SIPO pro banky

V rámci poskytování služby SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) zajišťuje Česká pošta, s.p., bezhotovostní úhradu plateb SIPO z účtů klientů bank, se kterými uzavřela Smlouvu o bezhotovostní úhradě SIPO.

Od 1. března 2018 se služba SIPO řídí Zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Certifikovaný platební nástroj dle ISO/IEC 27001

Provozování centrálního zpracování služby SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) a s tím spojených služeb, Česká pošta, s. p. zajišťuje v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací, kterou vydala Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Jedná se o soubor povinných požadavků, které se Česká pošta, s. p. zavazuje plnit za účelem získání a obhájení certifikátu. Získání certifikátu je rovněž bráno jako závazek České pošty, s. p. vůči našim zákazníkům, aby byla zajištěna důvěrnost, dostupnost a  integrita svěřených informací.

Certifikát (pdf, 469kB)

Informace pro banky

Platné dokumenty

Technické podmínky pro vstup Bank do SIPO (pdf, 621kB)

Technické podmínky pro vstup Bank do SIPO s účinnosti od 1. 3. 2022 (pdf, 487kB)

Obchodní podmínky SIPO pro spolupráci ČP a Bank v platebním styku uskutečňovaném SIPO (pdf, 253kB)

V případě zájmu banky o vstup do zpracování SIPO a poskytnutí bližších informací nás kontaktujte:

  • na e-mailové adrese: sipo-organizace@cpost.cz
  • písemně poštou:
    Česká pošta, s. p.
    Oddělení SIPO - obchodní tým
    Wolkerova 480
    749 20 Vítkov