BREXIT - ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZÁSILEK DO VELKÉ BRITÁNIE

 • K 31. 12. 2020 končí přechodné období a dochází ke změnám u zásilek adresovaných do Velké Británie. V návaznosti na Brexit se stává Velká Británie z hlediska přístupu k vyplňování celních dat „třetí zemí“

 • Všechny zásilky odesílané do Velké Británie jako Obchodní balík do zahraničí, EMS, Standardní balík a listovní zásilky obsahující zboží musí být opatřeny celním prohlášením CN22/CN23

 • Ač tato povinnost vzniká až za několik dní, doporučujeme už nyní k zásilkám vyplněné celní prohlášení přikládat a vyhnout se tak komplikacím při doručování nebo vrácení zásilky na náklady odesílatele (zpáteční poplatky) z důvodu chybějících údajů.

 • Velká Británie zůstává prozatím ve stejné cenové skupině jako doposud.

 • Informace o dovozu zboží do Velké Británie naleznete na webových stránkách Celní správy.
Brexit

Co se mění pro Vás, naše zákazníky?

Zásilka musí být řádně opatřená vyplněnou celní prohláškou typu CN22, CN23. Celý proces podání si můžete ulehčit tím, že využijete naše aplikace a další elektronické způsoby předání podacích dat (adresní data, kontaktní údaje a data pro celní řízení):

A. Nesmluvní (retailový) zákazníci prostřednictvím:

B. Smluvní zákazníci prostřednictvím:

 
Pokud budete posílat zásilku bez pomoci našich aplikací, doporučujeme Vám se seznámit s upravenými Zahraničními podmínkami a vzory celního prohlášení CN22 a CN23 (pdf, 617kB) ještě před podáním na přepážce pošty. 

Jaké zboží se nesmí do Velké Británie posílat?

 • Alkoholické nápoje
 • Zvířecí kůže (od jiných než zdomácnělých zvířat)
 • Zboží podléhající zkáze
 • Nebezpečné zboží/materiály
 • Peníze a obchodovatelné cenné papíry
 • Palné zbraně
 • Kožešiny
 • Slonovinu a výrobky z ní
 • Živá zvířata
 • Zboží výjimečné hodnoty (např. umělecké předměty, starožitnosti, drahé kameny, zlato a stříbro)
 • Osobní movitý majetek
 • Rostliny
 • Pornografické materiály
 • Semena
 • Známky neobvyklé hodnoty
 • Tabák a tabákové výrobky
 • Potraviny
 • Nedoprovázená zavazadla

Před podáním zásilky se podívejte na Obecné informace k obsahu poštovních zásilek a také na Informace k zásilkám od zahraničních poskytovatelů poštovních služeb (pdf, 3MB)

Proč využít elektronických způsobů předání podacích dat?

 • sleva až 8 Kč z poštovného u listovní zásilky a sleva až 10 Kč z poštovného u balíkové zásilky 
 • rychlejší odbavení zásilky při podání
 • absence možné chybovosti vznikající při přepisu dat z papírových formulářů a tím následného zpomalení nebo dokonce zastavení přepravy
 • rychlé a bezproblémové celní řízení
 • zkrácení celkové doby přepravy
 • aplikace zvyšují kvalitu předávaných dat díky našeptávačům a kontrolním mechanismům
   

Více informací naleznete také na webových stránkách jednotlivých produktů a na dalších našich stránkách Celní řízení a Jak poslat zásilku do zahraničí, které jsou průběžně aktualizovány nebo u pracovníků Call Centra na tel. 800 10 44 10. Případně u svého obchodního zástupce.