SIPO pro banky

V rámci poskytování služby SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) zajišťuje Česká pošta, s.p., bezhotovostní úhradu plateb SIPO z účtů klientů bank, se kterými uzavřela Smlouvu o bezhotovostní úhradě SIPO.

Certifikovaný platební nástroj dle ISO/IEC 27001

Provozování centrálního zpracování služby SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva) a s tím spojených služeb, Česká pošta, s. p. zajišťuje v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací, kterou vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Jedná se o soubor povinných požadavků, které se Česká pošta, s. p. zavazuje plnit za účelem získání a obhájení certifikátu. Získání certifikátu je rovněž bráno jako závazek České pošty, s. p. vůči našim zákazníkům, aby byla zajištěna důvěrnost, dostupnost a  integrita svěřených informací.

TCB 17/10/127211 (pdf, 655kB)

Informace pro banky

Pro sjednání služby mezi bankami a Českou poštou, s.p., platí:

od 1. 03. 2018

Technické podmínky pro vstup Bank do SIPO (pdf, 628kB)
 
Obchodní podmínky SIPO pro spolupráci ČP a Bank v platebním styku uskutečňovaném SIPO (pdf, 248kB)

do 28. 02. 2018:

Technické podmínky pro vstup bank do SIPO (pdf, 217kB)

Obchodní podmínky pro spolupráci České pošty, s.p., a bank v platebním styku uskutečňovaném soustředěným inkasem plateb obyvatelstva (pdf, 95kB)

V případě zájmu banky o vstup do zpracování SIPO a poskytnutí bližších informací nás kontaktujte:

 • na e-mailové adrese: sipo-organizace@cpost.cz
 • telefonicky: (+420) 954 406 142
 • písemně poštou:
  Česká pošta, s. p.
  Oddělení SIPO - obchodní tým
  Wolkerova 480
  749 20 Vítkov