Věstníky a právní předpisy

Akta Světové poštovní unie (SPU)

Akta SPU stanovují závazná pravidla pro mezinárodní poštovní styk.

Více informací

Právní předpisy v ČR
 

Přehled zákonů, ze kterých vychází podnikatelská činnost a status společnosti. 

Více informací

Věstníky a změny poštovních podmínek

Informace pro veřejnost jsou součástí Věstníků, které Česká pošta vydává ke své činnosti.

Více informací