Očekáváte zásilku ze zahraničí?

Pro urychlení odbavení Vaší zásilky ze zahraničí doporučujeme několik kroků, které nám i Vám usnadní celý proces:
 • Jakmile budete znát číslo zásilky, vyplňte prosím formulář na https://www.postaonline.cz/celni-rizeni/; čím dříve se tak stane, tím rychleji Vaši zásilku odbavíme
 • Upřednostněte tuto digitální cestu; pokud máte specifické požadavky, můžete využít také osobní návštěvu na přepážce mezinárodní pošty Praha 120, K Hrušovu – to však lze pouze u právnických osob nebo zásilek nad hodnotu 150 EUR
 • V případě, že jste DPH uhradili při nákupu zboží, doplňte ve webovém formuláři číslo IOSS, abyste se vyhnuli dvojí úhradě DPH u Vaší zásilky – viz níže
   
Uvědomujeme si, že Vaší prioritou je obdržet zásilku v co nejkratším čase a bez zbytečných problémů, proto níže naleznete základní informace potřebné pro hladký průběh celního řízení:
 

nahoru

Podívejte se, kde se vaše zásilka nachází

Zásilka byla v zahraničí podána

 • Pokud vám odesílatel poslal podací číslo zásilky, můžete její aktuální stav sledovat na stránkách příslušného poštovního operátora v případě, že tuto službu poskytuje.
 • Služba je nejčastěji označována jako T&T (Track and Trace).
 • Můžete také využít další platformy, např. 17track, 4tracking, apod.

Příchod do ČR

 • Po příchodu zásilky na území ČR poskytujeme i my informace k zásilkám (ke kterým máme ze zahraniční informace) na našich webových stránkách v sekci Sledování zásilek.
 • Česká pošta je tedy závislá na předání informací k zásilkám od zahraničních poštovních operátorů.
 • Stav zásilky můžete sledovat podle původního podacího čísla i podle podacího čísla přiděleného v České republice.

   

nahoru

Odkud vaše zásilka jde

1. Ze země, která je v Evropské unii

Je-li zásilka ze země, která je v Evropské unii, pak v podstatě nemusíte dělat nic, protože:

 • zásilka nepodléhá celnímu řízení
 • není předložena celnímu úřadu
 • po roztřídění směřuje přímo k adresátovi

2. Ze země, která není v Evropské unii (tzv. třetí země)

Je-li zásilka ze země, která není v Evropské unii, tak to už bude vyžadovat nějakou vaši spolupráci.

Více informací naleznete níže, ale ideálně nám předejte informace k vaší příchozí zásilce a zmocnění přes webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizení

Obsah zásilky Online předání dat na www.postaonline.cz/celni-rizeni Vyměření DPH Vyměření CLA

 

 

 

 

 

 

ZBOŽÍ

do 150 EUR pro soukromé účely

(platí i pro zásilky objednané v rámci akce zdarma nebo za 0 Kč, kdy je cena zboží zahrnuta do ceny dopravy)

nad 150 EUR pro soukromé účely
pro podnikatelské účely
DPH již započteno v ceně celní řízení proběhne v ČR v režimu IOSS (0,1 EUR až 150 EUR)
 
celní řízení provedl dovozce Zásilka bude po příchodu do ČR rovnou doručena adresátovi.

DÁRKY

do 45 EUR
45 -150 EUR
nad 150 EUR

U zboží a dárků nad 150 EUR je vždy vyměřeno i clo. Clo je vyměřováno bez ohledu na hodnotu také u specifické skupiny zboží, jako je alkohol a alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, parfémy a toaletní vody, apod.

Dovozní režim (IOSS - Import One Stop Shop)

Dovozní režim (IOSS - Import One Stop Shop) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS slouží k odvodu DPH:

Zásilky se zbožím, u něhož bylo DPH zaplaceno již při nákupu na e-shopu (režim IOSS) jsou v rámci celního řízení osvobozeny od DPH. I v těchto případech je však nezbytné podat dovozní celní prohlášení. Dodavatel v takovém případě poskytuje přepravci či osobě, která bude provádět celní řízení (např. České poště), daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu (tzv. IOSS číslo). Předložení IOSS čísla v rámci celního řízení zajistí, že celní úřad zboží osvobodí od DPH a propustí do volného oběhu. 

