Podmínky pro vydání poštovní zásilky / poukázané peněžní částky

Zásilky, jejichž převzetí příjemce nestvrzuje (obyčejné zásilky)

Adresátem je fyzická osoba

Poštovní zásilku Česká pošta vydá:

 • fyzické osobě starší 15 let, která předloží Výzvu, nebo
 • adresátovi, který nepředloží Výzvu*, ale prokáže se osobním dokladem, nebo
 • fyzické osobě, která nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněnec adresáta, a to předložením elektronického průkazu příjemce k Zákaznické kartě nebo papírového průkazu příjemce nebo ověřené plné moci, zákonný zástupce adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta a zároveň se prokáže osobním dokladem.

Adresátem je právnická osoba

Poštovní zásilku Česká pošta vydá:

 • fyzické osobě starší 15 let, která předloží Výzvu, nebo
 • fyzické osobě starší 15 let, která nepředloží Výzvu, ale prokáže se osobním dokladem a elektronickým průkazem příjemce k Zákaznické kartě nebo papírovým průkazem příjemce, plnou mocí nebo prohlášením, že je oprávněna za právnickou osobu poštovní zásilky přijímat, nebo
 • fyzické osobě starší 15 let, která nepředloží Výzvu, ale prokáže se osobním dokladem elektronickým průkazem příjemce k Zákaznické kartě nebo papírovým a předloží Zákaznickou kartu České pošty, jejímž držitelem je adresát zásilky.

Poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jejichž převzetí příjemce stvrzuje a u kterých odesílatel nezvolil doplňkovou službu „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta"

Adresátem je fyzická osoba

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku Česká pošta vydá:

 • adresátovi, který předloží / nepředloží Výzvu a prokáže se osobním dokladem, nebo
 • fyzické osobě, která předloží / nepředloží Výzvu, prokáže se osobním dokladem a dále prokáže, že je zmocněnec adresáta, a to předložením elektronického průkazu příjemce k Zákaznické kartě nebo papírového průkazu příjemce nebo ověřené plné moci, zákonný zástupce adresáta (mladšího 15 let, příp. adresáta, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k úkonům souvisejícím s dodáním) nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta.

Adresátem je právnická osoba

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku Česká pošta vydá:

 • fyzické osobě starší 15 let, která se prokáže osobním dokladem a předloží Zákaznickou kartu České pošty, jejímž držitelem je adresát zásilky, nebo
 • fyzické osobě starší 15 let, která se prokáže osobním dokladem a elektronickým průkazem příjemce k Zákaznické kartě nebo papírovým průkazem příjemce, plnou mocí nebo prohlášením, že je oprávněna za právnickou osobu zásilky / poukázané peněžní částky přijímat.

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku určenou do vlastních rukou Česká pošta vydá:

 • fyzické osobě starší 15 let, která se prokáže osobním dokladem a elektronickým průkazem příjemce k Zákaznické kartě nebo papírovým průkazem příjemce, plnou mocí nebo prohlášením, že je oprávněna za právnickou osobu zásilky / poukázané peněžní částky přijímat, nebo
 • fyzické osobě starší 15 let, která se prokáže osobním dokladem a předloží Zákaznickou kartu České pošty, jejímž držitelem je adresát zásilky.

Poštovní zásilky a poukázané peněžní částky, jejichž převzetí příjemce stvrzuje a u kterých odesílatel zvolil doplňkovou službu „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta"

Adresátem je fyzická osoba

Poštovní zásilku / poukázanou peněžní částku Česká pošta vydá:

 • adresátovi, který předloží / nepředloží Výzvu a prokáže se osobním dokladem.
 

Podmínkou vydání uložených zásilek je, že příjemce v dodacích dokladech stvrdí převzetí zásilky svým podpisem a uhradí případné váznoucí částky.

 

*Adresátovi, který nemůže předložit Výzvu doporučujeme kontaktovat poštu, na které je zásilka uložena. Pošta na základě této žádosti vyhotoví Opakovanou výzvu, kterou doručí na adresu uvedenou na zásilce.