Doporučená zásilka do zahraničí

Služba České pošty, se kterou je možné spolehlivě zasílat dokumenty, drobné předměty a další zboží. Za zásilku pošta odpovídá od podání po dodání.

Nová pravidla pro opatřování zásilek celním prohlášením CN 22 nebo CN 23
Od 1. 6. 2021 NEMUSÍ být celní prohlášení do zemí mimo EU POUZE U LISTOVNÍCH ZÁSILEK S OBSAHEM PÍSEMNÉHO SDĚLENÍ DO HMOTNOSTI 50 g. Všechny ostatní zásilky musí mít celní prohlášení vždy.

Opatřete zásilku správně vyplněným celním prohlášením a předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodloužení doby přepravy a celního řízení, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.


Ideální je předat všechna adresní, kontaktní a celní data k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak mnoha benefitů:

 • slevu až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení a doručení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Popis služby

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání písemností  nebo různých dokumentů do zahraničí.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Příznivá cena.

nahoru

Parametry služby 

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady / předání dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online, API rozhraní nebo Datový soubor
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 932 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá až do výše 932 Kč.
Maximální hmotnost 2 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 10 g).
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 118 a další) (pdf, 3MB). 

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 12MB). 

nahoru

Ceník

Základní cena

Platí od 1. 1. 2022

Základní cena

Cena v Kč

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

Hmotnost do

do EU

mimo EU

 

50 g

106,00

106,00

112,00

100 g

133,00

133,00

141,00

250 g

177,00

180,00

201,00

500 g

220,00

223,00

276,00

1 kg

321,00

324,00

426,00

2 kg

498,00

501,00

692,00

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Všechny zásilky jsou přepravovány „prioritně“.

Sleva

Sleva v Kč/za zásilku

Sleva při elektronickém předání kompletních podacích údajů u Doporučených zásilek a Cenných psaní a u Obyčejných zásilek mimo EU nad 100 g

8,00

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Ceny doplňkových služeb

Doplňková služba Cena
Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Dodejka/Avis de réception". Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Avis de réception".
20 Kč
Dodání do vlastních rukou adresáta (Á remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku způsobem, který je pro dodání poštovních zásilek určených do vlastních rukou adresáta zaveden v zemi určení (pdf, 12MB). Odesílatel v takovém případě vyznačí svůj požadavek na poštovní průvodce zaškrtnutím dispozice „Do vlastních rukou / Á remettre en main propre". Také je vhodné opatřit zásilku nálepkou „Á remettre en main propre".
15 Kč
Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku". Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement" doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné (pdf, 12MB).
25 Kč

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje (pdf, 45kB), bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo převodem z účtu.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • V levé horní čtvrtině musí být uvedena adresa odesílatele doplněna názvem České republiky v některém mezinárodně známém jazyce (např. Czech Republic, Tschechische Republik, atd.).
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo předá data elektronicky prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, přes API rozhraní nebo Datový soubor
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.
Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji bez průtahů vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.

Čárové kódy

Všechny Doporučené slepecké zásilky do zahraničí jsou opatřeny Čárovým kódem, který Vám usnadní podávání a přinese velké množství výhod:

 • Elektronické předání dat – podací data nyní můžete předávat poště pro Vás komfortní cestou pomocí USB disku a smluvní zákazníci navíc přes internet díky naší aplikaci PodáníOnline.
 • Možnost sledovat zásilky online – v aplikaci Sledování zásilek (Track & Trace) na webových stránkách České pošty můžete ve zkušebním provozu nově sledovat i Doporučené zásilky a mít tak například přehled o tom, zda si, adresát Vaši Doporučenou zásilku již převzal. Smluvní zákazníci navíc mohou využít pravidelného zasílání reportů s denním hlášením o stavu podaných zásilek.
 • Zjednodušení a zrychlení procesu podání, dodání, vydání a případného vracení zásilek.
 • Snížení administrativní zátěže – tím, že využijete všech výhod, které čárové kódy nabízí, si snížíte administrativní náklady na zásilky.
 • Zjednodušení případného reklamačního řízení.
 • Přečtěte si více informací o čárových kódech na doporučených zásilkách.

nahoru

Alternativní služby

Zásilku větších rozměrů než největších dovolených doporučujeme podat jako Cenný balík do zahraničíJestliže odesílatel požaduje, aby pošta zásilku do zahraničí přepravila nejrychlejším možným způsobem, doporučujeme ji podat jako zásilku EMS do zahraničí

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 3MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 568kB)