 • Ustanovení směrnice k DPH přímo uvádí, že číslo IOSS musí být v celním prohlášení uvedeno nejpozději do okamžiku podání celního prohlášení, kterým je navrženo propuštění dovezeného zboží do celního režimu volný oběh. 
 • V mnoha případech České poště není číslo IOSS poskytnuto. V rámci celního řízení následně nedojde k předložení čísla IOSS celnímu úřadu, což v konečném důsledku způsobí znovu vyměření DPH. 
 • Na základě inciativy EK a potřeby sjednoceného postupu napříč členskými státy EU, byl v současné době přijat tento nový výklad směrnice o DPH, který byl do právního systému České republiky transponován prostřednictvím § 71 odst. 8 zákona DPH: „Jakýkoliv pozdější návrh na doplnění čísla IOSS do celního prohlášení nemůže mít za následek, že bude naplněna podmínka pro osvobození od DPH podle § 71 odst. 8 zákona o DPH.“
 • V případě, že se příjemce zboží bude dožadovat vrácení DPH, protože ji de-facto zaplatil dvakrát, nebude z výše uvedených důvodů Česká pošta žádat celní úřad o vrácení vyměřeného DPH. Příjemce zboží může svůj nárok uplatnit pouze u platformy (eshopu), kde zboží nakoupil.

nahoru

Jak na celní řízení?

1. Poznamenejte si důležité údaje už při objednání zboží, u kterého musí proběhnout celní řízení

Už při objednání zboží získáte cenné informace, které budete potřebovat při celním řízení.

Poznamenejte nebo si uložte zejména:

 • Podací číslo zásilky (číslo přidělované poštovním přepravcem)
 • Přesný popis zboží
 • Údaje o odesílateli (jméno, adresa, PSČ, země odeslání)
 • Cenu zboží a cenu za dopravu
 • Hmotnost zboží
 • Číslo IOSS (daňové identifikační číslo prodejce – e-shopu - v případě, že pořizovací cena zahrnovala DPH)

2. Před příchodem do ČR

Ještě než vaše zásilka přijde do ČR, tak si rozmyslete, jak chcete vyřešit případné celní řízení v případě, že vaše zásilka nebude rovnou doručována. Zda se necháte zastoupit ČP nebo si celé celní řízení zajistíte sami. Účelem celního řízení je kontrola, zda jsou dodržovány všechny povinnosti a omezení, vyměření cla a DPH a propuštění zboží do volného oběhu.

 1. V zastoupení Českou poštou
  Předejte nám data o vaší zásilce na www.postaonline.cz/celni-rizení a o vše ostatní se postaráme za vás. Když budeme potřebovat dodat další podklady pro celní řízení, tak se vám ozveme.

 2. Nebo celní řízení absolvujte sami prostřednictvím Celní správy. Více informací na www.celnicka.cz

 3. Zásilky s obsahem zboží, u kterých celní řízení provedl dovozce (zásilka je vydaněna v členském státě EU a propuštěna do volného oběhu), půjdou rovnou do přepravy k doručení adresátovi.

Webový formulář na www.postaonline.cz/celni-rizeni můžete vyplnit:

 1. Sami před příchodem zásilky do ČR pokud znáte podací číslo zásilky

 2. Nebo jakmile ze zahraničí obdržíme data k vaší zásilce, tak vás k vyplnění vyzveme e-mailem, SMS zprávou nebo prostřednictvím dopisu s odkazem na webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni

 • Formulář je předvyplněn informacemi o Vaší zásilce, které nám poskytl odesílající poštovní operátor.
 • Informace můžete opravit, doplnit, anebo když bude vše v pořádku, můžete vše nechat tak, jak bude uvedeno.

Hladký průběh celního řízení, správné vyměření DPH a rychlé doručení zásilky můžete ovlivnit tím, že nám vyplníte především tyto informace:

 • skutečná hodnota zásilky
 • výše poštovného
 • detailní popis zboží
 • ideálně i celní sazební zařazení (HS kód). Zjistěte si zařazení nejčastěji dováženého zboží na https://celnicka.cz/zarazeni-zbozi   

POZOR, DŮLEŽITÉ! Ze zahraničí dostáváme data pouze k části příchozích zásilek. O zbylých zásilkách se dozvíme, až když přijdou na území ČR a nemáme tak možnost předem s Vámi komunikovat, předat vám všechny informace a zajistit tak hladký průběh celního řízení. Proto doporučujeme ihned poté, co od odesílatele obdržíte podací číslo, vyplnit webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni a předat nám tak údaje o Vaší zásilce.

3. Příchod do ČR – Celní řízení

Po příchodu zásilky do ČR je převzata vyměňovací poštou Praha 120, K Hrušovu 293/2, 102 00, Praha 10 – Štěrboholy a dle druhu a hodnoty obsahu je řešeno v jakém celním režimu bude zásilka vyclena, tzn. zda proběhne standardní celní řízení, zvláštní celní režim nebo zásilka půjde rovnou do přepravy k doručení adresátovi:

A. Rovnou k doručení:

 • zásilka, u které celní řízení provedl dovozce

B. Zvláštní celní režim:

 • zásilka s obsahem zboží v hodnotě do 150 EUR – proběhne celní řízení a bude vyměřeno DPH
 • zásilka v režimu IOSS v hodnotě do 150 EUR – proběhne celní řízení, DPH již zaplaceno při nákupu na e-shopu

Provedeme za vás celní řízení a podáme elektronické celní prohlášení. Když nám předáte údaje k zásilce předem na www.postaonline.cz/celni-rizeni tak ještě UŠETŘÍTE!

