Celní řízení

Otevření pošty Praha 120 v omezeném režimu

 

Od 18. 5. 2020 je v omezeném režimu opět otevřena pro veřejnost pošta Praha 120. Otvírací hodiny pro veřejnost  a úřední hodiny Celního úřadu Praha Ruzyně - Detašované oddělení 23 Celní - poštovní styk jsou nastaveny od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00.

Upozorňujeme zákazníky, že do prostorů pošty Praha 120 budou vpouštění regulovaně pracovníky bezpečnostní agentury a prostřednictvím přidělených cedulek s pořadovým číslem, kterou obdrží od pracovníků bezpečnostní agentury a kterou při odchodu opět vrátí pracovníku agentury.

Při vstupu do prostorů pošty bude zákazníkům změřena bezdotykovým teploměrem tělesná teplota. Zákazníci s naměřenou teplotou 37,5 °C a více nebudou vpuštění do prostorů pošty Praha 120. Každý zákazník musí být vybaven rouškou či respirátorem.

Nabádáme zákazníky, aby při celním projednání zásilky nadále upřednostňovali zastoupení Českou poštou, s. p.

Základní informace o zákazech a povinnostech při dovozu zásilek rostlin a rostlinných produktů ze zemí mimo EU a Švýcarska (pdf, 990kB)

Od 1. 5. 2016 došlo ke změně výpočtu celní hodnoty.

Informace celního úřadu Praha Ruzyně o novele celních předpisů od 1. 5. 2016 (pdf, 334kB)

Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 139 se poštovné (až na místo určení) zahrnuje do celní hodnoty zboží u všech druhů zásilek.

Dle čl. 138 odst. 3 se poštovné musí započítat do celní hodnoty i v případě zásilek označených na přiložených dokladech jako „free shipping, „free postage“, „shipping 0,00“.

Pokud nebude poštovné uvedeno na zásilce, nebo jeho výši nedoloží příjemce zboží, poštovné bude stanoveno dle platného ceníku ČP.

Pokud je z průvodních nebo jiných dokladů patrné, že je poštovné součástí ceny skutečně placené (např. „postage included“) – poštovné se připočítávat nebude – viz Stanovisko Celní správy (docx, 28kB).

 

FAQ - časté otázky k celnímu řízení

Odpovědi na otázky k celnímu řízení, funkci celního deklaranta, jak se stanovuje clo, poplatky a DPH.

Více informací

Očekáváte zásilku ze zahraničí?

Co se děje se zásilkou po příchodu na naše území, kdy je potřeba součinnost s adresátem.

Více informací

Jak poslat zásilku do zahraničí?

Jaké doklady je potřeba vyplnit, kde zásilku podat a kdy je potřeba služeb celního deklaranta.

Více informací