Obyčejná zásilka do zahraničí 

Služba, jejímž prostřednictvím lze zasílat zásilky, které nemají vysokou hodnotu nebo nevyžadují bezpečnostní zacházení.

U mezinárodních listovních zásilek není nutno připojit celní prohlášení CN22/23 jen tehdy, když je zcela zřejmé, že zásilka obsahuje písemné sdělení. Prakticky se jedná o listovní zásilky obsahující několik listů papíru. Pro těžší zásilky (nad 100 gramů ) je nutné u zásilek mimo společný celní a daňový prostor vyplnit celní prohlášení CN22/23 vždy. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuální a osobní korespondence a také jiných věcí do zahraničí. 

Co je možné zasílat?

  • Zalepená obálka s vloženým obsahem.
  • Nesložený kartonový lístek, korespondenční lístek nebo pohlednice.

nahoru

Benefity služby

  • Rychle a jednoduše – podání ani dodání Obyčejné zásilky se nepotvrzuje.
  • Kdekoli na poště nebo do schránky – Obyčejnou zásilku podáte jednoduše na kterékoli poště, u pověřených pracovníků pošt nebo ji lze vhodit do poštovní schránky.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta neodpovídá
Maximální hmotnost 2 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Pro zásilku válcovitého tvaru (svitek) platí 14 cm pro délku a 3 cm pro průměr.
Maximální rozměry Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 115 a další) (pdf, 3MB). 

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 13MB).  

nahoru

Ceník

Platí od 1. 2. 2020

Základní cena

Základní cena Cena v Kč
EVROPSKÉ ZEMĚ MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ
Hmotnost do do EU mimo EU prioritní ekonomická

50 g

39,00

39,00

45,00

39,00

100 g

58,00

58,00

65,00

58,00

250 g

100,00

111,00

132,00

111,00

500 g

142,00

153,00

204,00

153,00

1 kg

239,00

250,00

347,00

250,00

2 kg

408,00

419,00

601,00

419,00

Aerogram

23,00

23,00

23,00

-

Sleva

Sleva v Kč/za zásilku

Sleva při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru (Elektronický podací arch (xlsx, 119kB) nebo Datový soubor) u Obyčejných zásilek mimo EU nad 100 g

8,00

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

V kategorii „EVROPSKÉ ZEMĚ“ jsou všechny zásilky přepravovány „prioritně“.

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

nahoru

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

Odesílatel cenu nehradí, jestliže se zahraniční adresát zavázal tamní poště, že cenu uhradí po dodání zásilky. Jde o tzv. mezinárodní odpovědní zásilku. Obdobnou službu poskytuje pošta na základě předem uzavřené písemné dohody také českým adresátům.

nahoru

Podání

Zásilku lze podat na poště, u pověřeného pracovníka pošty nebo vhozením do poštovní schránky.

Prioritně

  • V případě prioritní zásilky je při přepravě zásilky do místa určení v zahraničí dávána prioritní zásilce přednost před ostatními zásilkami v rámci téže služby.
  • Do evropských zemí se zásilka přepravuje prioritním způsobem vždy.
  • Požaduje-li odesílatel prioritní službu, opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Prioritaire“ nebo požadavek sdělí ústně při podání.

Ekonomicky

  • Má-li být zásilka dodána v jiné než evropské zemi, odesílatel může požádat, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta bez toho, že její převzetí příjemce potvrdí. Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.  

nahoru

Alternativní služby

Zásilku větších rozměrů doporučujeme podat jako Standardní balík do zahraničí nebo Cenný balík do zahraničí. V případě, kdy odesílatel požaduje, aby adresát zásilku převzal proti potvrzení, nebo aby pošta za zásilku odpovídala, doporučujeme ji podat jako Doporučenou zásilku do zahraničí, Cenné psaní do zahraničí, Standardní balík do zahraničí, Cenný balík do zahraničí, příp. Obchodní balík na Slovensko nebo jako zásilku EMS do zahraničí.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

  • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
  • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 2MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 13MB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 1MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 544kB)