Obyčejná zásilka do zahraničí 

Služba, jejímž prostřednictvím lze zasílat zásilky, které nemají vysokou hodnotu nebo nevyžadují bezpečnostní zacházení.

Nová pravidla pro opatřování zásilek celním prohlášením CN 22 nebo CN 23
Od 1. 6. 2021 NEMUSÍ být celní prohlášení do zemí mimo EU POUZE U LISTOVNÍCH ZÁSILEK S OBSAHEM PÍSEMNÉHO SDĚLENÍ DO HMOTNOSTI 50 g. Všechny ostatní zásilky musí mít celní prohlášení vždy.

Opatřete zásilku správně vyplněným celním prohlášením a předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodloužení doby přepravy a celního řízení, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.


Ideální je předat všechna adresní, kontaktní a celní data k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak mnoha benefitů:

 • slevu až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení a doručení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuální a osobní korespondence a také jiných věcí do zahraničí. 

Co je možné zasílat?

 • Zalepená obálka s vloženým obsahem.
 • Nesložený kartonový lístek, korespondenční lístek nebo pohlednice.

nahoru

Benefity služby

 • Rychle a jednoduše – podání ani dodání Obyčejné zásilky se nepotvrzuje.
 • Kdekoli na poště nebo do schránky – Obyčejnou zásilku podáte jednoduše na kterékoli poště, u pověřených pracovníků pošt nebo ji lze vhodit do poštovní schránky.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta neodpovídá
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Pro zásilku válcovitého tvaru (svitek) platí 14 cm pro délku a 3 cm pro průměr.
Maximální rozměry Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 115 a další) (pdf, 3MB). 

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 6MB).  

nahoru

Ceník

Základní cena

Základní cena Cena v Kč
EVROPSKÉ ZEMĚ MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ
Hmotnost do do EU mimo EU

50 g

44,00

44,00

50,00

100 g

63,00

63,00

70,00

250 g

105,00

116,00

137,00

500 g

147,00

158,00

209,00

1 kg

244,00

255,00

352,00

2 kg

413,00

424,00

606,00

Sleva

Sleva v Kč/za zásilku

Sleva při elektronickém předání kompletních podacích údajů u Doporučených zásilek a Cenných psaní a u Obyčejných zásilek mimo EU nad 50 g

8,00

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

Všechny zásilky jsou přepravovány „prioritně“.

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

nahoru

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Odesílatel cenu nehradí, jestliže se zahraniční adresát zavázal tamní poště, že cenu uhradí po dodání zásilky. Jde o tzv. mezinárodní odpovědní zásilku. Obdobnou službu poskytuje pošta na základě předem uzavřené písemné dohody také českým adresátům.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště, u pověřeného pracovníka pošty nebo vhozením do poštovní schránky.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta bez toho, že její převzetí příjemce potvrdí. Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.  

nahoru

Alternativní služby

Zásilku větších rozměrů doporučujeme podat jako Standardní balík do zahraničí nebo Cenný balík do zahraničí. V případě, kdy odesílatel požaduje, aby adresát zásilku převzal proti potvrzení, nebo aby pošta za zásilku odpovídala, doporučujeme ji podat jako Doporučenou zásilku do zahraničí, Cenné psaní do zahraničí, Standardní balík do zahraničí, Cenný balík do zahraničí, příp. Obchodní balík na Slovensko nebo jako zásilku EMS do zahraničí.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 6MB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 3MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 602kB)