Kolkové známky

Kolkové známky, tzv. „kolky", slouží k úhradě správních poplatků institucí veřejné a státní správy. Jednotlivé kolkové známky se odlišují barvou a výší nominální hodnoty.

Prodejní místa

Kolkové známky jsou v prodeji na všech pobočkách České pošty, s. p., pověřených prodejem kolkových známek. (Prodej kolků není povinnou součástí sortimentu Výdejních míst a Partnerů.)

nahoru

Druhy kolkových známek

Hodnota Barva vrchního tisku
1 Kč Žlutá
5 Kč Žlutá
10 Kč Olivově zelená
20 Kč Olivově zelená
50 Kč Hnědozelená
100 Kč Tyrkysově modrá
200 Kč Blankytně modrá
500 Kč Fialová
1000 Kč Oranžová

nahoru

Cena kolkových známek 

Cena kolkových známek je stanovena Vyhláškou č. 383/2010 o kolkových známkách, dle § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád., a odpovídá výši jejich nominální hodnoty, která je na jednotlivých kolkových známkách uvedena.

nahoru

Platnost kolkových známek 

Platnost kolkových známek je stanovena Vyhláškou č. 383/2010 o kolkových známkách, dle § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

nahoru

Ochranné prvky kolkových známek

Kolkové známky jsou dvoudílné s lepivou vrstvou na zadní straně; oba díly dělí perforace. Výška obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 26 mm, u spodního dílu 12,5 mm., šířka obou obrazců činí 23 mm.

Na horním dílu kolkové známky je vyobrazený velký státní znak České republiky, číslo označující hodnotu, označení peněžní jednotky „Kč“, nápis „Česká republika“ a nápis „Kolková známka“.

Na dolním dílu kolkové známky je číslo označující hodnotu, označení peněžní jednotky „Kč“ a nápis „Kolková známka“.

Kolkové známky jsou opatřeny ochrannými prvky:

Ochranné prvky Kolkových známek - Česká pošta

 1. raznicí (lipový papír s viditelným vláknem, tónovaný;
 2. liniové rastry;
 3. oranžová reflexní barva;
 4. originální vícebarevná giloš;
 5. negativní mikropísmo;
 6. ovál ve známkové perforaci;
 7. positivní mikropísmo;
 8. opticky variabilní barva;
 9. průsek originální list).

 

Prodejní místa

Kolkové známky jsou v prodeji na všech provozovnách České pošty, s. p., pověřených prodejem kolkových známek.

nahoru

Podmínky výměny a odkupu kolkových známek

Výměna poškozených kolkových známek

Poškozené kolkové známky dosud nepoužité:

 • slepené,
 • potrhané,
 • znečištěné,
 • neoražené, kolkové známky nalepené na podáních, která nebyla podána; 

Seznam provozoven České pošty, s. p.,  pověřených k výměně a odkupu kolkových známek (pdf, 211kB)

vyměňují provozovny České pošty, s .p., pověřené k výměně a odkupu kolkových známek za nové. 

Za výměnu se vybírá poplatek ve výši 10 % z nominální hodnoty kolkové známky včetně DPH, dle aktuálně platných Poštovních podmínek České pošty, s.p., - Ceník.

Žadatel musí o výměnu písemně požádat a předložit svůj doklad totožnosti. V žádosti uvede počet kolkových známek dle jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrn, svoje jméno a příjmení, přesnou adresu a zároveň na žádosti stvrdí svým podpisem příjem vyměněných kolkových známek. K výměně musí být předloženy obě části kolkové známky.

Odkup nepoškozených kolkových známek

Nepoškozené kolkové známky lze odkoupit na provozovnách České pošty, s.p. pověřených pro výměnu a odkup kolkových známek.

Seznam provozoven České pošty, s. p.,  pověřených k výměně a odkupu kolkových známek (pdf, 211kB)

Za odkup se vybírá poplatek ve výši 5 % z nominální hodnoty kolkové známky odkoupených kolkových známek, dle aktuálně platných Poštovních podmínek České pošty, s.p., - Ceník.

Žadatel musí o odkup písemně požádat a předložit svůj doklad totožnosti. V žádosti uvede počet kolkových známek dle jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrn, svoje jméno a příjmení, přesnou adresu a zároveň stvrdí svým podpisem příjem vyplacené částky. K odkupu musí být předloženy obě části kolkové známky. 

Žadatelé se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Od 1. 1. 2012 již nelze výměnu nepoškozených nebo poškozených kolků a odkup staré emise provést.

Druhy kolkových známek - Česká pošta