Psaní - listovní zásilky zahraniční

Informace o omezení nabídky služeb

Vzhledem k mimořádné situace spojené s válečným konfliktem na Ukrajině sledujte  Aktuální informace o omezení nabídky služeb.

Doporučená zásilka do zahraničí

Jako Doporučenou zásilku do zahraničí je možné spolehlivě zasílat dokumenty, drobné předměty a další zboží. Za tuto zásilku pošta odpovídá od podání po dodání. Za škodu vzniklou na zásilce pošta odpovídá až do výše 932 Kč.

Více informací

Obyčejná zásilka do zahraničí

Obyčejná zásilka do zahraničí je určena široké veřejnosti i podnikatelům zejména pro zasílání aktuální a osobní korespondence, která nemá vysokou hodnotu nebo nevyžaduje bezpečnostní zacházení.

Více informací

Cenné psaní do zahraničí

Cenná psaní do zahraničí (obsahují většinou peníze, drahé kovy, kameny, šperky, cenné věci nebo cenné papíry) přepravujeme ve speciálním obalu s vyšším zabezpečením. Za obsah zásilky ručíme do výše udané ceny.

Více informací

Tiskovinový pytel do zahraničí - Obyčejný

Tiskovinový pytel do zahraničí je ideální služba pro zasílání většího množství tiskovin jednomu adresátovi v zahraničí. Tiskovinový pytel je určen zejména vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů i dalších tiskovin.

Více informací

Tiskovinový pytel do zahraničí - Doporučený

Doporučený tiskovinový pytel do zahraničí je určený vydavatelům a distributorům novin, knih, časopisů apod., kteří za výhodných tarifních podmínek vyžadují vyšší odpovědnost za zásilku od podání po dodání.

Více informací

Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí

Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí je určena k přepravě písemností s hmatným písmem nebo zvukových záznamů pro slepce do zahraničí. Odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

Více informací