Množstevní slevy u listovních zásilek

Podáváte přes poštu velké množství listovních zásilek? Začněte je posílat ještě výhodněji. Využijte množstevní objemové slevy i další bonusová zvýhodnění, která zavádíme pro naše smluvní partnery.

Jaké typy množstevních slev nabízíme?

Sazebník slev rozlišuje množstevní slevy pro Odesílatele a Podavatele podmíněné výší ročního obratu a splnění podmínek podání.

Jaký je rozdíl mezi odesílatelem a podavatelem?

 • Odesílatel: je osoba nebo firma, která je původcem zásilky a je na zásilce uvedená jako Odesílatel zásilky.
 • Podavatel: je osoba nebo firma, která uhradila cenu poštovní služby a která za Odesílatele zajišťuje podání. S Českou poštou je ve smluvním vztahu (na podání zásilek má uzavřenu písemnou dohodu).

Odesílatel může být shodný s Podavatelem.

Co to jsou množstevní slevy pro ODESÍLATELE?

Množství slevy pro odesílatele je transparentní program množstevních slev.  Zahrnuje širokou škálu slevových pásem a zajímavou výši slevy na podání listovních zásilek. Čím více podáte, tím víc ušetříte.

Jakých zásilek se slevy týkají?

 • Obyčejného psaní

Poznámka: nevztahují se na odpovědní zásilky.

Jsou nějaké podmínky, které je nutné splnit?

 • Při podání zásilek je nutné mít jasně identifikovatelného odesílatele při předání údajů k jednotlivým zásilkám v datové a papírové formě předem. Bez této informace nebude podání započítáno do množstevních slev!
 • Pro účely výpočtu celkového ročního obratu konkrétního odesílatele se tedy berou v potaz pouze ta podání, u nichž byly splněny následující podmínky:
  • Adresní strana zásilek je upravena podle požadavků podniku. To znamená podle vzorů, jež jsou součástí příslušných dohod upravující způsob úhrady ceny zásilek, a příslušných podmínek produktů (zapsaná zásilka/nezapsaná zásilka).
  • Při podání poštovních zásilek byly podniku předloženy podací doklady, na nichž byla uvedena osoba odesílatele a počet a druh podaných poštovních zásilek.
  • Údaje o odesílateli uvedené na poštovních zásilkách se neliší od údajů uvedených v podacích dokladech.
  • V podacích dokladech je jako odesílatel uveden skutečný původce zásilky.

Kdy se slevy vyplácejí a z čeho se počítají?

 • Slevy se vyplácejí po uplynutí kalendářního roku a po odečtení všech slev z celkového ročního podání níže uvedených zásilek konkrétního odesílatele dosaženého za kalendářní rok:
  • Obyčejné psaní

Komu se množstevní slevy vyplácejí?

 • Nárok pro vyplacení množstevní slevy má podavatel, tj. ten kdo uhradil cenu poštovní služby a s kým má Česká pošta uzavřenou smlouvu o podání zásilek.

Co jsou množstevní slevy pro PODAVATELE?

Množství slevy pro podavatele je bonusový program množstevních slev. Jeho cílem je motivovat předávat data i zásilky v podobě snižující pracnost jejich následného zpracování.

Jakých zásilek se slevy týkají?

 • Obyčejné psaní,
 • Doporučené psaní.

Poznámka: nevztahují se na odpovědní zásilky a na zásilky, u nichž byla zvolena doplňková služba „Dobírka“.

Jsou nějaké podmínky, které je nutné splnit?

 • Pro účely uplatnění nároku na bonusovou slevu musí mít podavatel přes svého obchodního zástupce předem podanou písemnou žádost o kontrolu plnění níže uvedených podmínek podání:
  • podání zásilek rozdělených podle gramáže a podle skutečnosti, zda se jedná o zásilky strojně tříditelné či nikoli.
   Platí pro: Obyčejné psaní a Doporučené psaní.
   Za strojně tříditelné se považují zásilky, které dosahují rozmezí od minimálního povoleného rozměru (140 x 90 mm) do rozměru formátu C5 včetně (162 x 229 mm) s maximální hmotností 100 g, jejichž tloušťka nepřesahuje 5 mm, jsou ohebné a stejné tloušťky.
  • elektronické předání podacích údajů k zásilkám, a to nejpozději v okamžiku podání.
   Neplatí pro Obyčejné psaní.
  • Adresní strana zásilek je upravena podle požadavků podniku. To znamená podle vzorů, jež jsou součástí příslušných dohod upravující způsob úhrady ceny zásilek, a příslušných podmínek produktů (zapsaná zásilka/nezapsaná zásilka).

Pokud některá z podmínek v rámci jednoho podání nebude splněna, podání nelze započítat do nároku na bonusovou slevu.

 • Tato žádost musí splňovat náležitosti právního jednání a musí ji učinit osoba oprávněná jednat za podavatele. Musí jít o podepsanou žádost, z níž bude vyplývat kdo, o co a proč žádá.

 

Kdy se slevy vyplácejí a z čeho se počítají?

 • Slevy se vyplácejí po uplynutí kalendářního roku a po odečtení všech slev z celkového ročního podání níže uvedených zásilek dosaženého za kalendářní rok, a to konkrétnímu podavateli:
  • Obyčejné psaní,
  • Doporučené psaní,
  • Doporučený balíček,
  • Cenné psaní.

Komu se množstevní slevy vyplácejí?

 • Nárok pro vyplacení množstevní slevy má podavatel, tj. ten kdo uhradil cenu poštovní služby a s kým má Česká pošta uzavřenou smlouvu o podání zásilek.