Vedení podniku

Generální ředitel

    Ing. Roman Knap

Statutární zástupci generálního ředitele

    Ředitel divize finance

    Roman Schanner      

  Další členové vrcholového managementu

   Ředitel sekce bezpečnost

   Ing. David Přibyl, pověřen řízením 

   Ředitel divize obchod a marketing

    Mgr. Martin Vránek

    Ředitel divize poštovní provoz a logistika

    Ing. Jiří Linert, pověřen řízením

    Ředitel divize ICT a eGovernment

    Ing. Jaroslav Hloušek

Ostatní manažeři přímo podřízení generálnímu řediteli

    Ředitel úseku generálního ředitele

    Mgr. Ondřej Mikšík

    Ředitel úseku pro vnější a vnitřní vztahy

    Robert Georgiev

    Ředitel úseku pro transformaci a strategii

    Ondřej Škorpil

    Ředitel úseku řízení lidských zdrojů

    Ing. Ivan Feninec, MBA

    Ředitelka sekce poštovní technologie

    Ing. Emília Bobková

    Vedoucí odboru interní audit a řízení rizik

    Ing. Milan Herian