Doporučená slepecká zásilka

Služba, jejímž prostřednictvím lze doporučeně zasílat zásilky pro nevidomé až do hmotností 7 kg.

Popis služby

Služba je určena k přepravě písemností pořízených hmatným písmem nebo zvukových záznamů pro osobní potřebu slepce za podmínek, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé. 

Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:

Co a jak můžete posílat?

 • Písemnosti pořízené slepeckým hmatným písmem pro nevidomé.
 • Zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení pro nevidomé.
 • Zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

nahoru

Benefity služby

 • Kvalitní, rychlá a spolehlivá služba.
 • Můžete využít velké množství doplňkových služeb.
 • Služba je osvobozena od cen za základní služby.
 • Zásilku lze sledovat na webu České pošty nebo v mobilní aplikaci.

nahoru

Parametry služby

Parametr Popis
Stvrzení podání Ano
Podací doklady/předání dat

Poslat zásilkuPodací lístek, všechny druhy papírových poštovních podacích archů, Elektronický podací arch a pro smluvní zákazníky Podání Online nebo API rozhraní

Dodání proti potvrzení převzetí Ano
Odpovědnost Za ztrátu pošta hradí 1580 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu pošta uhradí škodu, a to až do výše 1580 Kč
Maximální hmotnost 7 kg (při podání se hmotnost zjišťuje s přesností na 50 g)
Minimální rozměry 14 × 9 cm
Maximální rozměry max. délka jedné strany 60 cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 90 cm

Podrobnější informace o službě samotné jsou v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (čl. 14 a další) (pdf, 3MB). 

nahoru

Ceník

Platí od 1. 6. 2022

Druh zásilky Do hmotnosti / cena v Kč
7 kg
Doporučená slepecká zásilka Osvobozeno od cen za základní služby

Tato základní poštovní služba a s ní související doplňkové služby a příplatky jsou osvobozeny od DPH.

Doplňkové služby
(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)
Cena
Dodejka
Odesílateli bude předáno písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci.
v ceně služby
Dobírka
Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě.
Dále se připočítává: 
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky A
 • při použití Poštovní dobírkové poukázky C

v ceně služby

v ceně služby
v ceně služby

Dobírka bez dokladu
Dobírka - účet
Dobírka - hotovost
v ceně služby
v ceně služby
Dodání do vlastních rukou
Pošta dodá zásilku:
 • je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi, zmocněnci adresáta, zákonnému zástupci adresáta nebo zmocněnci zákonného zástupce adresáta;
 • je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě.
v ceně služby
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta
Je-li adresátem fyzická osoba, odesílatel může požadovat, aby poštovní zásilka byla dodána výhradně jen adresátovi.
v ceně služby
Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky
Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel však může požádat o zkrácení na 10 dní.
v ceně služby
Elektronické avizování
Elektronické oznámení odesilateli – SMS 

Elektronické oznámení odesilateli – e-mail
v ceně služby

v ceně služby

O dalších doplňkových službách a příplatcích se můžete informovat v kompletním ceníku služeb České pošty (pdf, 1MB) nebo na každé poště.

nahoru

Často kladené otázky k Dobírce bez dokladu

FAQ - Dobírka bez dokladu

Způsob úhrady

Zásilky jsou osvobozeny od cen za základní služby. Pokud obsah zásilky nevyhovuje stanoveným podmínkám, bude podavateli doúčtována cena dle platného ceníku.

nahoru

Podání

 • Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt.
 • Zásilku  je vhodné opatřit v pravém horním rohu nálepkou nebo poznámkou „Slepecká zásilka" – obdržíte ji na každé poště v ceně služby.
 • V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele.
 • Zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možné bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje zasílacím podmínkám.
 • Odesílatel předá podací data on-line prostřednictvím aplikací Poslat zásilku, Podání Online, či přes API rozhraní, případně vyplní podle předtisku Podací lístek nebo Podací arch v elektronické či papírové podobě. 
 • Přečtěte si více informací o čárových kódech na doporučených zásilkách.

nahoru

Dodání

Dodání Doporučené slepecké zásilky příjemce potvrzuje.

nahoru

Čárové kódy

Všechna Doporučené slepecké zásilky jsou opatřeny Čárovým kódem, který Vám usnadní podávání a přinese velké množství výhod:

 • Možnost sledovat zásilky online – v aplikaci Sledování zásilek (Track & Trace) na webových stránkách České pošty můžete ve zkušebním provozu nově sledovat i Doporučené zásilky a mít tak například přehled o tom, zda si, adresát Vaši Doporučenou zásilku již převzal. Smluvní zákazníci navíc mohou využít pravidelného zasílání reportů s denním hlášením o stavu podaných zásilek.
 • Zjednodušení a zrychlení procesu podání, dodání, vydání a případného vracení zásilek.
 • Snížení administrativní zátěže – tím, že využijete všech výhod, které čárové kódy nabízí, si snížíte administrativní náklady na zásilky.
 • Možnost využít Bezdokladovou dobírku – už žádné papírování a navíc zrychlení připsání dobírkové částky na Váš účet.
 • Zjednodušení případného reklamačního řízení.
 • Nové varianty klasických papírových tiskopisů – nemůžete předávat podací data elektronicky? Nevadí, připravili jsme pro Vás další varianty tiskopisů. Nyní už si vybere každý.

Alternativní služby

V případě, že nepotřebujete stvrzení podání, můžete využít Obyčejnou slepeckou zásilku 

nahoru

Pro smluvní zákazníky

Smluvním zákazníkům pošta nabízí:

 • jednodušší způsob úhrady ceny za zásilku, a to buď na základě předem uzavřené písemné dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb nebo prostřednictvím výplatního stroje (pdf, 45kB);
 • svoz zásilek přímo ze sídla odesílatele, a to opět na základě předem uzavřené písemné dohody.

Bezdokladová dobírka

V případě, že své podání realizujete formou datového souboru, můžete tuto službu využít pro snížení administrativní zátěže. Služba přináší značné zrychlení příjmu finančních částek ze zásilek na dobírku.

Bezdokladová dobírka  Cena
bez ohledu na výši dobírkové částky v ceně služby

Soubory ze služby Sledování zásilek (Track &Trace)

Využijete, když budete chtít mít přehled o svých podaných zásilkách na denní bázi. Budeme Vám emailem posílat report, ve kterém uvidíte přesný stav každé zásilky – zda byla dodána, uložena, vrácena, atd.

Datové podání

Můžete využít pro snadné elektronické podání. Je to rychlý, moderní a komfortní způsob předání podacích dat k zásilkám. Už žádné zbytečné papírování. Vše pěkně elektronicky.

Tisk čárových kódů

Chcete si sami tisknout čárové kódy na Doporučené zásilky a využívat je i pro Vaši interní potřebu, třeba evidenci zásilek? Tak to bez problémů můžete. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo volejte na zákaznickou linku.

nahoru

Ke stažení

Kompletní ceník (pdf, 1MB)

Poštovní podmínky – základní poštovní služby (pdf, 3MB)

Dobírka bez dokladu - popis (PDF) (pdf, 31kB)

Dobírka bez dokladu - produktový list (PDF) (pdf, 239kB)