Celní řízení

Upozorňujeme klienty, že od 1. 9. 2017 je kopírování dokumentů na Vyměňovací poště Praha 120, Plzeňská 290/139, Praha 5, zpoplatněno dle platného ceníku České pošty, s.p. (XIII. Kopírování, Oddíl A, strana A 52). Tedy cena za kopírování jednostranné černobílé (formát A4) činí 3 Kč, barevné jednostranné je za 23 Kč (ceny uvedeny včetně DPH).

Upozornění: od 1. 7. 2017 dochází z rozhodnutí CÚ Praha Ruzyně ke změně úředních hodin pro celní řízení na oddělení 23 Celní poštovní styk takto:

  • v pondělí a ve středu od 08:00 hod. do 17:00 hod.
  • v úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 hod. do 15:00 hod.

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí CÚ Praha Ruzyně, dochází od 1. 7. 2017 ke stejné úpravě hodin pro veřejnost i na přepážce Vyměňovací pošty Praha 120.

Informace celního úřadu Praha Ruzyně o novele celních předpisů od 1. 5. 2016 (pdf, 334kB)

V souvislosti s novelou celních předpisů bude ČP od 1. 5. 2016, zasílat adresátům zásilek uložených do dočasného skladu nový text Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí

Od 1. 5. 2016 dochází ke změně výpočtu celní hodnoty. Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 139 se poštovné (až na místo určení) zahrnuje do celní hodnoty zboží u všech druhů zásilek.

Pokud nebude poštovné uvedeno na zásilce, nebo její výši nedoloží příjemce zboží, poštovné bude stanoveno dle platného ceníku ČP.

Dle Nařízení komise (EU) 2015/2447 čl. 138 odst. 3 se v případě zásilek označených na přiložených dokladech jako „free shipping, „free postage“ poštovné musí započítat do celní hodnoty.

Pokud je z průvodních nebo jiných dokladů patrné, že je poštovné součástí ceny skutečně placené (např. „postage included“) – poštovné se připočítávat nebude – viz Stanovisko Celní správy (docx, 28kB).

 

FAQ - časté otázky k celnímu řízení

Odpovědi na otázky k celnímu řízení, funkci celního deklaranta, jak se stanovuje clo, poplatky a DPH.

Více informací

Očekáváte zásilku ze zahraničí?

Co se děje se zásilkou po příchodu na naše území, kdy je potřeba součinnost s adresátem.

Více informací

Jak poslat zásilku do zahraničí?

Jaké doklady je potřeba vyplnit, kde zásilku podat a kdy je potřeba služeb celního deklaranta.

Více informací