Zpět

Česká pošta bude jednat se skupinou ČSOB o poskytování finančních služeb po roce 2017

Proces nastavení poskytování bankovních, pojišťovacích a dalších finančních služeb na pobočkách České pošty po roce 2017 vstupuje do další fáze. Dozorčí rada podniku dnes projednala výsledky procesu výběru vhodného partnera pro zajištění retailových finančních služeb. Česká pošta nyní zahájí jednání se skupinou ČSOB, která podala nejvýhodnější nabídku v celém komplexu nabízených služeb.

Tento krok vychází z materiálu, který Vláda České republiky vzala 7. dubna 2016 na vědomí.  Česká pošta v průběhu dubna 2016 oslovila významné finanční instituce působící na bankovním a pojišťovacím trhu, zda by měly zájem o potenciální spolupráci. Česká pošta zároveň umožnila, aby se zapojily i další subjekty, které nebyly osloveny napřímo. Zájemci mohli své nabídky podat také společně s jinými subjekty působícími na trhu finančních služeb.

Zájem o účast projevilo 15 uchazečů, které Česká pošta detailněji seznámila s podmínkami procesu výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeči měli možnosti předložit své závazné nabídky v průběhu července. Při posouzení nabídek vycházela hodnotící komise z jejich ekonomické výhodnosti s ohledem na odhadované možnosti prodeje ze strany České pošty. Po jejich vyhodnocení doporučila komise jako nejvhodnější právě nabídku skupiny ČSOB.

Česká pošta předpokládá, že jednání o detailech budoucí spolupráce budou probíhat do začátku příštího roku.

Doplňují informace:

  • Česká pošta v procesu výběru nejvhodnějšího partnera využívá právní podpory advokátní kanceláře BBH, specializující se mimo jiné na bankovní, pojišťovací a finanční právo. Na přípravě a realizaci procesu výběru a na vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídek se podílela společnost Deloitte Advisory.
  • Česká pošta chce i nadále svým zákazníkům nabízet široké spektrum finančních služeb, v jejichž poskytování má Česká pošta bohaté zkušenosti. Bankovní služby poskytuje svým zákazníkům již čtvrt století, pojišťovací služby pak 15 let.
  • Česká pošta má síť 3 200 poboček po celé České republice. Pobočku České pošty naleznete v téměř 2 500 obcích. Česká pošta realizuje měsíčně 1,6 milionu retailových finančních transakcí. 

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz