Druhy přítisků

PostFila

Přehled přítisků PostFila (doc, 401kB)

Propagační přítisky jsou zhotovené v odboru PostFila na levou část speciálních dopisnic či obálek s natištěnou známkou, určených pro tento účel. Převážná většina těchto přítisků je vydávána u příležitosti mezinárodních či tuzemských veletrhů a výstav poštovních známek, kterých se PostFila účastní přímo, či formou zastoupení, nebo k jiným význačným výročím a událostem.

Celiny s přítiskem PostFila jsou za oficiální prodejní ceny pošty (součet nominální hodnoty natištěné známky na dopisnici + 5 Kč) prostřednictvím novinkové služby na základě objednávek distribuovány klubům filatelistů a obchodníkům, lze je zakoupit do vyprodání zásob v prodejně PostFila, Ortenovo nám. 542/16, 170 24 Praha 7 a na vybraných filatelistických přepážkách České pošty, či na dobírku na adrese Česká pošta, s.p., Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy Vary 70.

Poštovní muzeum

Přehled přítisků Poštovního muzea (doc, 208kB)

Propagační přítisky jsou zhotovené v odbor POSTFILA na objednávku a dle předlohy (výtvarného návrhu) Poštovního muzea na levou část speciálních dopisnic určených pro tento účel. Převážná většina těchto přítisků je vydávána u příležitosti výstav a akcí pořádaných v Poštovním muzeu.

Dopisnice s přítiskem Poštovní muzeum lze za oficiální prodejní ceny pošty zakoupit do vyprodání zásob v prodejně Poštovního muzea, Nové Mlýny 2, 110 00 Praha 1.

Privátní

Přehled privátních přítisků (doc, 944kB)

Propagační přítisky jsou smluvně zajišťované odbor PostFila na zakázku a dle předlohy (výtvarného návrhu) soukromých subjektů či organizačních jednotek České pošty na levou část speciálních dopisnic či obálek s natištěnou známkou, určených pro tento účel. Celý náklad těchto celin je předán objednateli, který si zajišťuje distribuci a prodej individuálně. Prodejní cenu těchto dopisnic stanovuje soukromý subjekt.

Bližší informace podá:

Věra Gruntorádová

samostatné odd. známková tvorba
gruntoradova.vera@cpost.cz
Tel.: +420 954 302 424

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/2
Praha 1
Korespondenční adresa:
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025