Vedení podniku

Generální ředitel

    Ing. Roman Knap

Statutární zástupci generálního ředitele

    Ředitel sekce bezpečnost

    Mgr. Bc. Petr Šlechta

Další členové vrcholového managementu

    Ředitel divize obchod a marketing

    Mgr. Martin Vránek

    Ředitel divize poštovní provoz a logistika

    Ing. Jiří Linert, pověřen řízením

    Ředitel divize finance

    Ing. Richard Jolov, pověřen řízením        

    Ředitel divize ICT a eGovernment

    Mgr. Aleš Hrtůs, pověřen řízením

Ostatní manažeři přímo podřízení generálnímu řediteli

    Ředitel úseku generálního ředitele

    Mgr. Ondřej Mikšík, pověřen řízením

    Ředitel úseku řízení lidských zdrojů

    Ing. Ivan Feninec, MBA

    Ředitelka sekce poštovní technologie

    Ing. Emília Bobková

    Vedoucí odboru interní audit a řízení rizik

    Ing. Milan Herian, pověřen řízením