Pokyny pro podání zásilky Obchodní psaní 

Popis služby

Jednoduché a spolehlivé řešení pro adresné rozesílání hromadně podávaných zásilek výhradně reklamního charakteru a jejich dodání do domovních schránek na celém území České republiky. Tato služba je určena hromadným podavatelům, firmám, obchodním společnostem, vydavatelům periodického tisku apod.

nahoru

Co a jak lze posílat? 

Obsahem zásilky mohou být pouze:

 • noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy
 • pozvánky na firemní či jiné akce
 • prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru

Zásilku může tvořit:

 • kartónový lístek
 • uzavřený obal s vloženým obsahem
 • složený list, jehož okraje budou zajištěny tak, aby při manipulaci nemohla být do Obchodního psaní zasunuta jiná zásilka 

Pro podání využijte formuláře:

 1. Při každém podání do 5.000 ks - podavatel společně se zásilkou předává poště 3x vyplněný formulář: Soupis Obchodních psaní (docx, 19kB).
 2. Při každém podání nad 5 000 ks - podavatel společně se zásilkou předá poště 3x vyplněný formulář:Soupis Obchodních psaní (docx, 19kB) a dále 1x i vyplněný formulář: Seznam svazků Obchodních psaní (docx, 17kB).

nahoru

Co je Elektronický report? 

Podavateli poskytne užitečné informace o nedoručitelných zásilkách. Může ho využít každý podavatel na základě předem uzavřené dohody. Je zasílán podavateli čtvrtý pracovní den po podání zásilek. Podmínkou pro jeho poskytnutí je označení zásilek čárovým kódem. 

Elektronický report obsahuje důležité údaje:

 • identifikaci podavatele
 • datum podání zásilky s Elektronickým reportem
 • PSČ a název dodávací pošty
 • čárový kód v číselné podobě uvedený na nedoručené zásilce
 • důvod nedoručitelnosti nebo vrácení zásilky
 • počet nedoručených zásilek i četnost jednotlivých důvodů nedoručení