Poštovní ombudsman

Česká pošta je pro své klienty důvěryhodným a spolehlivým partnerem. Ačkoli se snažíme vyjít našim zákazníkům maximálně vstříc, může nastat situace, kdy zákazník není s řešením své reklamace nebo stížnosti spokojen. Zároveň přivítáme dobré nápady, jak dále zlepšit naše služby.

Pro zvýšení spokojenosti našich zákazníků proto Česká pošta zřídila od 1. listopadu 2009 institut poštovního ombudsmana.

"Nepochybuji o tom, že naši zaměstnanci při řešení vašich problémů postupují podle příslušných předpisů. Mohou však nastat výjimečné situace, kdy je zapotřebí vzít v úvahu i další skutečnosti a věc posoudit jiným pohledem. Takové případy důsledně a nestranně přešetřím.
Jsem přesvědčena o tom, že institut poštovního ombudsmana bude přínosem pro Českou poštu a především pro její zákazníky."

JUDr. Zuzana Kvášová
poštovní ombudsmanka
Zuzana Kvášová
 

Komu je určen poštovní ombudsman?

Ombudsman je určen všem zákazníkům České pošty, fyzickým i právnickým osobám, které využily nastavený systém v oblasti reklamací a stížností - tedy využily všechny řádné i opravné prostředky, a přesto o výsledku šetření mají pochybnosti, případně nejsou spokojeni s jejich vyřízením.
Pokud však záležitost nebyla nejprve řešena jako stížnost nebo reklamace v rámci standardních procedur České pošty, nemůže se ombudsman takovým podáním zabývat.

Než se obrátíte na poštovního ombudsmana

Nejste-li spokojeni se službami České pošty a chcete-li podat reklamaci či stížnost, obraťte se:

Jak poštovního ombudsmana kontaktovat?

Pokud nejste spokojeni s výsledkem reklamačního řízení, s vyřízením stížnosti či dotazu, nebo máte-li zajímavý námět na zlepšení služeb České pošty, kontaktujte poštovního ombudsmana, a to:

  • poštou na adrese:

      Poštovní ombudsman
      JUDr. Zuzana Kvášová
      poštovní přihrádka 99
      225 99 Praha 025

  • e-mailem na adrese ombudsman@cpost.cz

Vaší stížností nebo námětem se bude poštovní ombudsman neprodleně zabývat a o výsledku vás bude nejpozději do 60 dnů informovat.