Certifikáty ISO

Česká pošta, s. p., dlouhodobě provozuje vybrané služby v souladu s požadavky norem, které vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Jedná se o soubor povinných požadavků, které se organizace zavazuje plnit za účelem získání a obhájení certifikátu.

Uvedené služby byly certifikovány dle normy ISO 9001 - Systém řízení kvality a/nebo normy ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací. Dále byl získán certifikát dle normy BS ISO 15489 - Informace a dokumentace - Správa dokumentů.

Česká pošta se snaží certifikované oblasti dále rozšiřovat a již získané certifikáty jsou pro ni závazkem vůči svým zákazníkům.

Spisová služba - norma BS ISO 15489:2001

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Systém správy dokumentů organizace, a to jak v analogové, tak i v elektronické podobě

IC-20160701 (pdf, 1MB)

Certifikáty kvality - norma ISO 9001:2015, resp. ČSN EN ISO 9001:2016

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Poskytování služeb v oblasti: scanování a digitalizace dokumentovaných informací, validace a verifikace dat, příprava, zpracování a správa listinných dokladů a dat, příjem a odesílání zásilek

 

ISO 9001 TCOX 2021 CZ (pdf, 847kB) 

ISO 9001 TCOX 2021 EN (pdf, 861kB) (anglická verze)

Poskytování služeb v oblasti: velkoobjemová digitalizace dokumentů, scanování, zpracování dokumentů a dat, vytěžování dat, validace dat, verifikace dat, zpracování a správa dokumentů a dat

2112092836 (pdf, 1MB)

2112092836 (pdf, 1MB) (anglická verze)

Poskytování certifikačních služeb

 • Provozování Veřejné certifikační autority (VCA)
 • Provozování Kvalifikované certifikační autority (QCA)
 • Provozování Autority časových razítek (TSA)

CQS_EN_ISO_9001_2016 (pdf, 225kB)

IQNET_ISO_9001_2015_eng (pdf, 245kB) (anglická verze)

Provoz a správa centrálních IT systémů

CZ_ISO9001.pdf (pdf, 618kB)
EN_ISO9001.pdf (pdf, 602kB)
IQNET_ISO9001 (pdf, 628kB)

Procesy Hybridní pošty:

 • outsourcing tiskových a balících služeb,
 • zpracování direct mailu, fakturace, výpisů, upomínek,
 • zpracování dat, grafický návrh dokumentů,
 • tiskové, balicí a expediční služby,
 • tvorba a správa elektronických archivů z dat i dokumentů,
 • zpracování vrácené korespondence.

ISO 9001 TCB2106286967 (pdf, 535kB)
ISO 9001 TCB2106286967(anglická verze) (pdf, 527kB)

Provozování informačního systému centrální adresy a s tím spojených služeb.

Provozování ostatních elektronických služeb a s tím spojených služeb.

Digitalizace dokumentů.

ZCU2_QMS_ISO_9001_2021_CZ (pdf, 550kB)

ZCU2_QMS_ISO_9001_2021_EN (pdf, 555kB) (anglická verze)

Certifikáty bezpečnosti informací - norma ISO/IEC 27001:2013, resp. ČSN ISO/IEC 27001:2014

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

Poskytování služeb v oblasti: scanování a digitalizace dokumentovaných informací, validace a verifikace dat, příprava, zpracování a správa listinných dokladů a dat, příjem a odesílání zásilek

ISO 27001 TCOX 2021 CZ (pdf, 850kB)  

ISO 27001 TCOX 2021 EN (pdf, 876kB) (anglická verze)

Poskytování služeb v oblasti: velkoobjemová digitalizace dokumentů, scanování, zpracování dokumentů a dat, vytěžování dat, validace dat, verifikace dat, zpracování a správa dokumentů a dat

2112093186 (pdf, 1MB)

2112093186 (pdf, 1MB) (anglická verze)

Poskytování certifikačních služeb

 • Provozování Veřejné certifikační autority (VCA)
 • Provozování Kvalifikované certifikační autority (QCA)
 • Provozování Autority časových razítek (TSA)

CQS_EN_ISO_27001_2014 (pdf, 232kB)

IQNET_ISO_27001_2013_eng (pdf, 248kB) (anglická verze)

Provoz a správa centrálních IT systémů

CZ_ISO27001.pdf (pdf, 621kB)
EN_ISO27001.pdf (pdf, 613kB)
IQNET_ISO27001 (pdf, 631kB)

Provozování informačního systému centrální adresy a s tím spojených služeb.

Provozování ostatních elektronických služeb a s tím spojených služeb.

Digitalizace dokumentů.

ZCU2_ISMS_27001_CZ_2021 (pdf, 560kB)

ZCU2_ISMS_27001_EN_2021 (pdf, 566kB) (anglická verze)

 

Provozování centrálního zpracování služby SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) a s tím spojených služeb.

ZCU3_ISMS_27001_CZ_2021 (pdf, 469kB)

ZCU3_ISMS_27001_EN_2021 (pdf, 467kB) (anglická verze)

Energetický management - norma ISO 50001:2018, resp. ČSN EN ISO 50001:2019

Oblast certifikace

Číslo certifikátu

 • Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
 • Ostatní poštovní a kurýrní služby
 • Tisk a činnosti související s tiskem
 • Příprava tisku a digitálních dat
 • Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaných velkoobchod v zastoupení
 • Balící činnosti
 • Pronájem a správa vlastních nemovitostí
 • Silniční nákladní doprava

CQS 279/2021 (pdf, 6MB)
CQS 279/2021 (pdf, 6MB) (anglická verze)
IQNET (pdf, 6MB)