Doporučené psaní

Z důvodů opatření souvisejících s kontinuálním úbytkem listovních zásilek mění Česká pošta od 1. 6. 2023 dobu doručení ekonomických zásilek.  Dopisy v ekonomickém režimu ČP doručí nově zpravidla nejpozději do tří pracovních dnů po dni podání namísto současných dvou.  Díky této změně bude zachována potřebná efektivita listovní doručovací sítě, která pokrývá celé území ČR.

Jeden dopis, dva způsoby doručení s potvrzením.

Doporučeného psaní poskytujeme dle evropských standardů tzv. dvourychlostní režim doručování, díky kterému máte možnost volby rychlosti i ceny dodání.

Zjistěte více na www.ceskaposta.cz/dverychlosti.


Doporučené psaní logo - Česká pošta

Popis služby

Služba, jejímž prostřednictvím lze spolehlivě zasílat písemná sdělení, dokumenty, knihy a drobné předměty, protože Česká pošta odpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky paušální náhradou.

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

Co a jak můžete posílat?

 • Uzavřený obal s vloženým obsahem.
 • Nesložený kartónový lístek, korespondenční lístek nebo pohlednice.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní a spolehlivá služba.
 • Dvě rychlosti doručení:
  • Doporučené psaní prioritní – doručíme zpravidla následující pracovní den po dni podání.
  • Doporučené psaní ekonomické – doručíme zpravidla nejpozději do třetího pracovního dne po dni podání.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Stvrzení podání.
 • Dodání příjemci za podmínky, že převzetí zásilky stvrdí.
 • Zásilku lze sledovat na webu České pošty nebo v mobilní aplikaci.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady/předání dat

Poslat zásilkuPodací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní

Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost

Odpovědnost za zásilku v ceně služby

 • Doporučené psaní prioritní - až do výše 1580 Kč
 • Doporučené psaní ekonomické - až do výše 1440 Kč
Minimální hmotnost 2,5 g
Maximální hmotnost 2 kg
(50 g pro Doporučené psaní – standard)
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry 50 × 35 × 5 cm
(23,1 × 16,4 × 0,5 cm pro Doporučené psaní – standard)

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 13 a další).

nahoru

Ceník

Základní ceny

Ceny jsou platné od 1. 7. 2023

DOPORUČENÉ PSANÍ PRIORITNÍ Do hmotnosti / cena v Kč
50 g - standard 100 g 500 g 1 kg 2 kg
Základní cena 79,00   87,00   89,00   95,00   101,00  
Cena se Zákaznickou kartou ČP při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek 77,00   85,00   87,00   93,00   99,00  
10 a více ks zásilek 74,00   82,00   85,00   91,00   97,00  
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě  cen Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty 69,70 77,00 79,80 85,30 90,80
 
DOPORUČENÉ PSANÍ EKONOMICKÉ* Do hmotnosti / cena v Kč
50 g - standard 100 g 500 g 1 kg 2 kg
Základní cena 72,00   80,00   82,00   88,00   94,00  
Cena se Zákaznickou kartou ČP při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek 70,00   78,00   80,00   86,00   92,00  
10 a více ks zásilek 67,00   75,00   78,00   84,00   90,00  
Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen  Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty 62,70 70,00 72,80 78,30 83,80

* Ceny platné po odečtení slevy za Ekonomický režim dodání.

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

Sleva

Sleva v Kč/za zásilku

Sleva při elektronickém předání kompletních podacích údajů k podávaným zásilkám 2,00

Sleva se uplatní v případě podání zásilky za základní cenu nebo za cenu pro podání se Zákaznickou kartou ČP. Podmínkou pro přiznání slevy je předání podacích údajů prostřednictvím aplikace „Poslat zásilku“ dostupné na www.poslatzasilku.cz, prostřednictvím elektronického podacího archu ePA, který je k dispozici ke stažení na www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/formulare-a-tiskopisy nebo jiným elektronickým způsobem určeným podnikem pro předávání podacích údajů (Podání Online, API rozhraní, apod.). Podací data musí být předána nejpozději v okamžiku podání, musí být kompletní a nesmí vyžadovat žádný dodatečný zásah pracovníků podniku.

Chcete vědět, kolik za vaši zásilku zaplatíte? Využijte kalkulátor zásilek.

Ceny doplňkových služeb

Doplňková služba Cena
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
23 Kč
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.
Dále se připočítává: 
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky C

14 Kč

 

 

53 Kč

63 Kč

Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
18 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
18 Kč
Jednorázová změna místa dodání (Dosílka)
Žádost v aplikaci Změna doručení online
Žádost jiným způsobem

10 Kč
25 Kč
Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel však může požádat o zkrácení na 10 dní.
v ceně služby
Elektronické avizování - odesílatel
Elektronické oznámení odesilateli – (SMS) 

Elektronické oznámení odesilateli – (e-mail) 

Při podání se Zákaznickou kartou České pošty je e-mail zasílán bezplatně

3 Kč
v ceně služby

ZDARMA

Tato základní poštovní služba je osvobozena od DPH.

