Prodej a pronájem nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

 

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Hl. m. Praha Praha 9 - Černý Most, Bryksova, č. p. 763/46, (bytová jednotka č. 614 ) Pozemek p. č. 232/15,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1592 m2, jehož součástí je  budova č. p. 763,  stavba občanského vybavení, na LV č. 147 u KÚ pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, Katastrální území Černý most. Bytová jednotka č. 763/614, 2+KK o výměře 39,3 m² v 6. NP (podíl na společných částech domu a pozemku 393/67782). 2 260 000 Kč

Dokumentace - Praha (zip, 7MB)

 

Ústecký kraj Duchcov, Husova, č. p. 427 Pozemek parc. č. 467 o výměře 439 m2, jehož součástí je stavba určená k bydlení č. p. 467; včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 1229 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro k. ú. Duchcov, obec Duchcov 948 490 Kč

Dokumentace - Duchcov (zip, 7MB)

 

Liberecký kraj Jablonec nad Nisou, Opletalova 961/1 Areál s budovou bývalé pošty č.p. 961 na pozemku parc. č. 704/1 a 170/1, dále parc. č.704/3, parc. č.704/4, parc. č.704/5, parc. č.704/6, parc. č.704/7. Vše uvedené na č. LV  1540, k. ú. Jablonec nad Nisou. 6 963 710 Kč

Dokumentace - Jablonec n. N. (zip, 8MB)
 

Kraj Vysočina Třebíč - Řípov, Pražská č.p. 36 Pozemek parc. č. st. 74 o výměře 529 m2, jehož součástí je stavba č. p. 36. Pozemek parc. č. 30/2 o výměře 3 676 m2, ostatní plocha, jiná plocha, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 286 vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč pro k. ú. Řípov, obec Třebíč.  3 966 280 Kč Dokumentace - Řípov (zip, 8MB)
Znalecký posudek (zip, 7MB)
Zlínský kraj Loukov u Bystřice pod Hostýnem č.p. 13 Pozemek parc. č. st. 120 o výměře 796 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 13, objekt občanské vybavenosti. Nemovitost je evidována na LV č. 145, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov pro k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, obec Loukov. 1 868 970 Kč Dokumentace - Loukov (zip, 4MB)
Nájemní smlouva (zip, 8MB)
Olomoucký kraj Přerov I, Město, Husova 630/5 Pozemek parc. č. 911/1 o výměře 460 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, objekt k bydlení, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 5176, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro k. ú. Přerov, obec Přerov. 1 990 000 Kč Dokumentace - Přerov (zip, 7MB)
Věcné břemeno (zip, 2MB)
Karlovarský kraj Otročín č.p. 139 Pozemek parc. č. st. 140 o výměře 177 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení č. p. 139, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 37 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro k. ú. Otročín, obec Otročín. 670 000 Kč Dokumentace - Otročín (zip, 7MB)
Znalecký posudek (zip, 5MB)
Kraj Vysočina Krásná Hora, Bratroňov č.e. 11 Budova č. e. 11, stavba k rodinné rekreaci, na pozemku parc. č. st. 25 LV č. 53, v k. ú. Bratroňov, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitost je evidována na LV č. 586, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro k. ú. Bratroňov, obec Krásná Hora. 293 390 Kč Dokumentace - Bratroňov (zip, 8MB)
 

 

Kontakt

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz