Jak správně nadepsat zásilku

 

Vedle nalepené známky příslušné hodnoty, resp. zaplacení ceny, je adresa jedním z nejdůležitějších faktorů nezbytných pro bezproblémové doručení listovní zásilky.

Pokud chce mít odesilatel jistotu, že zásilka bude doručena adresátovi co nejrychleji a bez problémů, musí věnovat napsání adresy odpovídající pozornost a pečlivost.

 

Náležitosti poštovní zásilky

 1. Poštovní adresa poštovní zásilky musí být napsána latinkou, a to čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li poštovní adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li poštovní adresa psána rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem. Poštovní směrovací číslo a název příslušné pošty se nesmějí podtrhávat.
 2. Poštovní adresa musí být napsána takovým prostředkem, aby nemohlo dojít k jejímu vymazání, pozměnění nebo ke ztrátě její čitelnosti. Zejména nesmí být napsána pomocí tužky, průklepu nebo průpisu. Poštovní adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo.
 3. Poštovní adresy adresáta a odesílatele musí být napsány podélně na té straně poštovní zásilky, která je pro tento účel svými rozměry, úpravou apod. nejvhodnější. Nejmenší přípustné rozměry této strany jsou 14 x 9 cm; poštovní zásilky válcového tvaru jsou přípustné za podmínky, že jejich délka je nejméně 14 cm a průměr nejméně 3 cm. Poštovní adresy nemohou být napsány na té straně obálky, na níž jsou chlopně.
 4. Podnik je oprávněn umísťovat na povrch poštovní zásilky své poznámky vztahující se k poskytnutí poštovní služby, nalepovat na něj své nálepky a opatřovat poštovní známky a povrch poštovní zásilky otisky svých razítek včetně reklamních otisků. Na poštovní zásilce může být uvedena spisová značka či jiná obdobná poznámka odesílatele týkající se jejího obsahu.
 5. Úprava poštovní zásilky musí umožňovat nalepení poštovních známek a zacházení podle odstavců 3 a 4. K těmto účelům lze použít i štítek s rozměry nejméně 14 x 9 cm, který je nalepen na poštovní zásilce. Není-li taková úprava z vážných důvodů možná, lze použít adresní vlaječku schválenou podnikem; ta musí být k poštovní zásilce pevně připojena.
 6. Adresní údaje, poštovní známky a poznámky se na příslušnou plochu umísťují takto:
  1. v pravé dolní čtvrtině poštovní adresa adresáta,
  2. v pravé horní čtvrtině poštovní známky,
  3. v levé horní čtvrtině poštovní adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.
 

Podrobnější informace o psaní poštovních adres jsou v dokumentu Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB) (čl. 4).

nahoru

Doporučené vzory psaní poštovních adres na vnitrostátních poštovních zásilkách

Doporučené vzory psaní poštovních adres na vnitrostátních poštovních zásilkách
Běžná poštovní adresa zásilky
adresované fyzické osobě
Poštovní adresa zásilky adresované
právnické osobě
Paní
Božena Novotná
Stavbařů 4211
190 16 PRAHA 916
MOTOSPORT, a. s.
do rukou p. Ptáčka
Plantážníků 421
378 08 DVORY NAD LUŽNICÍ
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě do vlastních rukou,
doplněná datem narození
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě k dodání
prostřednictvím právnické osoby
Paní
Božena Novotná
nar. 1. 4. 1946
Stavbařů 4211
190 16 PRAHA 916
Pan
Václav Ptáček
MOTOSPORT, a. s.
Plantážníků 421
378 08 DVORY NAD LUŽNICÍ
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě k dodání
prostřednictvím jiné osoby
Poštovní adresa zásilky adresované
ústavnímu činiteli, která má být
dodána jako právnické osobě
Slečna
Kamila Zelená
u p. T. Červeného
Borovského 33
186 00 PRAHA 86
Vážená paní
Václava Kroupová, senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 00 PRAHA 011
Poštovní adresa zásilky adresované
fyzické osobě poste restante
Běžná poštovní adresa zásilky adresované
právnické osobě
Vážený pan
MUDr. Matěj Kopecký
poste restante
397 04 PÍSEK 4
OKNOPLAST, a. s.
nám. Svobody 45
460 15 LIBEREC 15
Poštovní adresa zásilky adresované
právnické osobě (přesné označení je
důležité pro vyloučení záměny
s fyzickou osobou)
Poštovní adresa zásilky adresované
daňovému poradci, advokátovi,
soudnímu exekutorovi, notáři, nebo
patentovému zástupci, která má být
dodána jako právnické osobě
Firma
Vojtěch Pavlát, s. r. o.
Truhlářská 7
623 00 BRNO 23
Mgr. Eva Hásková
daňová poradkyně
Věnceslava Metelky 114
512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU
Poštovní adresa zásilky adresované
několika osobám do místa, kde není
používán systém ulic
Poštovní adresa zásilky adresované
podnikateli, který je fyzickou osobou,
která má být dodána jako právnické
osobě
Sourozenci
Karel a Bedřich Weberovi
č. p. 8
378 07 RAPŠACH
Pan
Josef Novák, podnikatel
Hlavní 1234
130 00 PRAHA 3
Poštovní adresa zásilky adresované
do poštovní přihrádky
Poštovní adresa zásilky adresované
do obce, ve které nesídlí adresní pošta
Pan
František Koucký
poštovní přihrádka 72
273 01 KAMENNÉ ŽEHROVICE
Vážená paní
Marie Kousalová
Roprachtice 129
513 01 SEMILY
Poštovní adresa zásilky adresované
do dodávací schrány
Poštovní adresa zásilky Balík Na Poštu
Pan
Bohumil Frkal
dodávací schrána B/52
398 11 PROTIVÍN
Eva Drobná
NA POŠTU
742 45 FULNEK
+420 777 123 456
(vždy uveďte mob. tel. číslo)             
Poštovní adresa zásilky adresované fyzické osobě,
jejíž zdravotní stav nedovoluje vyzvednutí,
k dodání prostřednictvím právnické osoby
Poštovní adresa zásilky adresované fyzické osobě,
jejíž omezení pohybu nedovoluje vyzvednutí,
k dodání prostřednictvím právnické osoby
Paní
Jamila Nováková, 5. 8. 1982
Fakultní nemocnice v Motole
I. ortopedická klinika, 2. lůžkové oddělení
V Úvalu 84
150 06  PRAHA 5
Pan
Jan Novák, 28. 2. 1956
Věznice Valdice
Nám. Míru 55
507 11  VALDICE           
 

nahoru

Poštovní adresa na poštovní poukázce A

 

Poštovní adresa na poštovní poukázce A

nahoru

 

Doporučené Vzory psaní poštovních adres na poštovních zásilkách do zahraničí

Běžná adresa zásilky

Další možnosti označení země určení

Pan
Anton Chleban
Partizánska 12
948 01 Lučenec
SLOVENSKO

SLOVAQUIE, SLOVAKIA, SLOWAKEI, SLOWAKISCHE REPUBLIK

ABC MOVERS
1500 E MAIN AVE STE 201
SPRINGFIELD VA 22162-1010
UNITED STATES OF AMERICA

U.S.A, ETATS – UNIS D`AMERIQUE, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Herrn
Erich Müller
Goethestr. 13
22767 HAMBURG
GERMANY

B.R.D., DEUTSCHLAND, ALLEMAGNE, GERMANY, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Mr. Walter C. Brown
49 Featherstone Street
LONDON
EC1Y 8SY
UNITED KINGDOM 

GRANDE BRETAGNE, GREAT BRITAIN, ENGLAND

MÁTÉ JÓZSEF
BUDAPEST
VIRÁG TÉR 3. IV. 61
1037
HUNGARY

REP. DE HONGRIE, HONGRIE (REP), UNGARN, MAGYARORSZÁG

Herrn
Ulrich Muster
Solothurnstrasse 28
2544 BETTLACH
SWITZERLAND

SUISSE, SCHWEIZ

Mme Anna Kowalska
Ul. Bosmanska 1
81–116 GDYNIA
POLSKA / POLAND

POLAND (REP), POLEN, REPUBLIQUE POLOGNE, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REP. DE POLOGNE

Mr. S. Tan
200 Brodway Rd.
WEST BEACH SA 5024
AUSTRALIA

AUSTRALIEN, AUSTRALIE

Sigma d.o.o.
Attn. Mr. A. Marin
Zagrebacka 17
HR-21001 SPLIT
CROATIA

CROATIE, KROATIEN

Ivanov Alexander Ivanovich
ul. Lesnaya d. 5, kv. 176
g. MOSKVA
RUSSIAN FEDERATION
125075

RUSSIA, FEDERATION DE RUSSIE, RUSSLAND,  RUSSIE

 

Adresa zásilky adresované do poštovní přihrádky

Mr. Max Maier
Postfach 100
1011 WIEN
AUSTRIA

AUTRICHE, ÖSTERREICH

Matti Manninen
Oy Finland Camex Ltd
PL 900
FI-00101 HELSINKI
FINLAND

FINNLAND, FINLANDE

 

Adresa zásilky adresované fyzické osobě poste restante

Monsieur
Clyde Hamlet
Poste restante
14390 CABOURG
FRANCE