O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty nebo na každé poště.

nahoru

Způsob úhrady

V hotovosti při podání nebo poštovními známkami, a navíc pro smluvní zákazníky otiskem výplatního stroje, bezhotovostní úhradou cen poštovních služeb, Kreditem, Kreditem Postbox nebo převodem z účtu.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Pokud náhodný podavatel požaduje poslat Doporučené psaní prioritně, uvede to při podání na poště, případně označí psaní poznámkou D+1.
 • Prioritní zásilky smluvních podavatelů musí být roztříděny dle zvoleného režimu dodání a viditelně označeny D+1 vždy.
 • Doporučené psaní ekonomické musí mít v podacích datech službu “Ekonomicky“:
  • 1K = v elektronických podacích datech
  • EK  = v případě papírového podání
 • Odesílatel předá podací data on-line prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, či přes API rozhraní, případně vyplní podle předtisku Podací lístek nebo Podací arch v elektronické či papírové podobě. 
 • Podání zásilky potvrdí pošta odesílateli v podací stvrzence. Ta má podobu Podacího lístku nebo Podacího archu.

nahoru

Dodání

Dodání Doporučené zásilky příjemce potvrzuje.

nahoru

Čárové kódy

Všechna Doporučená psaní jsou opatřena Čárovým kódem, který Vám usnadní podávání a přinese velké množství výhod:

 • Možnost sledovat zásilky online – v aplikaci Sledování zásilek (Track & Trace) na webových stránkách České pošty můžete sledovat Doporučené zásilky a mít tak například přehled o tom, zda si, adresát Vaši Doporučenou zásilku již převzal. Smluvní zákazníci navíc mohou využít pravidelného zasílání reportů s denním hlášením o stavu podaných zásilek.
 • Zjednodušení a zrychlení procesu podání, dodání, vydání a případného vracení zásilek.
 • Snížení administrativní zátěže – tím, že využijete všech výhod, které čárové kódy nabízí, si snížíte administrativní náklady na zásilky.
 • Možnost využít Bezdokladovou dobírku – už žádné papírování a navíc zrychlení připsání dobírkové částky na Váš účet.
 • Zjednodušení případného reklamačního řízení.
 • Přečtěte si více informací o čárových kódech na doporučených zásilkách.

Alternativní služby

V případě, že zásilku chcete ocenit, použijte Cenné psaní . Zásilku větších rozměrů můžete poslat jako  Doporučený balíček  

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Na základě smlouvy (dohody) s Českou poštou můžete využít následující služby: 

Odpovědní zásilka

V případě, že zákazník (adresát Odpovědní zásilky) na základě smlouvy využije této služby, tak cenu za službu neplatí odesílatel, ale adresát. K této službě nelze zvolit další doplňkové služby. Kromě ostatních cen za podanou zásilku v ekonomickém režimu se připočítá příplatek 4 Kč.

Bezdokladová dobírka

díky této službě už nebudete muset používat papírové Poštovní dobírkové poukázky. Dobírkovou částku pro Vás vybereme na základě elektronicky předaných podacích dat (datový soubor) a příjem peněžních částek se pro Vás zrychlí.

Bezdokladová dobírka Cena
bez ohledu na výši dobírkové částky 30 Kč

PodáníOnline

Česká pošta zavedla podání Doporučené zásilky i do aplikace PodáníOnline, která umožňuje zpracování podacích dat k zásilkám a následně jejich předání online formou na podací poštu. Po ukončení zpracování a odeslání dat k zásilkám zákazník pouze fyzicky předá zásilky na podací poštu.

API rozhraní 

API – B2B Brána

Moderní plně automatizované předání dat pomocí webového rozhraní umožňuje online kontrolu podacích dat.

Soubory ze služby Sledování zásilek (Track &Trace)

využijete, když budete chtít mít přehled o svých podaných zásilkách na denní bázi. Budeme Vám emailem posílat report, ve kterém uvidíte přesný stav každé zásilky – zda byla dodána, uložena, vrácena, atd.

Tisk čárových kódů

chcete si sami tisknout čárové kódy na Doporučené zásilky a využívat je i pro Vaši interní potřebu, třeba evidenci zásilek? Tak to bez problémů můžete. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce, nebo volejte na zákaznickou linku 800 10 44 10.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Produktový list - Doporučené psaní (pdf, 268kB)