Čárové kódy na Doporučené zásilky

Popis

Používání čárových kódů na Doporučených zásilkách přináší podavatelům řadu pozitivních dopadů do technologie podání Doporučených zásilek. Jedná se např. o přechod od klasického předání podacích dat v papírové podobě k efektivnějšímu elektronickému předání pomocí elektronického podacího archu přes aplikaci Poslat zásilku nebo u smluvních zákazníků prostřednictvím Podání Online nebo API rozhraní.

nahoru

Výhody čárového kódu pro podavatele

 • Elektronické předání dat – podací data nyní můžete předávat poště pro Vás komfortní cestou pomocí aplikace Poslat zásilku, případně na USB disku a smluvní zákazníci navíc díky Podání Online nebo API rozhraní.
 • Možnost sledovat zásilky online – v aplikaci Sledování zásilek (T&T) na webových stránkách České pošty můžete ve zkušebním provozu nově sledovat i Doporučené zásilky a mít tak například přehled o tom, zda si adresát Vaši Doporučenou zásilku již převzal. Smluvní zákazníci navíc mohou využít pravidelného zasílání reportů s denním hlášením o stavu podaných zásilek.
 • Zjednodušení a zrychlení procesu podání, dodání, vydání a případného vracení zásilek.
 • Snížení administrativní zátěže – tím, že využijete všech výhod, které čárové kódy nabízí, si snížíte administrativní náklady na zásilky. 
 • Možnost využít Bezdokladovou dobírku – už žádné papírování a navíc zrychlení připsání dobírkové částky na Váš účet.
 • Zjednodušení případného reklamačního řízení.

nahoru

Technické parametry kódu

Pro označení zásilek pro podání prostřednictvím České pošty je požadován alfanumerický čárový kód, typu C128, s pevnou délkou 13 kódovaných znaků. Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s relativně velkou informační hustotou.

Žádný další čárový kód C128 s délkou 13 znaků (např. interní kód podavatele) na adresní straně zásilky by být neměl. Eventuální umístění dalšího čárového kódu podavatelem (jiného typu a délky) na adresní stranu zásilky je nutné projednat s Českou poštou.

Vzor čárového kódu České pošty

RR = prefix pro Doporučenou zásilku
00000014 = pořadové číslo (rozsah od 1 do 99 999 999)
7 = kontrolní číslice
CZ = suffix (další suffixy pro smluvní hromadné podavatele: F, M, U, C, E, T, B, L - u těchto podavatelů má ČK jinou strukturu)
xxx xx = PSČ podací pošty
xxxxxxxxxx = název podací pošty

nahoru

Vzory umístění čárového kódu na zásilce

Vzor adresní strany Doporučené zásilky s ČK na podací nálepce – formát DL

Vzor adresní strany Doporučené zásilky s ČK na podací nálepce – formát DL

Vzor adresní strany Doporučené zásilky s natištěným ČK – formát C5


 

Vzor adresní strany Doporučené zásilky s ČK na podací nálepce – speciální dodejková obálka se zeleným pruhem


 

Vzor adresní strany Doporučené zásilky s natištěným ČK – speciální dodejková obálka s modrým pruhem


 

nahoru

Technické informace k podací nálepce

Technické informace - obrázek

Délka nálepky 60 mm 
Výška nálepky 25 mm
Délka ČK 40 mm 
Výška ČK 10 mm
Klidová zóna ČK 5 mm (vlevo a vpravo)
Velikost písma
 • R - velké černé písmeno - délka 10 mm, výška 12 mm
 • Recommandé - černý text délka 9 mm, výška 1 mm
 • Doporučeně - černý text délka 10 mm, výška 1 mm
 • text (PSČ a název podací pošty) nahoře - délka 40 mm, výška 3mm (2 mm pod a nad mezera)
 • logo ČP - černé délka 10mm výška 7 mm,
 • text ČK dole - délka 40 mm, výška 4 mm (2 mm pod a nad textem mezera)
Barvy:
 • podklad - bílý
 • označení služby R velké písmeno - černé
 • Recommandé - černý text
 • Doporučeně - černý text
 • čárový kód - černý
 • písmo - černé
 • logo ČP - dolní levý roh - černé
Produkt 
 • Doporučené psaní (i Úřední psaní)
 • Doporučená psaní – standard (i Úřední psaní – standard)
 • Doporučená slepecká zásilka
 • Firemní psaní - doporučené
 • Zapsaná listovní zásilka
 • Doporučená zásilka do zahraničí
 • Doporučená slepecká zásilka do zahraničí
 • Doporučený tiskovinový pytel
 • Doporučená zásilka ze zahraničí
Potisk podacího čísla a ČK
 • Česká pošta,s.p.
 • smluvní hromadní podavatelé
Levá část ČK ve formě obrázku

nahoru

Podání - popis procesu

Pro podání Doporučených zásilek je nutné, aby odesílatel vyplnil k podávaným zásilkám podací stvrzenku (podací tiskopis). Na výběr má z tiskopisů, které jsou odesílatelům k dispozici v následující části „Ke stažení" v několika různých formátech. Záleží tak na odesílateli, do jaké stvrzenky podací data doplní. Při odesílání do 10 kusů doporučených dopisů se Zákaznickou kartou není nutné vyplňovat žádný podací lístek.

