Obchodní balík do zahraničí

Moderní, rychlá a spolehlivá přeprava zboží do více než dvaceti zemí Evropy. Balíky jsou od podání až po dodání sledovány v systému Sledování zásilek (Track & Trace) a pošta za ně odpovídá.

Od 1. 8. 2023 je při podání Obchodního balíku do zahraničí (EPG), Obchodního balíku do zahraničí (EPG) – Odpovědní zásilka a EMS – do zahraničí nově nastavena povinnost zadat kompletní adresní a kontaktní údaje:
 • jméno příjemní
 • ulice/č.p.
 • město, PSČ
 • země
 • telefon nebo emailová adresa
Proč Česká pošta tyto údaje potřebuje:
 • předání kompletních údajů zajistí možnost avizace, bezproblémové doručení v zemi určení a případně urychlí celní řízení,
 • tyto údaje je ČP z legislativních důvodů povinna předávat cílovým poštovním operátorům (povinnost plyne z účasti ČP v evropských a celosvětových poštovních uskupeních).

nahoru

Popis služby

Podání lze uskutečnit na vybraných poštách (zip, 88kB). Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuálních písemností a osobní korespondence, dárků, dokumentů nebo zboží do zahraničí. Pošta za zásilku odpovídá od podání až do dodání. Pošta garantuje dobu dodání, která je uvedena u jednotlivých zemí viz seznam zemí nebo v Poštovních podmínkách – zahraniční podmínky (pdf, 12MB).

Informace o pohybu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

O tyto informace lze požádat nejpozději do jednoho měsíce od podání.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Garantovaná doba dodání.
 • Příznivá cena.
 • Podání zásilek až do 30 kg.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Adresní štítek Adresní štítek pro EPG balík (vzor níže)
Předání podacích dat / Podací doklady
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše 450 DTS (13 438 Kč)
Maximální hmotnost 30 kg
Při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 100 g.
Minimální rozměry  21,5 × 15,5 cm
Maximální rozměry Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 150 cm. Součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, nesmí být větší než 300 cm. Zásilky nepravoúhlých tvarů se posuzují obdobně. Výjimky jsou uvedeny v tabulce seznam zemí nebo v Poštovních podmínkách – zahraniční podmínky (pdf, 12MB).

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (pdf, 2MB).

nahoru

Ceník

Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny viz Poštovních podmínkách – Zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Příplatky
(kromě ostatních cen za podanou zásilku)
Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
Neskladné (NSK)
Jestliže délka Obchodního balíku do zahraničí přesahuje 120 cm, nebo součet délky a největšího obvodu zásilky, měřeného v jiném směru než délka, přesahuje 200 cm, nebo zásilka nemá pravoúhlý tvar.
144,62 Kč 175,00 Kč

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti nebo platební kartou při podání a navíc, pro smluvní zákazníky, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury.

nahoru

Podání

Adresní štítek - Obchodní balík do zahraničí - Česká pošta            

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat. Zásilka nad 15 kg musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci, tj. aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby. Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (pdf, 2MB).

 

Co nesmí být obsahem zásilky

Obsahem zásilky nesmějí být věci vyjmenované v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (pdf, 2MB), zejména pak předměty, které mohou svou povahou nebo svým obalem ohrozit zaměstnance pošty či veřejnost nebo pošpinit či poškodit ostatní zásilky. Obsahem zásilky nesmí být cennosti. Více informací naleznete na Nedovolený obsah.

Informaci o tom, zda konkrétní věc nepatří mezi věci, které nesmějí být obsahem zásilky, je možné získat také na zákaznické lince nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese .

nahoru

Dodání

Pošta zásilku odešle do zahraničí nejrychlejším možným způsobem a garantuje, že zahraniční pošta dodá zásilku nejpozději stanovený pracovní den viz seznam zemí nebo v Poštovních podmínkách – zahraniční podmínky (pdf, 12MB).

Není-li adresát zastižen v místě určeném v adrese, může zahraniční pošta zásilku uložit na poště. Standardní doba, po kterou se zásilka v takovém případě ukládá, je 14 kalendářních dnů.

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Pošta v zemi určení se zásilkou zachází dle dispozic odesílatele. Při vrácení zásilky odesílateli na ní uvede poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána. 

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky. 
Více informací naleznete na Reklamace.

nahoru

Alternativní služby

Můžete využít Cenný balík do zahraničí a pro expresní přepravu zásilku EMS do zahraničí.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb;
 • elektronické předání dat pomocí webové aplikace Podání Online nebo skrze API rozhraní
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít následující služby:

Elektronické podání

Předání datového souboru k zásilkám (adresní údaje, požadované služby, apod.) elektronickou formou.

