Reklamace

Jak reklamovat dodané zásilky s poškozením nebo úbytkem obsahu?

Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem.

Jak reklamovat poškození Balíku Nadrozměr nebo Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg?

  • seznamte se s pokyny pro uplatnění reklamace,
  • vyplňte, vytiskněte a podepište reklamační formulář,
  • zašlete jej do 2 pracovních dnů od dodání zásilky na adresu regionálního reklamačního pracoviště České pošty, s.p. (seznam najdete v dokumentu Pokyny), nebo předejte kterékoliv poště.

 Pro snadné uplatnění reklamace použijte:

Pokyny pro podání reklamace při poškození Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 508kB)
Formulář reklamace Balíku Nadrozměr / Balíku Do ruky s hmotností nad 30 kg (pdf, 172kB)