Certifikáty ISO

Česká pošta, s. p., dlouhodobě provozuje vybrané služby v souladu s požadavky norem, které vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Jedná se o soubor povinných požadavků, které se organizace zavazuje plnit za účelem získání a obhájení certifikátu.

Uvedené služby byly certifikovány dle normy ISO 9001 - Systém řízení kvality a/nebo normy ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací. Dále byl získán certifikát dle normy BS ISO 15489 - Informace a dokumentace - Správa dokumentů.

Česká pošta se snaží certifikované oblasti dále rozšiřovat a již získané certifikáty jsou pro ni závazkem vůči svým zákazníkům.

Spisová služba - norma BS ISO 15489:2001

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Systém správy dokumentů organizace, a to jak v analogové, tak i v elektronické podobě

IC-20160701 (pdf, 1MB)

Certifikáty kvality - norma ISO 9001:2015, resp. ČSN EN ISO 9001:2016

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Poskytování služeb v oblasti: scanování a digitalizace dokumentovaných informací, validace a verifikace dat, příprava, zpracování a správa listinných dokladů a dat, příjem a odesílání zásilek

 

LLC-42011882-6 (pdf, 1MB)

LLC-42011882-6 (anglická verze) (pdf, 1MB)

Poskytování služeb v oblasti: velkoobjemová digitalizace dokumentů, scanování, zpracování dokumentů a dat, vytěžování dat, validace dat, verifikace dat, zpracování a správa dokumentů a dat

6238/2017 (pdf, 627kB)

6238/2017 (pdf, 636kB)(anglická verze)

Poskytování certifikačních služeb

 • Provozování Veřejné certifikační autority (VCA)
 • Provozování Kvalifikované certifikační autority (QCA)
 • Provozování Autority časových razítek (TSA)

CQS_2029/2017 (pdf, 486kB)

IQNET_2029/2017 (pdf, 254kB) (anglická verze)

Provoz a správa centrálních IT systémů

CZ_ISO27001_2014.pdf (pdf, 553kB)
CZ_ISO9001_2016.pdf (pdf, 542kB)
EN_ISO27001_2013.pdf (pdf, 543kB)
EN_ISO9001_2015.pdf (pdf, 528kB)

Procesy Hybridní pošty:

 • outsourcing tiskových a balících služeb,
 • zpracování direct mailu, fakturace, výpisů, upomínek,
 • zpracování dat, grafický návrh dokumentů,
 • tiskové, balicí a expediční služby,
 • tvorba a správa elektronických archivů z dat i dokumentů,
 • zpracování vrácené korespondence.

TCB 15/06/19465 (pdf, 951kB)

Provozování informačního systému centrální adresy a s tím spojených služeb.

Provozování ostatních elektronických služeb a s tím spojených služeb.

Digitalizace dokumentů.

42011882-5 (pdf, 422kB) 
42011882-5 (anglická verze) (pdf, 414kB)

Certifikáty bezpečnosti informací - norma ISO/IEC 27001:2013, resp. ČSN ISO/IEC 27001:2014

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Poskytování služeb v oblasti: scanování a digitalizace dokumentovaných informací, validace a verifikace dat, příprava, zpracování a správa listinných dokladů a dat, příjem a odesílání zásilek

LLC-42011882-3 (pdf, 1MB)

LLC-42011882-3 (anglická verze) (pdf, 1MB)

Poskytování služeb v oblasti: velkoobjemová digitalizace dokumentů, scanování, zpracování dokumentů a dat, vytěžování dat, validace dat, verifikace dat, zpracování a správa dokumentů a dat

111/ISMS/17 (pdf, 635kB)

111/ISMS/17 (anglická verze) (pdf, 648kB)

Poskytování certifikačních služeb

 • Provozování Veřejné certifikační autority (VCA)
 • Provozování Kvalifikované certifikační autority (QCA)
 • Provozování Autority časových razítek (TSA)

CQS 27/2017 (pdf, 518kB)

IQNET_24/2017 (pdf, 257kB) (anglická verze)

Provoz a správa centrálních IT systémů

CQS 20/2015 (pdf, 285kB)

Provozování informačního systému centrální adresy a s tím spojených služeb.

Provozování ostatních elektronických služeb a s tím spojených služeb.

Digitalizace dokumentů.

42011882-2 (pdf, 411kB)
42011882-2 (anglická verze) (pdf, 415kB)

Provozování centrálního zpracování služby SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) a s tím spojených služeb.

42011882-4 (pdf, 391kB)
42011882-4 (anglická verze) (pdf, 392kB)