Mezinárodní služby - novinky

Norsko

k zásilkám do Norska v rámci obchodu na dálku je u zásilek B2C a B2B a do hodnoty 3 000 NOK (cca 6 210 Kč) nutná registrace k platbě daně z přidané hodnoty.

Od 1. 1. 2024 má tedy každý registrovaný prodejce předávat přepravci jeho zásilek do Norska přidělené daňové číslo – v poli:

Importer/addressee reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional) / Případné informace dovozce(daňový kód/DIČ/kód dovozce).

Pokud nebude vyplněno pole „Importer/addressee reference (if any) (tax code/VAT No./importer code) (optional) / Případné informace dovozce(daňový kód/DIČ/kód dovozce)“, u zásilky může dojít ke zdvojenému zdanění, zpoždění při doručení, případně k vrácení zásilky zpět odesílateli.

Více informací zde:

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/

https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/online-shops-and-e-marketplaces-registered-in-the-voec-register/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozastavení příjmu zásilek do Izraele

K 31. 10. 2023 bude pozastaven příjem listovních i balíkových zásilek do Izraele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozastavení příjmu zásilek do KLDR

K 19. 8. 2023 byl pozastaven příjem listovních i balíkových zásilek do Korejské lidově demokratické republiky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1. 8. 2023 je při podání Obchodního balíku do zahraničí (EPG), Obchodního balíku do zahraničí (EPG) – Odpovědní zásilka a EMS – do zahraničí nově nastavena povinnost zadat kompletní adresní a kontaktní údaje:

 • jméno příjemní
 • ulice/č.p.
 • město, PSČ
 • země
 • telefon nebo emailová adresa

Proč jsou tyto údaje potřeba:

 • tyto údaje je ČP z legislativních důvodů povinna předávat cílovým poštovním operátorům (povinnost plyne z účasti ČP v evropských a celosvětových poštovních uskupeních)
 • předání kompletních údajů zajistí možnost avizace, bezproblémové doručení v zemi určení a případně urychlí celní řízení.

Co se událo v tomto roce?

Ukrajina - ukončení příjmu poštovních poukázek a zásilek se službou Dobírka

K 1. červenci 2023 se rozhodl poštovní operátor Ukrajiny (Ukrposhta) nepřijímat poštovní poukázky a zásilky se službou Dobírka.

Omezení v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Z důvodu nedostatku přepravních kapacit, uzavření vzdušného prostoru a válečnému stavu na Ukrajině může docházet k výraznému prodloužení doby přepravy poštovních zásilek.
 
Aktuální stav:
 • v současné době je poštovní spojení na Ukrajinu zajištěno
 • poštovní spojení do Ruska je zatím zajištěno pozemní přepravou

Nove jednovrstvé adresní štítky pro mezinárodní balíkové zásilky

Už od 1. 1. 2023 můžete všechny mezinárodní balíkové zásilky podat s jednovrstvým adresním štítkem. Vícevrstvé průpisné adresní štítky jsou platné do vypotřebování zásob.
 
Předáte-li podací data elektronicky přes aplikaci Poslat zásilku, tak nebudete muset vyplňovat podací doklady a získáte spoustu dalších výhod:
 • pro zásilky směřující do zemí s povinností vyplnění celního prohlášení se automaticky vyplní celní prohlášení CN22/CN23
 • poslání potvrzení o podání do Vašeho e-mailu
 • rychlejší podání zásilky na poště pomocí vygenerovaného kódu
 • využití implementovaných našeptávačů a kontrolních mechanismů
 • absenci chyb plynoucích z přepisu dat z papírových formulářů
 • správná a kompletní podací data zajistí zkrácení celkové doby přepravy a rychlé a bezproblémové celní řízení

Spolu s adresními údaji předejte při podání i kontakt na adresáta (mobilní telefonní číslo v platném formátu pro danou zemi anebo e-mail) a ideálně i kontakt na odesílatele, zvýšíte tak pravděpodobnost doručení a urychlíte celní řízení.

 

Více informací naleznete také na webových stránkách jednotlivých produktů a na dalších našich stránkách Celní řízení, Očekáváte zásilku ze zahraničí a Jak poslat zásilku do zahraničí, které jsou průběžně aktualizovány nebo u pracovníků Call Centra. Případně u svého obchodního zástupce.

Výše uvedená opatření přijímá ČP s ohledem na platnou legislativu a pro hladký průběh zavedení zatížení daní zásilek ze „třetích zemí“ a přechodu podavatelů na vyžadované formáty předávaných podacích dat. I nadále budeme rozvíjet preferované datové kanály a přinášet Vám další benefity plynoucí ze spolupráce s ČP.

Upozorňujeme, že tato webová stránka má informativní charakter a uvedené termíny a informace se, s ohledem na vývoj situace, mohou měnit.

Soubory ke stažení