Přehled používaných poštovních zkratek

Kde všude se můžete setkat s poštovními zkratkami

Legenda
označení zásilky
označení služby nebo dispozice odesílatele
ostatní zkratky

Podací lístek

Podací lístek              

Podací arch

Podací stvrzenka

Podací stvrzenka - Česká pošta

Poštovní poukázka C (podací stvrzenka/podací lístek)

Poštovní poukázka C (podací stvrzenka/podací lístek)

Podací lístek – zásilky do zahraničí

Podací lístek – zásilky do zahraničí

Podací lístek – zásilky do zahraničí

nahoru

 Seznam zkratek – označení zásilky

B Cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč
BA Doporučený balíček
BB Cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč
BD Cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč se službou Dobírka
BN Balík Nadrozměr
BP Balík Komplet (služba byla k 31. 12. 2023 ukončena)
BX Cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč
CE Obchodní balík do zahraničí
CP Cenné psaní
CS Standardní balík
CV Cenný balík
DE Balík Do ruky s garantovaným časem dodání
DR Balík Do ruky
DV Balík Do ruky
EE EMS vnitrostátní
EM EMS mezinárodní
FP Firemní psaní
LA-LZ Mezinárodní Obyčejná zásilka – sledování
NA Balík Na poštu s adresou
NB Balíkovna
ND Balíkovna na adresu
NR Balíkovna RET
NP Balík Na poštu
NV Balík Na poštu
OP Obchodní psaní
R Doporučená zásilka
R Doporučená slepecká zásilka
R Doporučený tiskovinový pytel
R Doporučená slepecká zásilka
R Doporučená zásilka
V Cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč
VD Cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč se službou Dobírka
VL Cenné psaní
VV Cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč
VX Cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč

nahoru

  Seznam zkratek – označení služby nebo dispozice odesílatele

1O Odvoz zboží
AB Dodání zásilky do balíkomatu – pouze pro Obchodní balík do zahraničí, kdy odesílatel určí způsob dodání zásilky v zahraničí
AO Dodání zásilky na adresu obchodu – pouze pro Obchodní balík do zahraničí, kdy odesílatel určí způsob dodání zásilky v zahraničí
AP Dodání zásilky na adresu pošty – pouze pro Obchodní balík do zahraničí, kdy odesílatel určí způsob dodání zásilky v zahraničí
AR Dodejka (do zahraničí)
CG Consignment
CO Cenný obsah
ČP Částečný paušál
D Dodejka (vnitrostátní)
DA Dobírka s poštovní dobírkovou poukázkou A
DB Bezdokladová dobírka
DC Dobírka s poštovní dobírkovou poukázkou C
DE Dokument (služba k EMS mezinárodní)
DE Elektronické oznámení odesílateli – oznámení o dodání poštovní zásilky prostřednictvím e-mailu
DF Doručit firmě
DM Elektronické oznámení odesílateli – oznámení o dodání poštovní zásilky prostřednictvím SMS
DM Mezinárodní dobírková poukázka
DR Dodejka + Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (u vnitrostátních zásilek nebo poukázek) Dodejka + Dodání do vlastních rukou adresáta (u zásilek nebo poukázek do zahraničí)
DR30 Balík Do ruky nad 30 kg
DZ Dodejka + Dodání do vlastních rukou
E Bezdokladová dobírka
eD Elektronické oznámení odesílateli – oznámení o dodání poštovní zásilky prostřednictvím SMS i e-mailu
EE Garantovaný čas dodání
EK Ekonomicky
EKA Elektronická komunikace s adresátem – anglicky – pouze pro Obchodní balík do zahraničí a pro Obyčejné zásilky - Sledování, kdy odesílatel určí jakým jazykem má určený operátor v zemi určení komunikovat s adresátem prostřednictvím elektronické komunikace
EN Neskladné (do zahraničí)
F Křehké
J Více zásilek DR na jednu adresu
L Rozměrová kategorie zásilky velikosti L
LH Prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky
M Dobírka do zahraničí
M Rozměrová kategorie zásilky velikosti M
ME Bezdokladová dobírka do zahraničí
ND Nedosílat
NK Neklopit
NL Neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky
NN Nedosílat + Neukládat
NP Termínovaná výplata (nevyplácet před…..)
NR Nestandard
NS Nevkládat do schránky (S vyloučením vložení do schránky)
NU Neukládat
OZ Odpovědní zásilka
P1 Příplatek za nepředání kontaktních údajů
P2 Příplatek za zvýšenou pracnost při podání
PB Podání PostBox
PE MZ – Zboží/Dárek/Ostatní (pro mezinárodní zásilky)
PO Poste restante
PP Předzpracovaná
PR Prioritně (zahraniční podmínky jednotlivých zemí)
PT Paleta
S Rozměrová kategorie zásilky velikosti S
SA Nevracet, vložit do schránky
SB Dodání zásilky v sobotu
SD Sleva za datové podání
SI Sleva za elektronické předání dat
SN Schránka – nevkládat (pro zásilky RR)
UC Udaná cena
UO Uložit, i když je adresát neznámý, nebo se odstěhoval
ÚP Úplný paušál
UX Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky – Uložit jen 10 dní
VII Vícekusová zásilka Balík Nadrozměr
VK Vícekusová zásilka
VR Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (u vnitrostátních zásilek nebo poukázek)
Dodání do vlastních rukou adresáta (u zásilek nebo poukázek do zahraničí)
VZ Dodání do vlastních rukou – tj. dodání do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce, zákonného zástupce, zmocněnce zákonného zástupce nebo oprávněné osoby
XL Velikostní kategorie zásilky X (X=S, M, L, XL)
Z Zmeškalá zásilka - zásilka s garantovanou dobou dodání, která byla podána po mezním čase pro podání
Podání poštovní poukázky po mezním čase pro dodání
ZD MZ – Zboží s VDD (vývozní doprovodný doklad – pro uplatnění odpočtu DPH)

nahoru

  Seznam zkratek – ostatní

EMS Express mail service
ePA Elektronický podací arch
HP Hromadné podání
LM Obyčejná listovní zásilka mezinárodní
LS Obyčejná listovní zásilka standard
LZ Obyčejná listovní zásilka
OLZ Obyčejná listovní zásilka
RIM Roznáška informačních materiálů
ZDO Změna doručení online
ZK Zákaznická karta
IM Informační materiál