Dozorčí rada

Martin F. Herrmann

předseda 

Petr Stiegler

1. místopředseda

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA

místopředsedkyně

Lukáš Hendrych

místopředseda

Ing. Radek Cestr

člen 

Mgr. Pavel Kolář

člen 

Pavla Chadimová

člen 

Jaroslava Fišerová

členka

Petra Brunnerová

členka

Mgr. Josef Zedník

člen 

JUDr. Martin Netolický, PhD.

člen 

Štěpán Grochal

člen 

Štěpán Grochal

Mgr. František Lukl, MPA

člen 

Mgr. Ing. Lukáš Vajda

člen

Mgr. Filip Hajný

člen

 

Složení výboru DR pro audit

 1. Petr Stiegler - předseda výboru
 2. Martin F. Herrmann - člen výboru
 3. Jaroslava Fišerová - členka výboru
 4. Pavel Kolář - člen výboru
 5. Radek Cestr - člen výboru

Složení výboru DR pro strategii

 1. Martin F. Herrmann - předseda výboru
 2. Štěpán Grochal – člen výboru
 3. Petr Stiegler - člen výboru
 4. Lukáš Hendrych - člen výboru
 5. Pavel Kolář - člen výboru

Složení výboru DR pro rozvoj lidských zdrojů

 1. Jindřiška Budweiserová – předsedkyně výboru
 2. Josef Zedník – člen výboru
 3. Pavla Chadimová - členka výboru
 4. Petra Brunnerová - členka výboru
 5. Martin F. Herrmann - člen výboru