Prodej a pronájem nemovitostí

Prodej nemovitostí

Současná nabídka pronájmů a prodejů České pošty, s. p. je k nalezení na https://www.sreality.cz/adresar/ceska-posta-s-p-praha-nove-mesto/15982/inzeraty/

Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Hl. město Praha Praha 5 - Smíchov, Holečkova 106/10 Pozemek parc. č. 3147/1 o výměře 4.408 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova č.p. 106, jiná stavba, pozemek parc. č. 3146 o výměře 1.679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba – budova bez č.p./ č.e., stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 3150/1 o výměře 1.238 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 3150/3 o výměře 578 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 3151/1 o výměře 438 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek parc. č. 3155/1 o výměře 2.924 m2, ostatní plocha, zeleň. Nemovitost je evidována na LV č. 491, vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k. ú. Smíchov, obec Praha. 353 350 000 Kč Dokumentace (zip, 10MB)
Znalecký posudek (zip, 9MB)
Kraj Označení areálu Popis Minimální nabídková cena Dokumenty ke stažení
Moravskoslezský kraj Opava, Masarykova třída, č.p. 335/22 Budova č. p. 335 je součástí pozemků p.č. 443 a 569/5 o výměře 2.208 m2 a 4 m2 v obci Opava, k.ú. Opava-Město, v KN jako objekt občanské vybavenosti, pozemek p.č. 443, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.208 m2 a pozemek p.č. 569/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, to vše vedené na LV č.132 u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava, Katastrální území Opava-Město. 30 600 000 Kč Dokumentace – Opava (zip, 6MB)
znalecký posudek (zip, 7MB)
Liberecký kraj Jablonec n. N, Prosečská č.p. 45 Pozemek parc. č. 17 o výměře 1 720 m2, trvalý travní porost, dále pozemek parc. č. 18 o výměře 243m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba – objekt občanské vybavenosti č. p 45, dále pozemek parc. č. 19 o výměře 974 m2, trvalý travní porost, obec Jablonec nad Nisou, k. ú. Proseč nad Nisou, na LV č. 257, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. 3 480 720 Kč Dokumentace – Jablonec (zip, 6MB)
znalecký posudek (zip, 3MB)
Zlínský kraj Halenkovice č.p. 175 Budova č. p. 175, na KN vedená jako objekt k bydlení, je součástí pozemku p. č. st. 261 o výměře 353 m2, na KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, v obci Halenkovice, k. ú.  Halenkovice, to vše vedené na LV č. 491 u KÚ pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín.  Součástí areálu je i technická stavba na pozemku p. č. st. 261, zakreslena v KN, ale neuvedena v majetku ČP a v současné době se provádí náprava. 1 250 000 Kč Dokumentace – Halenkovice (zip, 4MB)
ZP+PENB (zip, 7MB)
Olomoucký kraj Bernartice č.p. 118 Pozemek parc. č. st. 240 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 118, stavba občanského vybavení, k. ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, na LV č. 216, katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Jeseník. Na ploše dvora je dřevěná kůlna na paliva, která není zapsaná v katastru nemovitostí, a ani není v účetní evidenci. 1 335 490 Kč Dokumentace –  Bernartice (zip, 8MB)
kraj Vysočina Třebelovice č.p. 25 Pozemek parc. č. st. 136/1 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, objekt občanské vybavenosti, a pozemek parc. č. 1478/9 o výměře 22 m2, ostatní plocha – zeleň, obec a k. ú. Třebelovice, na LV č. 22, Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice. 370 000 Kč Dokumentace –  Třebelovice (zip, 6MB)
Středočeský kraj Vlastějovice (areál bývalého RZ) Pozemek parc. č. st. 212 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 113, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. 438/5 o výměře 351 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. st. 213 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. ev. 114, stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc. č. 438/6 o výměře 352 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. st. 384 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., stavba pro rodinnou rekreaci, pozemek parc .č. 438/4 o výměře 288 m2, trvalý travní porost, k. ú. a obec Vlastějovice, na LV č. 53, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Katastrální úřad pro Středočeský kraj. 463 420 Kč Dokumentace –  Vlastějovice (zip, 10MB)
Jihomoravský kraj Kučerov č.p.25 Pozemek parc. č. st. 118 o výměře 502 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 25, stavba občanské vybavenosti, k. ú. a obec Kučerov, na LV č. 295, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. 1 700 000 Kč Dokumentace –  Kučerov (zip, 7MB)
znalecký posudek (zip, 4MB)
Olomoucký kraj Bouzov  č. p. 79 Pozemek p. č. st. 10/1 o výměře 680 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou č. p. 79, v katastru nemovitostí je budova vedená jako rodinný dům, pozemek p. č. 86/1 o výměře 660 m 2, zahrada. Zapsáno na LV č. 406 pro k. ú. Bouzov a obec Bouzov, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Jedná se o bývalou budovu pobočky pošty. 3 100 000 Kč Dokumentace –  Bouzov  (zip, 5MB)
nájemní smlouvy (zip, 9MB)
věcné břemeno (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 10MB)
Jihomoravský kraj Vranov, Oslnovice, če. v. 329 Pozemek parc. č. 1316/17 o výměře 91 m2, lesní pozemek, jehož součástí je i stavba č. ev. 329, stavba pro rodinnou rekreaci, k. ú. a obec Oslnovice, na LV č. 329, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Jedná se o bývalé rekreační zařízení „RZ Vranov - Oslnovice“. 450 000 Kč Dokumentace –  Vranov (zip, 8MB)
Liberecký kraj Kunratice u Cvikova č.p. 46 Pozemek p. č. st. 146 o výměře 195m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 46 určena k bydlení, pozemek p. č. 2922/7 o výměře 42 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, to vše na LV č. 162 u KÚ pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Kunratice u Cvikova. 1 000 000 Kč Dokumentace –  Kunratice (zip, 9MB)
Jihomoravský kraj Mikulčice č.p. 258 Pozemek p. č. 935 o výměře 517 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 258, objekt k bydlení, obec a k. ú. Mikulčice, na LV č. 2683, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. 2 200 000 Kč Dokumentace –  Mikulčice (zip, 4MB)
znalecký posudek (zip, 6MB)
Jihomoravský kraj Adamov, U Kostela č.p. 420 Pozemek parc. č. st. 818 o výměře 990 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 420, stavba občanského vybavení, obec Adamov, k. ú. Adamov, na LV č. 471, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko. 5 850 000 Kč Dokumentace –  Adamov (zip, 10MB)
ZP+PENB (zip, 3MB)
hl. město Praha Šestajovice, Revoluční 149 Pozemek p. č. st. 283/1 o výměře 148 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 149, stavba občanského vybavení, na LV č. 1126 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - východ, Katastrální území Šestajovice u Prahy v obci Šestajovice. 2 900 000 Kč Dokumentace –  Šestajovice (zip, 9MB)

Kontakt

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
tel.: 954 302 327, e-mail: reality.prodej@cpost.cz