Převody peněz

Česká pošta zprostředkovává rovněž služby aliančních partnerů, kteří nabízí expresní peněžní převody do zahraničí a výplaty peněžních částek došlých ze zahraničí či v rámci ČR. Konkrétně se jedná o: WESTERN UNION®.

WESTERN UNION®

Službu WESTERN UNION® expresního zasílání peněz, zajišťujeme na více jak 917 vybraných poštách (xlsx, 78kB).

Prostřednictvím služby Western Union (dále jen WU) je zajišťováno provádění elektronických převodů peněžních částek do zahraničí a výplaty peněžních částek došlých ze zahraničí. Tyto převody lze provádět také v rámci České republiky.

Služba WU je k dispozici svým klientům na 550 000 místech ve více než 195 zemích světa.

Převod peněžních částek mezi pracovišti WU zajišťujícími příjem a výplatu proběhne do několika minut.  Služba WU umožňuje poskytování některých neplacených i placených služeb. Western Union si vyhrazuje právo určit výši maximální částky převodu.

Tuto službu provádí Česká pošta, s.p. od 1.7. 2002, na základě Mandátní smlouvy s PES – Peněžní expresní service, s.r.o. (dále jen centrála PES), který je agentem společnosti Western Union, v České republice.

Odesílatelem nebo příjemcem převodu může být zletilá fyzická osoba, státní příslušník ČR i cizí státní příslušník. Příjemce může požádat o výplatu poukázané částky u kteréhokoliv pracoviště zajišťujícího službu WU v dané zemi.

Příjem a výplata poukázaných částek na poštách se provádí v hotovosti a v české měně. Zasílaná částka musí končit na celé koruny. Pro přepočet na cizí měny je používán kurs WU; částka se vypočítá automatizovaně po přepočtu kursem platným v době podání platby v on-line transakci. V případě, že nastane porucha on-line komunikace mezi poštou a centrálou PES, nelze službu na poště poskytovat. Pro převody peněžních částek se v terminologii WU používá označení „transfer“.

V místě doručení se vyplácí většinou místní měna, případně USD nebo jiná alternativní měna. Jako podací a výplatní doklad se používá jeden universální tiskopis, kde odesílatel či příjemce vyplní příslušnou část, určenou buď, pro zaslání nebo výplatu peněz.

Universální tiskopis je opatřen textem v českém a anglickém jazyce. V případě ztráty nebo odcizení průkazu totožnosti může odesílatel využít neplacenou službu Kontrolní otázka a odpověď, která je možná pouze v některých státech. Kontrolní otázka a odpověď je povinná při zasílání do vybraných afrických států.

K zaslání peněžní částky musí odesílatel znát následující údaje:

  • jméno příjemce,
  • destinaci - zemi doručení (do USA a Mexika také město a stát).

Odesílatel musí předložit platný průkaz totožnosti a sdělit kontaktní telefonní číslo (mobilní číslo nebo pevnou linku i s předčíslím státu), které je vyžadováno jako povinný údaj.

K výplatě poukázané částky musí znát příjemce následující údaje:

  • jméno odesílatele,
  • očekávanou částku,
  • zemi odeslání,
  • kontrolní číslo peněžního převodu (MTCN).

Příjemce je povinen předložit platný průkaz totožnosti a sdělit kontaktní telefonní číslo (mobilní číslo nebo pevnou linku i s předčíslím státu), které je vyžadováno jako povinný údaj.

Informace a podmínky ke službě WU vám poskytnou operátoři:

na zelené lince centrály PES, 800 221 100. Nebo je naleznete na webových stránkách moneytransfer.cz

nebo

na zákaznické lince České pošty, s.p. (v pracovních dnech od 08:00 do 18:00 hod.)

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem uskutečnění převodů peněz a plnění zákonných požadavků. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu „Oznámení o zpracování osobních údajů (pdf, 69kB)“, a v „Prohlášení o ochraně soukromí (pdf, 363kB)“.

Ke stažení

Seznam pošt pro WESTERN UNION (xlsx, 78kB)

nahoru