SIPO pro plátce

Certifikovaný platební nástroj ISO/IEC 27001

Přehledné informace o službě SIPO naleznete nově i na www.sipo.cz.

Informace pro klienty SIPO s účtem u banky Sberbank

Vážení klienti SIPO,
s ohledem na aktuální situaci banky Sberbank CZ, a.s. a kroky ČNB (viz tisková zpráva https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zahajila-kroky-k-odejmuti-licence-Sberbank-CZ/), Česká pošta, s.p. podnikla následující kroky vztahující se k poskytování služby SIPO.
Plátci SIPO, kteří mají v této bance nastaveno Svolení k inkasu SIPO, obdrží Platební doklad SIPO – Hotovost, který budou moci uhradit v hotovosti na kterékoliv provozovně České pošty, s.p., nebo jednorázovým příkazem. Informace k možnostem úhrady platby SIPO jsou uvedeny na zadní straně dokladu SIPO. Česká pošta, s.p. nebude počínaje inkasním měsícem březnem 2022 zasílat této bance žádné požadavky na provedení inkasa. 
Příjemcům plateb SIPO, kteří mají pro převod vyinkasovaných plateb účet u banky Sberbank CZ, a.s. nebudou vyinkasované platby převedeny na účet u Sberbank CZ, a.s. (banka nesmí dle předběžného opatření přijímat žádné platby). Tyto platby budou převedeny příjemci na základě jeho písemného pokynu (provedeného k tomu oprávněnou osobou) na účet u jiné banky. Do obdržení takového pokynu budou platby evidovány na účtu České pošty, s.p. Pokyny ke změně účtu ve smlouvě SIPO mohou příjemci zasílat na e-mailovou adresu sipo-organizace@cpost.cz

 

Vaše Česká pošta, s.p.

Popis služby, kontakt

SIPO - Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPO je obstaravatelská činnost České pošty, s.p., spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, daně z nemovitosti, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd.

Od 1. 3. 2018 se služba SIPO řídí Zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Stávající plátci SIPO mohou být na Provozovnách požádáni k doplnění povinných údajů ke svému spojovacímu číslu (např. datum narození, aktuální adresu apod.)! Tyto povinné údaje vyplývají ze Zákona o platebním styku.

Pro více informací můžete kontaktovat Zákaznické centrum České pošty: 800 10 44 10, nebo pište na e-mailovou adresu info@cpost.cz.

nahoru

Výhody služby

SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný přehled jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. SIPO je moderní platební nástroj, který Vám šetří čas, starosti a peníze.

Dobrá dostupnost

 • Zájemci o službu SIPO mohou požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka). Spojovací číslo obdrží na počkání.
 • Na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) můžete požádat o zřízení tzv. kontaktní adresy, na kterou Vám budeme doklady SIPO zasílat (např. do místa přechodného bydliště).
 • Na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) můžete požádat o vystavení náhradního nebo částečného Platebního dokladu SIPO na vybrané platby v případě, že nebyl dosud Platební doklad SIPO uhrazen (potřebujete libovolný doklad SIPO, kde je Vaše spojovací číslo uvedeno a osobní doklad).

Osobní spojovací číslo

 • Spojovací číslo je vázáno na Vaši osobu jedná se o tzv. jedinečný identifikátor obdobně jako je číslo účtu v bance. Pokud se přestěhujete, změníte příjmení apod., spojovací číslo Vám zůstane. Výhodou neměnnosti spojovacího čísla je, že na něj můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO kdekoliv v České republice, a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr elektřiny v bytě i odběr elektřiny na chatě).

Informace o aktuální platbě

 • Každý měsíc obdržíte přehled soustředěných plateb.
 • Plátci v hotovosti obdrží Platební doklad SIPO - Hotovost.
 • Kdo hradí SIPO inkasem ze svého bankovního účtu, obdrží informativní doklad Platební doklad SIPO - Bezhotovost. Tento doklad můžete obdržet v papírové podobě nebo Vám jej zašleme e-mailem. V případě překročení limitu na SIPO nastaveného ve Vaší bance obdržíte Platební doklad SIPO - Hotovost, který  můžete nestandardně uhradit v hotovosti na poště nebo prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě.

Potvrzení o uhrazených platbách SIPO na přání

 • Na kterékoliv Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) Vám na požádání vyhotovíme jednorázové měsíční Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO  s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a Příjemcem Vašich plateb.
 • Dále můžete na kterékoliv Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) požádat o pravidelné zasílání měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních Potvrzení o uhrazených platbách.
 • SIPO / Přehled o platbách SIPO.
 • Toto potvrzení můžete obdržet v papírové podobě, nebo Vám jej zašleme e-mailem.

Vyšší rychlost

 • Například změny související s platbou rozhlasových a televizních poplatků budou promítnuty do SIPO již od následujícího měsíce.

Platební flexibilita

 • Platbu SIPO můžete zaplatit ode dne obdržení platebního dokladu do posledního dne měsíce, pro který je doklad vystaven. Obsahuje-li platební doklad platby, které mají stanovené splatnosti, je nutno platbu uhradit v takovém termínu, aby byly doby splatnosti dodrženy.

Méně papírování

 • Platební doklady SIPO - Hotovost, jsou jednodílné a obsahují rozpis Vašich plateb i příkaz k zaplacení. S tímto dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení Vám bude potvrzený doklad vrácen.
 • U Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost je Vaší bankou platba automaticky inkasována z Vašeho bankovního účtu.

Platby v bance

 • Platbu SIPO můžete uhradit i jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ) podaným ve své bance ve prospěch čísla účtu 156080780/0300, variabilní symbol (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte), specifický symbol = Vaše spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části Platebního dokladu SIPO). Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce. Jednorázový příkaz k úhradě můžete provést také načtením QR kód umístěným na Platebním dokladu SIPO.

nahoru

Získání SIPO

Abyste se mohli zapojit do SIPO, potřebujete získat spojovací číslo. Pro získání spojovacího čísla s Vámi na Provozovně vyplníme formulář SIPO. Pro vyplnění formuláře SIPO budete potřebovat mít s sebou doklad totožnosti. Spojovací číslo Vám bude přiděleno okamžitě. Přidělené spojovací číslo Vám bude předáno písemně. Takto získané spojovací číslo platí po celou dobu Vašeho setrvání v systému SIPO a není možné jej změnit. V případě, že spojovací číslo není 3 roky využíváno, je automaticky zrušeno. Při zřízení spojovacího čísla si můžete  zvolit tyto doplňkové služby:

 • Aktivace zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO
 • Interval zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO (možnosti: měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně)
 • Způsob zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO (poštou nebo e-mailem)
 • Zasílání Platebního dokladu SIPO na e-mailovou adresu

nahoru

Zapojení plateb do SIPO

Poplatky za rozhlas a televizi (ČRo + ČT)

Zapojení rozhlasových a televizních poplatků (rozhlasový poplatek 45 Kč, televizní poplatek 135 Kč), jejich zrušení a změny za Vás zařídí Provozovna (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka). K přihlášení, zrušení a k osvobození od placení ČRo a ČT poplatků potřebujete zvláštní tiskopisy, jakýkoli doklad se svým spojovacím číslem a osobní doklad. Tiskopisy získáte na kterékoli Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) a kterákoli Provozovna (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) s Vámi přihlášku, odhlášku nebo osvobození projedná. Předpis poplatků, jejich zrušení nebo osvobození od placení poplatků se promítne do Vašeho SIPO již následující měsíc. Od 1. 2. 2007 nejsou na neuhrazené rozhlasové a televizní poplatky zasílány upomínky SIPO, ale neuhrazené poplatky jsou automaticky zahrnuty do SIPO na následující měsíc pod kódy poplatků 317 -  ČRo neuhrazený minulý měsíc, 319 - ČT neuhrazený minulý měsíc.

nahoru

Způsob placení SIPO

SIPO lze platit následujícími způsoby:

V hotovosti na poště

SIPO můžete zaplatit na kterékoli Provozovně prostřednictvím Platebního dokladu SIPO – Hotovost. Cena za hotovostní úhradu je 25 Kč (se Zákaznickou kartou 19 Kč). Po zaplacení Vám Provozovna na doklad vytiskne podací znaky podací Provozovny a celý doklad Vám vrátí.

