Poštovní ombudsman

Česká pošta - Pavel BobekCílem České pošty, s.p. je poskytovat co nejlepší služby a zvyšovat spokojenost našich klientů. Chceme Vám vycházet maximálně vstříc a proto i my máme poštovního ombudsmana. Jeho hlavním úkolem je nestranné posuzování vašich podnětů.

 

Ing. Pavel Bobek
poštovní ombudsman

 

 

Komu je poštovní ombudsman určen?

Poštovní ombudsman je určen klientům České pošty, s.p. (fyzickým i právnickým osobám), kteří nejsou spokojeni s výsledkem vyřízení reklamace či stížnosti, případně podnětu na kvalitu služeb, nebo mají pochybnosti o jejich správném vyřízení v rámci nastaveného systému a využili již všechny řádné i opravné prostředky.

To znamená, že poštovní ombudsman není prvním kontaktem pro nespokojené klienty, ale jeho úkolem je řešit takové případy, kdy tito klienti nejsou spokojeni s tím, jak bylo rozhodnuto o jejich reklamaci či stížnosti ve standardním procesu.

Než se obrátíte na poštovního ombudsmana

Nejste-li spokojen se službami České pošty, s.p. a chcete-li podat reklamaci či stížnost, obraťte se:

  • v případě REKLAMACE na kteroukoli pobočku České pošty, kde s Vámi naši zaměstnanci projednají způsob vyřízení reklamace v souladu s Poštovními podmínkami. Zásilku lze reklamovat i elektronicky přes aplikaci Sledování zásilek na webu České pošty, s.p. Zde se po vyplnění podacího čísla zásilky objeví možnost reklamovat
  • v případě STÍŽNOSTI můžete záležitost projednat na jakékoli pobočce České pošty, případně můžete využít Call centrum – telefonní kontakty jsou uvedeny na www.ceskaposta.cz, nebo e-mailovou adresu info@cpost.cz
  • v případě DOTAZU na kteroukoli pobočku České pošty, případně můžete využít Call centrum – kontakty jsou uvedeny na www.ceska posta.cz, nebo e-mailovou adresu info@cpost.cz

Jak poštovního ombudsmana kontaktovat

Pokud nejste spokojen s výsledkem reklamačního řízení, s vyřízením stížnosti či dotazu, a využil jste již všechny řádné i opravné prostředky ve standardním procesu, kontaktujte poštovního ombudsmana s uvedením předcházejících čísel reklamačního řízení nebo stížnosti a to:

poštou na adrese:

Poštovní ombudsman
Ing. Pavel Bobek
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

e-mailem na adrese:

ombudsman@cpost.cz

Vaším podáním se bude poštovní ombudsman neprodleně zabývat a o výsledku Vás bude informovat nejpozději do 60 dnů od přijetí podání. 

Poštovní ombudsman nepřijímá telefonická podání.