C. Standardní celní řízení:

Platí pro zásilku, která nesplňuje bod A, B nebo ČP nemá k dispozici údaje a doklady nutné k podání celního prohlášení a k následnému propuštění do volného oběhu. Tato zásilka je na základě rozhodnutí celního úřadu uložena do dočasného skladu ČP a je-li potřeba cokoliv doplnit nebo upřesnit, tak je adresát vyzván k předložení požadovaných dokladů pro celní řízení a k udělení  Plné moci – nepřímé zastoupení (pdf, 667kB)) k zastoupení v celním řízení.

Zásilka, na kterou nemůže Česká pošta podat celní prohlášení ve zvláštním režimu, je z rozhodnutí celního úřadu uložena do dočasného skladu pošty Praha 120.

         Důvody, proč ČP musí uložit zásilku do dočasného skladu:

 • zásilka nad 150 EUR pro soukromou potřebu fyzické osoby
 • zásilka pro hospodářský subjekt (právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající/OSVČ) zboží v rámci podnikatelské činnosti/obchodního účelu nebo majetku firmy)
 • neobchodní zboží (dárek)
 • zásilka neobsahuje zboží doložené v celní deklaraci
 • není zřejmá povaha zboží a především jeho cena
 • zásilka obsahuje zboží veterinárního charakteru, nedovolené zboží, podléhající SPD atp.

Jak se tuto skutečnost dovíte

Tyto skutečnosti vám oznámíme prostřednictvím e-mailu, SMS nebo poštou pomocí „Oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí (doc, 83kB)". V oznámení najdete informace o všech potřebných dokumentech, které je potřeba doložit.

4. Platba DPH a poplatků

 • DPH, případně CLO a náklady za zastoupení Českou poštou při celním řízení uhradíte při převzetí zásilky v rámci jednoho poplatku.

nahoru

Když Vás zastoupí Česká pošta

V celním řízení zastupujeme fyzické i právnické osoby:

Fyzické osoby: například při dovozu zboží (např. nákup na internetu) a při dovozu zboží neobchodní povahy (dárek).

Právnické osoby: fyzické osoby podnikající/ OSVČ při dovozu a vývozu obchodního zboží v poštovních zásilkách ze zemí mimo EU a to na základě komisionářské smlouvy.

Stačí vyplnit webový formulář na www.postaonline.cz/celni-rizeni a předat nám tak informace o Vaší zásilce (zboží, dárek).

Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na zákaznické lince České pošty +420 210 123 456. Telefonní kontakt funguje ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Zmocníte nás k zastupování v celním řízení.

Provedeme za Vás celé celní řízení a zajistíme jeho hladký průběh:

 • staneme se partnerem pro veškerou komunikaci s Celní správou
 • když nám budou nějaké informace chybět, tak vás budeme kontaktovat s žádostí o doplnění
 • zajistíme, aby vaše zásilka byla propuštěna do správného celního režimu a byl případně správně vyměřen celní dluh (CLO/DPH)

Zajistíme případný odvod DPH a CLA celnímu úřadu.

Zásilku Vám doručíme a Vy při převzetí zásilky uhradíte vyměřené DPH, případně CLO a poplatek České poště za zastoupení v celním řízení.

Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky služby celního deklarantství České pošty, s.p. (pdf, 325kB)

nahoru

Vracené zásilky ze zahraničí (ze zemí mimo EU)

Jestliže se zahraničnímu provozovateli nepodaří dodat vaši poštovní zásilku, tak ta se bez průtahů vrací zpět do ČR.

Každá vrácená zásilka, nedoručená v zahraničí (poznáte ji podle podacího čísla s postfixem "CZ" např. XY123456789CZ), podléhá při jejím vstupu do ČR znovu celnímu řízení a aby vám mohla být vrácena, je nutné podat na tuto zásilku celní prohlášení.

Z tohoto důvodu je nezbytné doložit potřebné doklady:

 • v případě, že byla zásilka do zahraničí vypravena poštou, pro celní řízení doložte sken poštovní průvodky nebo podacího lístku, spolu s informací, že při odeslání zásilky do zahraničí nebyl vytvořen vývozní doklad VDD.
 • pokud byla zásilka do zahraničí vypravena na základě vývozního dokladu VDD, pro celní řízení doložte uvedený doklad VDD, spolu s vývozní fakturou.
 • Požadované doklady zašlete přes webový formulář https://www.postaonline.cz/celni-rizeni/

Abychom mohli zásilku doručit zpět na Vaši adresu, je nutné doložit požadované doklady potřebné pro celní řízení. Zásilku vám nedoručíme zpět také v případě, že jste při odeslání zásilky do zahraničí uvedli na zásilku poznámku „Nevracet“ nebo jestliže je vaše poštovní adresa v zahraničí.