Náš tip! Se Zákaznickou kartou České pošty máte platbu SIPO na přepážce levněji! Zažádejte si o Zákaznickou kartu ještě dnes zdarma na www.zakaznicka-karta.cz a začněte naplno využívat její výhody.

V hotovosti u Vašeho doručovatele

Platební doklad SIPO - Hotovost a peníze předáte proti potvrzení svému doručovateli. Celková cena za hotovostní úhradu a zprostředkování hotovostní úhrady doručovatelem je 29 Kč. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky podací pošty Vám doručovatel vrátí následující pracovní den.

Jednorázovým příkazem k úhradě (JPÚ)

Platbu SIPO lze uhradit také jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve Vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Uvedete variabilní symbol (najdete v kolonce č. 1 horní části Platebního dokladu SIPO pro ten měsíc, za který jednorázovým příkazem platíte) a jako specifický symbol své spojovací číslo (najdete v kolonce č. 2 horní části Platebního dokladu SIPO - Hotovost). Předepsanou částku (najdete v kolonce č. 3 horní části Platebního dokladu SIPO) nelze měnit. Pokyny jsou uvedeny na zadní straně Platebního dokladu SIPO. Pokud využíváte k platbě SIPO mobilní bankovnictví, lze z dokladu SIPO načíst QR kód, díky kterému se samy vyplní všechny údaje k zadání platebního příkazu.

Cena za tento způsob úhrady je 15 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO. Platbu SIPO jednorázovým příkazem k úhradě proveďte tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden. Platbu, obdrženou po ukončení inkasního měsíce, s chybnou částkou nebo chybným symbolem nemůže Česká pošta, s.p. zpracovat a vrátí ji zpět na účet plátce. S žádostí o podání bližších informací k vrácené platbě SIPO je možno se obrátit na e-mailovou adresu: sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz.

Bezhotovostně z účtu vedeného u některé banky v ČR

Svojí bance dáte svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z Vašeho účtu platbu SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta, s.p. poplatky nevybírá.

Seznam bank (xls, 8kB)

Ceny hrazené klienty SIPO

Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Ceny jsou platné od 1. 2. 2022

Služba

Cena

Platba SIPO na přepážce

25 Kč

Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou 19 Kč

Platba SIPO u doručovatele

29 Kč

Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě

15 Kč

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby

5 Kč

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO - Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu

15 Kč

Vyhotovení Potvrzení o uhrazených platbách SIPO

 

- měsíčního

10 Kč

- čtvrtletního

15 Kč

- pololetního

25 Kč

- ročního

50 Kč

Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou

15 Kč

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou

15 Kč

Zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost poštou

obsaženo v ceně služby

Zaslání Platebního dokladu SIPO – e-mailem

obsaženo v ceně služby

Odvolání souhlasu Plátce s platební transakcí 200 Kč

nahoru

Platby Příjemcům

Platby Příjemcům lze hradit pouze uzavřel-li Příjemce smlouvu s Českou poštou, s.p. - seznam Příjemců (zip, 1MB), Pokud chcete platit Příjemci pomocí SIPO, přihlásíte se u příslušného Příjemce a sdělíte mu své spojovací číslo. Bude-li po vás Příjemce požadovat dokument s prokazatelným přidělením Vašeho osobního spojovacího čísla, můžete předložit poslední Platební doklad SIPO, případně formulář SIPO. Příjemce poté může předepsat platbu a tento předpis předá poště. Bez Vašeho svolení nebo vědomí nemůže Příjemce do Vašeho SIPO platbu předepsat, a to ani v případě, že zná Vaše spojovací číslo. Předpis platby se promítne do Vašeho SIPO nejdříve následující měsíc. Případnou reklamaci předepsané/nepředepsané platby uplatňujte přímo u Příjemce, který Vám platbu předepisuje.

nahoru

Často kladené otázky

Co mám dělat, když

 • se stěhuji?

