Profil společnosti

Základní informace

Přehled základních údajů  společnosti, včetně důležitých provozních statistik.

Více informací

Dozorčí rada

Dozorčí radu České pošty tvoří zástupci zakladatele a volení zástupci zaměstnanců. 

Více informací

Vedení podniku

Nejvyšší management České pošty představuje generální ředitel a vrchní ředitelé divizí.

Více informací

Výroční zprávy

Roční souhrn hlavních událostí ve společnosti, včetně zprávy o činnosti a hospodaření.

Více informací

Compliance v České poště

Informace o compliance opatření v České poště

Více informací

Certifikáty ISO

Česká pošta, s. p., dlouhodobě provozuje vybrané služby v souladu s požadavky norem, které vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

Více informací

Projekty financované prostředky EU

Přehled projektů České pošty financované z prostředků EU.

Více informací