Vedení podniku

Generální ředitel

    Ing. Roman Knap

Statutární zástupci generálního ředitele

    Ředitel divize poštovní provoz a logistika

    Ing. Vít Bukvic

    Ředitel sekce bezpečnost

    Mgr. Bc. Petr Šlechta

Další členové vrcholového managementu

    Ředitel divize obchod a marketing

    Ing. Miroslav Štěpán, pověřen řízením

    Ředitel divize finance

    Ing. Richard Jolov, pověřen řízením   

    Ředitelka divize správa majetku

    JUDr. Barbora Snopková Haberová, pověřena řízením

    Ředitel divize rozvoj a strategie

    Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA

    Ředitel divize ICT a eGovernment

     Mgr. Aleš Hrtůs, pověřen řízením

Ostatní manažeři přímo podřízení generálnímu řediteli

    Ředitelka úseku korporátní správa

    JUDr. Barbora Snopková Haberová

    Ředitel úseku řízení lidských zdrojů

    Ing. Ivan Feninec, MBA

    Ředitelka sekce poštovní technologie

    Ing. Emília Bobková

    Vedoucí odboru interní audit a řízení rizik

    Ing. Milan Herian, pověřen řízením