Obchodní psaní do zahraničí (Slovensko)

Jednoduché a spolehlivé řešení pro adresné rozesílání hromadně podávaných zásilek na Slovensko, které jsou reklamního charakteru.

nahoru

Popis služby

Služba je určena zejména podnikatelům pro zasílání obchodních, reklamních nebo propagačních sdělení, příp. ukázek zboží nepatrné hodnoty, značnému počtu adresátů do zahraničí za výhodných tarifních podmínek.

 Co a jak lze posílat?

 • Obsahem zásilky mohou být pouze:
  • noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, pozvánky na firemní či jiné akce, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru,
  • sdělení, jejichž účelem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost,
  • informace určené členům zákaznických a věrnostních klubů s informací o uskutečněných nákupech a členských výhodách.
 • Uzavřený obal s vloženým obsahem.
 • Složený list, jehož okraje budou zajištěny tak, aby při manipulaci nemohla být do Obchodního psaní zasunuta jiná zásilka.

Do kterých zemí lze službu využívat?

Zásilku je v současné době možné adresovat pouze na Slovensko.

nahoru

Benefity služby

 • Ekonomicky výhodný způsob zasílání hromadné korespondence.
 • Efektivní a rychlá forma oslovení cílové skupiny.

nahoru

Parametry služby 

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta neodpovídá
Maximální hmotnost 1 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry 35,3 × 25 × 2 cm
Zásilka musí být upravena tak, aby ji bylo možné dodat do běžné domovní schránky.

nahoru

Ceník

Ceny Obchodního psaní do zahraničí a souvisejících služeb jsou uvedeny bez DPH. K ceně služby bude připočítána DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů.

Platí od 1. 9. 2019

Hmotnost od - do (g) Podání jednoho druhu OP na Slovensko (v ks)
nad 500 nad 5 000
Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč
(bez DPH) (s DPH) (bez DPH) (s DPH)
do 20 15,10 18,27 14,60 17,67
21 - 30 15,40 18,63 14,90 18,03
31 - 40 15,80 19,12 15,30 18,51
41 - 50 16,30 19,72 15,80 19,12
51 - 60 16,80 20,33 16,20 19,60
61 - 70 17,30 20,93 16,70 20,21
71 - 80 17,80 21,54 17,20 20,81
81 - 90 18,30 22,14 17,70 21,42
91 - 100 20,00 24,20 19,30 23,35
101 - 250 21,80 26,38 21,00 25,41
251 - 500 25,60 30,98 24,70 29,89
501 - 750 32,40 39,20 31,30 37,87
751 - 1000 39,20 47,43 37,90 45,86

 

Hmotnost od - do (g) Podání jednoho druhu OP na Slovensko (ks)
nad 25 000 nad 50 000
Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč Cena v Kč
(bez DPH) (s DPH) (bez DPH) (s DPH)
do 20 14,10 17,06 13,50 16,34
21 - 30 14,40 17,42 13,80 16,70
31 - 40 14,80 17,91 14,20 17,18
41 - 50 15,30 18,51 14,70 17,79
51 - 60 15,60 18,88 15,00 18,15
61 - 70 16,10 19,48 15,50 18,76
71 - 80 16,60 20,09 16,00 19,36
81 - 90 17,00 20,57 16,40 19,84
91 - 100 18,60 22,51 17,90 21,66
101 - 250 20,30 24,56 19,50 23,60
251 - 500 23,80 28,80 22,90 27,71
501 - 750 30,20 36,54 29,10 35,21
751 - 1000 36,50 44,17 35,20 42,59

Pokud firma podá v jeden den dva druhy Obchodních psaní, účtuje se cena dle objemu podání pro každý druh OP zvlášť.

Nejmenší možný počet zásilek, které je možné v jeden okamžik podat jako Obchodní psaní do zahraničí, je 500 ks.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb nebo na základě faktury (převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo inkasem z účtu zákazníka).

nahoru

Podání

 • Podání je možné jen na základě předem uzavřené písemné dohody.
 • Zásilku je možné podat výhradně u té pošty, která bude v dohodě s odesílatelem zvolena za poštu podací.
 • Obchodní psaní na Slovensko je vhodné pro posílání většího množství zásilek. Jednorázově lze podat minimálně 500 ks zásilek shodných rozměrů, obsahu, tvaru a hmotnosti.
 • Součástí Obchodního psaní do zahraničí mohou být i drobné předměty nepatrné ceny (ukázky zboží nebo reklamní předměty).
 • K Obchodnímu psaní do zahraničí nelze zvolit doplňkové služby.

Požadavky na obal

Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky, způsobu, jakým se bude se zásilkou během poskytování služby manipulovat.

Podrobnější informace o požadavcích na obal zásilky jsou v Poštovních a obchodních podmínkách České pošty, s.p. – Ostatní služby (pdf, 2MB).

Informaci o tom, zda konkrétní věc nepatří mezi věci, které nesmějí být obsahem zásilky, je možné získat také na bezplatné telefonní lince pošty 800 10 44 10 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@cpost.cz.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta bez toho, že její převzetí příjemce potvrdí.

Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji bez průtahů vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Zásilka je dodána obvykle ve lhůtě 5 pracovních dní po dni podání.

nahoru

Alternativní služby

Pro expresní přepravu můžete použít zásilku EMS do zahraničí. Zásilku větších rozměrů je možné poslat jako Obchodní balík do zahraničí.

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Služba je určena výhradně pro smluvní zákazníky; tzn. podání zásilky je možné pouze na základě předem uzavřené dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní psaní do zahraničí.

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 985kB)

Poštovní a obchodní podmínky – ostatní služby (pdf, 2MB)

Produktový list - Obchodní psaní do zahraničí (pdf, 56kB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 504kB)

Soupis podání – Obchodní psaní do zahraničí (pdf, 113kB)