Cenné psaní do zahraničí

Se službou Cenné psaní do zahraničí budou vaše mezinárodní zásilky putovat k adresátům ve speciálním obalu a za zvýšených bezpečnostních opatření.

U Cenných psaní zasílaných mimo společný celní a daňový prostor Evropské unie vždy vyplňujte celní prohlášení CN22 potažmo CN23. Předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodloužení doby přepravy a celního řízení, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Ideální je předat všechna adresní, kontaktní a celní data k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak mnoha benefitů:

 • slevu až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení a doručení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

nahoru

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání aktuální a osobní korespondence do zahraničí, ale také peněz, drahých kovů a kamenů, cenných papírů, šperků a obdobně cenných předmětů. Příjemce převzetí zásilky potvrzuje. Pošta za zásilku odpovídá až do hodnoty udané (Udaná cena) odesílatelem.

nahoru

Benefity služby

 • Na všech poštách – Cenné zásilky do zahraničí (platí pro vybrané země) můžete podat na všech poštách nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Bezpečí i pro cennosti – Cennou zásilkou můžete poslat i peníze, drahé kovy a kameny, šperky a další cenné předměty, pokud to země určení nevylučuje.
 • Ocenění zásilky – před odesláním uveďte na zásilku, na kolik ji oceňujete (Udaná cena), tato částka však může dosáhnout jen maximální výše pro danou zemi určení.
 • Klid pro vás – za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu Cenné zásilky, a to až do výše Udané ceny, odpovídá pošta.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady / Předání dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá, a to až do výše Udané ceny. Maximální výše Udané ceny, platná zvlášť pro každou zemi určení, je uvedena v zahraničních podmínkách (pdf, 12MB).
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 1 g)
Minimální rozměry V souladu s velikostí zvláštních bezpečnostních plastových obalů prodávaných Českou poštou.
Formát C5 – 16,2 × 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5)
Formát C4 – 22,9 × 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4)
Maximální rozměry V souladu s velikostí zvláštních bezpečnostních plastových obalů prodávaných Českou poštou.
Formát C5 – 16,2 × 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5)
Formát C4 – 22,9 × 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4)

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 121 a další) (pdf, 3MB).

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 12MB).

nahoru

Ceník

Základní cena

Základní cena

Cena v Kč

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

Hmotnost do

do EU

mimo EU

50 g

152,00

152,00

159,00

100 g

185,00

185,00

192,00

250 g

229,00

232,00

253,00

500 g

272,00

275,00

329,00

1 kg

373,00

376,00

478,00

2 kg

550,00

553,00

744,00

Cena dle hmotnosti se zvyšuje o příplatek dle Udané ceny: Za každých i započatých 1 000 Kč Udané ceny 4,00 Kč.

Slevy

Sleva v Kč/za zásilku

Sleva při elektronickém předání kompletních podacích údajů u Doporučených zásilek a Cenných psaní a u Obyčejných zásilek mimo EU nad 50 g

8,00

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Všechny zásilky jsou přepravovány „prioritně“.

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Ceny doplňkových služeb

Doplňková služba Cena
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě opatří zásilku poznámkou nebo nálepkou „Avis de réception".
23 Kč
Dodání do vlastních rukou adresáta (Á remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku způsobem, který je pro dodání poštovních zásilek určených do vlastních rukou adresáta zaveden v zemi určení (pdf, 12MB). Odesílatel v takovém případě opatří zásilku poznámkou nebo nálepkou „Á remettre en main propre".
18 Kč
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku". Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement" doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné (pdf, 12MB).
25 Kč

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo předá data elektronicky prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, přes API rozhraní
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.
Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky. Další informace týkající se odpovědnosti za zásilku platné zvlášť pro každou zemi určení jsou obsaženy v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční (pdf, 12MB) podmínky.

nahoru

Alternativní služby

Zásilku větších rozměrů je možné poslat jako Cenný balík do zahraničí.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 596kB)