Přehled používaných zkratek

A) Označení zásilky

(v závorce je uvedeno číslo článku poštovních podmínek)

Vnitrostátní

R doporučená zásilka (čl. 13)
BA doporučený balíček (čl. 13)
R doporučená slepecká zásilka (čl. 14)
CP cenné psaní (čl. 15)
B cenný balík s udanou cenou do 10 000 Kč (čl. 16)
V cenný balík s udanou cenou nad 10 000 Kč (čl. 16)

Do zahraničí

R doporučené psaní (čl. 118)
R doporučený tiskovinový pytel (čl. 119)
R doporučená slepecká zásilka (čl. 120)
VL cenné psaní (čl. 121)
CS standardní balík (čl. 122)
CV cenný balík (čl. 123)

B) Označení služby nebo dispozice odesílatele

(v závorce je uvedeno číslo článku poštovních podmínek)

D dodejka (čl. 17, 60, 124, 410)
VZ dodání do vlastních rukou (čl. 18, 61) – tj. dodání do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce, zákonného zástupce, zmocněnce zákonného zástupce nebo oprávněné osoby
DZ dodejka + dodání do vlastních rukou (čl. 17+18, čl. 60+61)
VR dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (u vnitrostátních zásilek nebo poukázek - čl. 19, 62)
dodání do vlastních rukou adresáta (u zásilek nebo poukázek do zahraničí - čl. 125, 411) 
DR dodejka + dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (u vnitrostátních zásilek nebo poukázek - čl. 17+19, čl. 60+62)
dodejka + dodání do vlastních rukou adresáta (u zásilek nebo poukázek do zahraničí – čl. 124+125, čl. 410+411)
U3 uložit jen 3 dny (zkrácení lhůty pro vyzvednutí - čl. 21 odst. 1 písm. a))
U7 uložit jen 7 dní (zkrácení lhůty pro vyzvednutí - čl. 21 odst. 2)
UX uložit jen 10 dní (zkrácení lhůty pro vyzvednutí – čl. 21 odst. 1 písm. b))
DA dobírka s poštovní poukázkou A (čl. 20+57, 126)
DC dobírka s poštovní poukázkou C (čl. 20+59, 126)
DS dobírka s dobírkovou složenkou (čl. 20)
F křehce (čl. 16 odst. 8, čl. 122 odst. 9, čl. 123 odst. 11)
EN neskladně (čl. 11 odst. 6, čl. 16 odst. 7, čl. 122 odst. 8, čl. 123 odst. 10)
EF Neskladně + křehce (čl. 122 odst. 8+9, čl. 123 odst. 10+11)
UC udaná cena (čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 3, čl. 121 odst. 4, čl. 123 odst. 6)
PR prioritně (zahraniční podmínky jednotlivých zemí)
NP termínovaná výplata (nevyplácet před....) (čl. 63)
NU neukládat (čl. 25 odst. 27, čl. 26 odst. 20)
ND nedosílat (čl. 29 odst. 2, čl. 128 odst. 2)
NL neprodlužovat lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky (čl. 24 odst. 15, čl. 25 odst. 20, čl. 26 odst. 13)
LH prodloužení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky (čl. 22)
SA nevracet, vložit do schránky (čl. 32 odst. 3)
NS nevkládat do schránky (čl. 32 odst. 3)
Z podání po mezním čase pro podání (čl. 16 odst. 11, čl. 57 odst. 5, čl. 58 odst. 7, čl. 59 odst. 6)
AT oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) – (čl. 22a)
AE oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) – (čl. 22b)
eA oznámení o příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) a elektronickou zprávou (e-mail) – (čl. 22a, čl. 22b)
DM oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) – (čl. 22c)
DE oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (SMS) – (čl. 22d)
eD oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) a elektronickou zprávou (e-mail) – (čl. 22c, čl. 22d)