Vedení podniku

Generální ředitel

    Ing. Vít Bukvic, pověřen řízením

Statutární zástupci generálního ředitele

    Ředitel divize poštovní provoz a logistika

    Ing. Vít Bukvic

    Ředitel divize finance

    Mgr. Ing. Lukáš Svoboda, ACCA 

    Ředitel sekce bezpečnost

    Mgr. Bc. Petr Šlechta

Další členové vrcholového managementu

    Ředitel divize obchod a marketing

    Ing. Jan Foubík

    Ředitel divize ICT a eGovernment

    Ing. Pavel Chyla

    Ředitel divize správa majetku

    Ing. Aleš Pospíšil, MBA

    Ředitele divize rozvoj a strategie

    Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA

Ostatní manažeři přímo podřízení generálnímu řediteli

    Ředitelka úseku korporátní správa

    JUDr. Barbora Snopková Haberová

    Ředitel úseku řízení lidských zdrojů

    Ing. Ivan Feninec, MBA

    Ředitelka sekce poštovní technologie

    Ing. Emília Bobková

    Vedoucí odboru interní audit a řízení rizik

    Ing. Blanka Adámková