Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí

Služba, jejímž prostřednictvím lze zasílat zásilky pro nevidomé do zahraničí, a to až do hmotnosti 7 kg.

Nová pravidla pro opatřování zásilek celním prohlášením CN 22 nebo CN 23

Od 1. 6. 2021 NEMUSÍ být celní prohlášení do zemí mimo EU POUZE U ZÁSILEK S OBSAHEM PÍSEMNÉHO SDĚLENÍ DO HMOTNOSTI 50 g. Všechny ostatní zásilky musí mít celní prohlášení vždy.

Opatřete zásilku správně vyplněným celním prohlášením a předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodloužení doby přepravy a celního řízení, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Ideální je předat všechna adresní, kontaktní a celní data k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak mnoha benefitů:

 • slevu až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení a doručení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Popis služby

Služba je určena k přepravě písemností pořízených hmatným písmem nebo zvukových záznamů pro osobní potřebu slepce za podmínek, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

Co je možné zasílat?

 • Písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé.
 • Zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení pro nevidomé.
 • Zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

nahoru

Benefity služby

 • Rychle a jednoduše – podání ani dodání Obyčejné zásilky se nepotvrzuje.
 • Kvalitní a spolehlivá služba.
 • V případě, že je zásilka přepravována ekonomickým způsobem, je tato zásilka osvobozena od ceny za základní službu.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ne
Dodání proti potvrzení převzetí Ne
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta neodpovídá.
Maximální hmotnost 7 kg
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 117 a další) (pdf, 3MB).  

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 5MB). 

nahoru

Ceník

Platí do 1. 1. 2021

Hmotnost

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

do EU

mimo EU

 

 

do 7 kg včetně

zdarma

zdarma

zdarma

 

Všechny zásilky jsou přepravovány „prioritně“.

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti. 

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na kterékoliv poště.
 • Zásilku  je vhodné opatřit v pravém horním rohu nálepkou nebo poznámkou „Slepecká zásilka/Cécogrammes" – obdržíte ji na každé poště v ceně služby.
 • Obyčejná slepecká zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možné bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje poštovním podmínkám.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

Ekonomicky

 • Požaduje-li odesílatel, aby byla služba poskytnuta za sníženou cenu, tzn. v případě slepecké zásilky zcela osvobozena od ceny za základní službu. V takovém případě se zásilka nepřepravuje do místa určení v zahraničí nejrychlejším způsobem.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta bez toho, že její převzetí příjemce potvrdí. Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.  

nahoru

Alternativní služby

V případě, že potřebujete stvrzení podání, můžete využít Doporučenou slepeckou zásilku do zahraničí  

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 5MB)

Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 3MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 594kB)