Svozy a rozvozy zásilek/Převzetí zásilek u odesílatele

Můžete si s poštou sjednat i jiné místo podání než na poště, tj.pošta zajistí převzetí Obchodních balíků přímo v sídle Vaší provozovny. U této služby však záleží na kapacitních možnostech pošty.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

Seznam zemí, do nichž je možno adresovat Obchodní balík do zahraničí

země limit dodání *) cenová skupina poznámka
Belgie D+3 202  
Bulharsko D+4 203  
Dánsko D+3 202 Nelze adresovat na Faerské ostrovy (PSČ 38xx) a do Grónska (39xx).
Estonsko D+3
D+41a)
203 1a) PSČ 74002, 88001,93001, 93091, 93421, 93826
Finsko D+3
D+41b)
204 1b) PSČ 22xxxxxx, 84000000 až 86999999, 88000000 – 89999999, 90252000 – 90310999, 90462000 až 90480999, 90801000 – 93999999, 94402000 – 94430999, 94901000 až 95375999, 95431000 – 95990999, 96961000 – 99999999
Francie D+3 203 Odchylka z rozměrů: Součet délky a největšího obvodu zásilky měřeného v jiném směru než délka nesmí být větší než 200 cm.
Chorvatsko D+3
D+412
203 12) 20118 – 20357, 21121 – 21485, 22109 – 22324, 23108 – 23452, 31113 – 31555, 32104 – 32284, 33402 – 33533, 34305 – 34553, 35109 – 35436, 40102 – 40332, 42106 – 42255, 43105 – 43541, 44107 – 44450, 47109 – 47314, 48100 – 48363, 49100 – 49297, 51209 – 51564, 52110 – 52477, 53105 – 53297
Irsko D+3 203  
Island D+4 204 Zásilka musí být opatřena jedním celním prohlášením (CN 23), které je vyplněné anglicky, dánsky, islandsky, norsky nebo švédsky.
Itálie D+3 203 Odchylka z rozměrů: Součet délky a největšího obvodu zásilky měřeného v jiném směru než délka nesmí být větší než 225 cm.
Kypr D+3
D+413)
204
 

13) PSČ 2450-2999, 4500-4999, 5280-5999, 7500-7999, 8240-8999

Litva D+3 203  
Lotyšsko D+3 203  
Lucembursko D+3 204  
Maďarsko D+3 202  
Malta D+3 204  
Německo D+3 202 Odchylka z rozměrů: Žádný z rozměrů zásilky nesmí přesahovat 120 cm.
Nizozemsko D+3 202  
Norsko D+4
D+52)
204 2) PSČ 9xxx
Zásilka musí být opatřena jedním celním prohlášením (CN 23), které je vyplněné anglicky, dánsky, norsky nebo švédsky
Polsko D+3 202  
Portugalsko D+3
D+43)
D+54)
204 3) PSČ 9000 – 9400
4) PSČ 9500 – 9980
Rakousko D+3 202  
Rumunsko D+35) D+46) 203   5) Bukurešť
6) zbytek země
Řecko D+3
D+47)
D+58)
204 7) PSČ 37000 – 38199, 38600 – 41199, 41600 – 45199, 45600 – 48999, 50000 – 53999, 58000 – 62999, 64000 – 69999, 75000 – 85999
8) PSČ 28000 – 29999, 31000 – 31999, 49000 – 49999, 70000 – 74999
Slovensko D+3 201  
Slovinsko D+3 202  
Španělsko D+3
D+49)
D+510)
204 9) PSČ 07100 – 07999, 35000 – 35099
10) PSČ 35100 – 35999, 38100 – 38999
Švédsko D+3 203  
Švýcarsko D+4 204 Zásilka musí být opatřena jedním celním prohlášením (CN 23), které je vyplněné anglicky, francouzsky, italsky nebo německy.
Velká Británie D+3
D+411)
203 11) PSČ O22332, ZE2 0AA – ZE2 9ZZ,
ZE30AA – ZE3 9ZZ
Zásilka musí být opatřena třemi celními prohlášeními (CN 23), které jsou vyplněny anglicky. U zásilky s obsahem obchodního zboží je nutné připojit kopii faktury.
*) limit dodání (stanovená lhůta): D je den podání, číslovka vyjadřuje počet pracovních dnů následujících po dni podání.
 

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Produktový list - Obchodní balík do zahraničí (pdf, 153kB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 602kB)