Papírový způsob podání - postup:

Vyberte si tiskopis a jeho formát, který Vám bude nejvíce vyhovovat pomocí „Doporučení pro používání tiskopisů". Na výběr máte z těchto tiskopisů:

Tiskopis

Popis

Formáty

Podací lístek

klasický podací lístek pro jednotlivá podání, který je také volně k dispozici na poště

DOC
PDF

Podací arch – nPA

tento tiskopis je uzpůsoben nové technologii podání Doporučených zásilek s čárovým kódem. Podací znaky doplňované ČP jsou do tohoto archu dotisknuty ze systému ČP. Dokument je uzamčen, s tiskopisem není dovoleno provádět úpravy (např. zmenšovat řádky, odstraňovat záhlaví apod.). Vyplňovat lze pouze pole "Podavatel", „Odesílatel" a další sloupce, u kterých je označení 1)
Návod pro práci s Podacím archem (nPA) (pdf, 579kB) okótování, informace k vyplnění, atd.

DOC
XLS
PDF

Elektronický způsob podání – postup:

Poslat zásilku
 • Podací data vyplníte online v aplikaci Poslat zásilku. Získáte podací kód, díky kterému to na poště půjde rychleji. Stačí ho jen předat u přepážky. Máte na to 30 dnů.
Elektronický podací arch - ePA
 • Tento způsob spočívá v předání podacích dat v elektronické formě prostřednictvím Elektronického podacího archu - ePA. Vlastní přenos ePA „na poštu" je možný buď na USB disku (MassStorage kompatibilní s filesystém FAT16/32) nebo prostřednictvím webové aplikace PodáníOnline. Seznam podacích pošt, na kterých je podání prostřednictvím elektronického podacího archu možné uskutečnit prostřednictvím USB disku, je uveden v odkaze „HARMONOGRAM".
 • Soubor Elektronický podací arch (ePa) v XLS formátu obsahuje kromě listu s prázdným archem, určeným k vyplnění, také Návod pro vyplnění, číselný Seznam služeb, které lze k Doporučeným zásilkám zvolit a možné Kombinace služeb.
 • Po vyplnění podacího archu je nutné soubor – vyplněný list (podací arch) uložit jako CSV soubor (s oddělovačem středník), kdy výsledkem bude soubor, který bude obsahovat pouze jeden list, a to právě vyplněný podací arch. Soubor je potřeba nahrát na USB disk a spolu s podávanými zásilkami jej předat podací poště ke zpracování. Na poště se ze souboru načtou data o zásilkách do systému pro podání, budou opraveny případné chyby a Vám bude vytištěna papírová verze podacího archu. Zároveň Vám budou na Váš USB disk uložena data doplněná o údaje z podání – budete tak mít k dispozici kompletní elektronický soubor obsahující jak Vámi předané údaje, tak údaje doplněné poštou.

Podání prostřednictvím USB – postup před vlastním nahráním ePA (Elektronický podací arch) (pdf, 294kB)

Pro smluvní (registrované) zákazníky
API – B2B Brána

Moderní plně automatizované předání dat pomocí webového rozhraní umožňuje online kontrolu podacích dat a tisk adresních štítků. Více informací API - B2B Bráně.

Podání Online

Pohodlné předání dat online prostřednictvím webové aplikace, která usnadní hromadné podání s možností tisku adresních štítků. Více informací o Podání Online.
 

Bezdokladová dobírka

díky této službě už nebudete muset používat papírové Poštovní dobírkové poukázky. Dobírkovou částku pro Vás vybereme na základě elektronicky předaných podacích dat (datový soubor) a příjem peněžních částek se pro Vás zrychlí.
 

Tisk čárových kódů

chcete si sami tisknout čárové kódy na Doporučené zásilky a využívat je i pro Vaši interní potřebu, třeba evidenci zásilek? Tak to bez problémů můžete. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Podací lístek (doc, 246kB)

Podací lístek (pdf, 182kB)

Poštovní podací arch (pdf, 90kB)

Poštovní podací arch (doc, 67kB)

Poštovní podací arch (xls, 91kB)

Elektronický podací arch pro datové podání - ePA (xlsx, 118kB)

Jak pracovat s Podacím archem

Přiložený dokument Vám usnadní orientaci při práci s nPA  Návod pro práci s Podacím archem (nPA) (pdf, 579kB)

Další dokumenty

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy – Hromadní podavatelé (pdf, 941kB)

Popis datového souboru (pdf, 1MB)


Pozn.: Pro správné vytištění dokumentů v pdf formátu je nutné nastavit tisk tak, aby „Měřítko stránky" bylo nastaveno na hodnotě „Žádné".