MB)
Karlovarský kraj Krajková č. p. 310 Pozemek parc. č. st. 338 o výměře 249 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož spučástí je stavba č. p. 310, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 1365/6, ostatní plocha, a dále pozemek parc. č. 1365/16, ostatní plocha, k. ú. a obec Krajková, na LV č. 364, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. 1 200 000 Kč Dokumentace (zip, 5MB)
znalecký posudek (zip, 7MB)
Středočeský kraj Domousnice  (MB) Pozemek parc. č. st. 200 o výměře 73 m2, jehož součástí je stavba č. p. 21, stavba občanského vybavení a pozemek parc. č. 110/5 o výměře 302 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 278 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav pro k. ú. Domousnice, obec Domousnice. 900 000 Kč Dokumentace (zip, 5MB)
znalecký posudek (zip, 5MB)

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz