Certifikáty ISO

Česká pošta, s. p., dlouhodobě provozuje vybrané služby v souladu s požadavky norem, které vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Jedná se o soubor povinných požadavků, které se organizace zavazuje plnit za účelem získání a obhájení certifikátu.

Uvedené služby byly certifikovány dle normy ISO 9001 - Systém řízení kvality a/nebo normy ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací. Dále byl získán certifikát dle normy BS ISO 15489 - Informace a dokumentace - Správa dokumentů.

Česká pošta se snaží certifikované oblasti dále rozšiřovat a již získané certifikáty jsou pro ni závazkem vůči svým zákazníkům.

Spisová služba - norma BS ISO 15489:2001

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Systém správy dokumentů organizace, a to jak v analogové, tak i v elektronické podobě

IC-20160701 (pdf, 1MB)

Certifikáty kvality - norma ISO 9001:2015, resp. ČSN EN ISO 9001:2016

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Poskytování služeb v oblasti: scanování a digitalizace dokumentovaných informací, validace a verifikace dat, příprava, zpracování a správa listinných dokladů a dat, příjem a odesílání zásilek

 

TCB 15/08/19480 (pdf, 980kB)

TCB 15/08/19480 (anglická verze) (pdf, 391kB)

Poskytování služeb v oblasti: velkoobjemová digitalizace dokumentů, scanování, zpracování dokumentů a dat, vytěžování dat, validace dat, verifikace dat, zpracování a správa dokumentů a dat

6238/2017 (pdf, 627kB)

6238/2017 (pdf, 636kB)(anglická verze)

Poskytování certifikačních služeb

 • Provozování Veřejné certifikační autority (VCA)
 • Provozování Kvalifikované certifikační autority (QCA)
 • Provozování Autority časových razítek (TSA)

CQS 2038/2014 (pdf, 259kB)

CQS 2038/2014 (anglická verze) (pdf, 257kB)

Provoz a správa centrálních IT systémů

CQS 2021/2015 (pdf, 284kB)

Procesy Hybridní pošty:

 • outsourcing tiskových a balících služeb,
 • zpracování direct mailu, fakturace, výpisů, upomínek,
 • zpracování dat, grafický návrh dokumentů,
 • tiskové, balicí a expediční služby,
 • tvorba a správa elektronických archivů z dat i dokumentů,
 • zpracování vrácené korespondence.

TCB 15/06/19465 (pdf, 951kB)

Provozování informačního systému centrální adresy a s tím spojených služeb.

Provozování ostatních elektronických služeb a s tím spojených služeb.

Digitalizace dokumentů.

TCB 17/01/19712 (pdf, 664kB) 
TCB 17/01/19712 (anglická verze) (pdf, 667kB)

Certifikáty bezpečnosti informací - norma ISO/IEC 27001:2013, resp. ČSN ISO/IEC 27001:2014

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Poskytování služeb v oblasti: scanování a digitalizace dokumentovaných informací, validace a verifikace dat, příprava, zpracování a správa listinných dokladů a dat, příjem a odesílání zásilek

TCB 15/08/127132 (pdf, 991kB)

TCB 15/08/127132 (anglická verze) (pdf, 397kB)

Poskytování služeb v oblasti: velkoobjemová digitalizace dokumentů, scanování, zpracování dokumentů a dat, vytěžování dat, validace dat, verifikace dat, zpracování a správa dokumentů a dat

111/ISMS/17 (pdf, 635kB)

111/ISMS/17 (anglická verze) (pdf, 648kB)

Poskytování certifikačních služeb

 • Provozování Veřejné certifikační autority (VCA)
 • Provozování Kvalifikované certifikační autority (QCA)
 • Provozování Autority časových razítek (TSA)

CQS 27/2014 (pdf, 254kB)

CQS 27/2014 (anglická verze) (pdf, 252kB)

Provoz a správa centrálních IT systémů

CQS 20/2015 (pdf, 285kB)

Provozování informačního systému centrální adresy a s tím spojených služeb.

Provozování ostatních elektronických služeb a s tím spojených služeb.

Digitalizace dokumentů.

TCB 17/01/127183 (pdf, 670kB)
TCB 17/01/127183 (anglická verze) (pdf, 676kB)

Provozování centrálního zpracování služby SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) a s tím spojených služeb.

TCB 17/10/127211 (pdf, 655kB)
TCB 17/10/127211 (anglická verze) (pdf, 660kB)