Doporučená slepecká zásilka do zahraničí

Služba, jejímž prostřednictvím lze doporučeně zasílat zásilky pro nevidomé do zahraničí, a to až do hmotnosti 7 kg.

Nová pravidla pro opatřování zásilek celním prohlášením CN 22 nebo CN 23

Od 1. 6. 2021 NEMUSÍ být celní prohlášení do zemí mimo EU POUZE U ZÁSILEK S OBSAHEM PÍSEMNÉHO SDĚLENÍ DO HMOTNOSTI 50 g. Všechny ostatní zásilky musí mít celní prohlášení vždy.

Opatřete zásilku správně vyplněným celním prohlášením a předejdete tak komplikacím (vrácení zásilky z důvodu chybějících celních dat, prodloužení doby přepravy a celního řízení, atd.) a urychlíte celý proces doručení zásilky. V případě, že zásilka obsahuje dokumenty, uvede se tato skutečnost zaškrtnutím kolonky v položce Kategorie „Dokumenty“.

Ideální je předat všechna adresní, kontaktní a celní data k podávaným zásilkám elektronicky, např. prostřednictvím aplikace Poslat zásilku a využít tak mnoha benefitů:

 • slevu až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení vyplnění formuláře CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení a doručení

Zajímají Vás další novinky týkající se zahraničních služeb, pak zde klikněte a přečtěte si o nich.

Popis služby

Služba je určena k přepravě písemností pořízených hmatným písmem nebo zvukových záznamů pro osobní potřebu slepce za podmínek, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

Co je možné zasílat?

 • Písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé.
 • Zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení pro nevidomé.
 • Zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • V případě, že je zásilka přepravována ekonomickým způsobem, je tato zásilka osvobozena od ceny za základní službu.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady  předání dat Poslat zásilku, Podací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní
Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za škodu vzniklou ztrátou zásilky pošta odpovídá a v případě ztráty uhradí náhradu v paušální výši 896 Kč. Za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky pošta odpovídá, a to až do výše 896 Kč.
Maximální hmotnost 7 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 50 g).
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry Maximální délka 60 cm, součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 120 a další) (pdf, 3MB).

Informace platné zvlášť pro každou zemi určení jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Zahraniční podmínky (pdf, 12MB). 

nahoru

Ceník

Platné od 1. 1. 2021

Základní ceny

Hmotnost

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

do EU

mimo EU

do 7 kg včetně

zdarma

zdarma

zdarma

Všechny zásilky jsou přepravovány „prioritně“.

Doplňková služba
 
Cena

Dodejka (Avis de réception)
V případě této doplňkové služby bude odesílateli předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Odesílatel v takovém případě opatří zásilku poznámkou nebo nálepkou „Avis de réception".

v ceně služby

Dodání do vlastních rukou adresáta (À remettre en main propre)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku způsobem, který je pro dodání poštovních zásilek určených do vlastních rukou adresáta zaveden v zemi určení (pdf, 12MB). Odesílatel v takovém případě opatří zásilku poznámkou nebo nálepkou "À remettre en main propre".

v ceně služby

Dobírka (Remboursement)
V případě této doplňkové služby zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku, jinými slovy „dobírkovou částku". Dobírkovou částku vyplatí pošta odesílateli v hotovosti v české měně, popřípadě, bude-li to odesílatel požadovat, převodem na jím určený účet u některé z českých bank. Odesílatel opatří zásilku poznámkou, popř. nálepkou „Remboursement" doplněnou výší dobírkové částky. Tuto doplňkovou službu lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné (pdf, 12MB).

v ceně služby

nahoru

Způsob úhrady

Cenu za službu je možné uhradit poštovními známkami nebo v hotovosti.

nahoru

Podání

 • Zásilku lze podat na poště nebo u pověřeného pracovníka pošty.
 • Zásilku  je vhodné opatřit v pravém horním rohu nálepkou nebo poznámkou „Slepecká zásilka" – obdržíte ji na každé poště v ceně služby.
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možné bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje zasílacím podmínkám.
 • Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě nebo předá data elektronicky prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, přes API rozhraní nebo Datový soubor.
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence.
 • Zásilka se přepravuje vždy prioritním způsobem.
 • Zásilku je při podání třeba označit poznámkou nebo nálepkou „Prioritaire“.

nahoru

Dodání

Zásilku dodá zahraniční pošta jen za podmínky, že příjemce převzetí potvrdí.

Jestliže se zahraniční poště nepodaří poštovní zásilku dodat, pošta ji vrátí odesílateli a uvede na zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla zásilka dodána.

Reklamace

Dodání zásilky nebo nesplnění jiné povinnosti pošty je možné reklamovat u kterékoliv pošty do šesti měsíců od podání. Pošta přijme reklamaci jen za podmínky, že reklamující předloží originál podací stvrzenky.

nahoru

Alternativní služby

V případě, že nepotřebujete stvrzení podání, můžete využít Obyčejnou slepeckou zásilku do zahraničí

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB)
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Poštovní podmínky zahraniční podmínky (pdf, 12MB)

Přehled zahraničních služeb - tabulka (xls, 596kB)