Vedení podniku

Generální ředitel

    Ing. Roman Knap

Statutární zástupci generálního ředitele

    Ředitel divize finance

    Dipl.-Betriebsw (FH) Roman Schanner      

  Další členové vrcholového managementu

   Manažer útvaru bezpečnost

   Mgr. Václav Navrátil 

   Ředitel divize obchod a marketing

    Mgr. Martin Vránek

    Ředitel divize poštovní provoz a logistika

    Petr Cinkl

    Ředitel divize ICT a eGovernment

    Ing. Jaroslav Hloušek

Ostatní manažeři přímo podřízení generálnímu řediteli

    Ředitel úseku generálního ředitele

    Mgr. Ondřej Veselský - pověřen řízením

    Ředitel úseku pro vnější a vnitřní vztahy

    Mgr. Robert Georgiev, MPA, MBA

    Ředitel úseku transformace a technologie

    Ing., Mgr. Ondřej Škorpil, MBA

    Ředitel úseku řízení lidských zdrojů

    Ing. Ivan Feninec, MBA