Upozorňujeme, že vrácená zásilka bude zatížena poplatkem za služby celní deklarace, případně na ni můžou váznout i zpáteční poplatky.

Ceník - služby celní deklarace

1. ZBOŽÍ DO 150 EUR NAKOUPENÉ S DPH (DPH zaplaceno již při koupi zboží) - REŽIM IOSS

Celní řízení na základě adresátem dodaných podkladů a zmocnění na www.postaonline.cz/celni-rizeni - Celní odbavení jedné zásilky pro režim volného oběhu v režimu IOSS 

0 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Celní řízení bez součinnosti adresáta - Předložení jedné zásilky celnímu úřadu v režimu IOSS

0 Kč (cena je osvobozena od DPH)

2. ZBOŽÍ DO 150 EUR NAKOUPENÉ BEZ DPH (DPH vyměřeno až v rámci celního odbavení v ČR) - ZVLÁŠTNÍ REŽIM

Celní řízení na základě adresátem dodaných podkladů a zmocnění na www.postaonline.cz/celni-rizeni - Celní odbavení jedné zásilky pro režim volného oběhu ve zvláštním režimu

110 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Celní řízení bez součinnosti adresáta - Předložení jedné zásilky celnímu úřadu ve zvláštním režimu

150 Kč (cena je osvobozena od DPH)

3. DÁRKY, ZBOŽÍ NAD 150 EUR A ZBOŽÍ, které nelze propustit ve zvláštním režimu nebo režimu IOSS - DOČASNÝ SKLAD

DÁRKY DO 45 EUR - Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD) a předání do přepravy k doručení

120 Kč (cena je osvobozena od DPH)

DÁRKY NAD 45 EUR, ZBOŽÍ NAD 150 EUR A ZBOŽÍ, které nelze propustit ve zvláštním režimu nebo režimu IOSS - Celní odbavení jedné zásilky pro režim volného oběhu se zajištěním celního dluhu na základě adresátem dodaných podkladů a zmocnění na www.postaonline.cz/celni-rizeni  300 Kč (cena je osvobozena od DPH)

4. ZBOŽÍ PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY (STANDARDNÍ CELNÍ ŘÍZENÍ)

Zastoupení v celním řízení na základě udělení Plné moci

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD)

 • do 3 položek celního sazebníku

700 Kč (cena je osvobozena od DPH)

 • za 4. a každou další položku celního sazebníku

50 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Zastoupení v celním řízení na základě uzavření Komisionářské smlouvy

Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD)

 • do 3 položek celního sazebníku

600 Kč (cena je osvobozena od DPH)

 • za 4. a každou další položku celního sazebníku

50 Kč (cena je osvobozena od DPH)

Kompletní informace naleznete v Ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Další časté důvody dovozu

Kromě objednaného zboží a dárků existují i další důvody dovozu:

celní řízení - očekáváte 1

nahoru

Seznam zemí Evropské unie

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Chorvatsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Kypr (včetně území britských základen Akrotiri a Dhekelia)
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Monako
 • Německo
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko (včetně Madeiry a Azor)
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Severní Irsko*
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
*Severní Irsko není zemí EU, ale na veškeré zboží vstupující na území Severního Irska (nebo z něj odcházející) se vztahuje celní kodex Unie.

Výjimkou jsou celní a daňová území – u nich musí dojít k celnímu řízení:

 • u Dánska je to Grónsko a Faerské ostrovy,
 • u Francie jsou to francouzská zámořská teritoria, Francouzská Guyana, Guadaloupe, Martinik, Svatý Martin, Mayotte a Reunion, 
 • u Itálie je to Livigno a území Campione d´Italia,
 • u Německa je to Helgoland a Büsingen,
 • u Nizozemska jsou to Nizozemské Antily,
 • u Řecka je to území hory Athos, 
 • u Španělska jsou to Kanárské ostrovy a enklávy Ceuta a Melila,
 • u Švédska jsou to Álandské ostrovy.

  Více informací:

 • celní území (pdf, 34kB) (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013, Celní kodex, čl. 4)

 • daňová území (pdf, 422kB) (Zákon o DPH, §3 územní působnost).

nahoru

Kontakty a další informace

Informace o průběhu celního odbavení vaší zásilky získáte na zákaznické lince České pošty +420 210 123 456. Telefonní kontakt funguje ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Informace o vaší zásilce a všechny související dokumenty nám můžete předat také prostřednictvím webového formuláře na www.postaonline.cz/celni-rizeni

         

    Často kladené otázky