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi požadovanou změnu trvalého bydliště projedná náš pracovník/ce. Musíte se prokázat osobním dokladem. Spojovací číslo zůstane stejné a Platební doklady SIPO Vám budeme od následujícího měsíce posílat na novou adresu.

 • se stěhuji pouze dočasně?

Navštivte Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi požadovanou dočasnou změnu adresy projedná náš pracovník/ce. Musíte se prokázat osobním dokladem. Spojovací číslo zůstane stejné a Platební doklady SIPO Vám budeme posílat na Vámi zvolenou dočasnou kontaktní adresu. Zrušení zasílání Platebních dokladů SIPO na dočasnou adresu je nutno znovu projednat na kterékoliv Provozovně (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka).

 • jsem ztratil nebo poškodil Platební doklad SIPO na daný inkasní měsíc?

Navštivte kteroukoli Provozovnu, rádi Vám bezplatně vystavíme náhradní doklad v případě, že nebyl Platební doklad SIPO uhrazen. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad.

 • chci vyřadit některé platby?

Navštivte kteroukoliv Provozovnu, (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka) vystavíme Vám jednorázově Platební doklad SIPO na vybrané platby. Potřebujete k tomu jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. Za tuto službu zaplatíte 5 Kč, a to za každý vystavený Platební doklad SIPO na vybrané platby. Rozhlasové a televizní poplatky a ceny za Vámi zvolené služby placené poště (např. cena za zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehledu o platbách SIPO) nelze ze SIPO vyřadit. Platební doklad SIPO na vybrané platby nelze vystavit, pokud Platební doklad SIPO byl již uhrazen.

 • neproběhlo inkaso nastavené v bance?

Pokud neproběhlo inkaso ve Vaší bance v 1. inkasním termínu (do 15. dne v měsíci) ani v 2. inkasním termínu (do 23. dne v měsíci), navštivte kteroukoli Provozovnu (záleží na bance, zda pro inkasování plateb SIPO využívá jeden nebo dva inkasní termíny). Rádi Vám bezplatně vystavíme náhradní doklad nebo zpoplatněný Platební doklad SIPO na vybrané platby. Potřebujete jen jakýkoli doklad SIPO, na kterém je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. Doklad lze uhradit prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (JPÚ) a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce nebo hotovostně na kterékoli Provozovně i poslední pracovní den měsíce.

 • chci změnit banku, u které mám nastavenou službu „Svolení k inkasu SIPO“?

V nové bance požádáte o zřízení služby „Svolení k inkasu SIPO“. Banka tuto informaci předá České poště a od následujícího inkasního měsíce bude banka inkasovat SIPO z nového účtu. Ve stejném měsíci požádáte původní banku o zrušení služby „Svolení k inkasu SIPO“. Informaci o účinnosti služby získáte v bankách.

 • chci změnit účet v rámci jedné banky, u které mám nastavenou službu „Svolení k inkasu SIPO"?

Veškeré informace o změně služby získáte v bance.

 • chci jednorázový měsíční přehled o zaplacených platbách?

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), vytiskneme Vám Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO za zvolený měsíc s konkrétními daty převodu mezi Českou poštou a Příjemci Vaší platby. Doklad lze vystavit pouze v rozmezí posledních 36 měsíců. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. Za tuto službu zaplatíte 10 Kč, a to za každé vystavené potvrzení.

 • chci mít pravidelný přehled o zaplacených platbách?

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi náš pracovník/ce požadovanou změnu projedná a aktivuje Vám zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO v požadovaném intervalu (měsíčně za 10Kč / čtvrtletně za 15 Kč/ pololetně za 25 Kč / ročně za 50 Kč) a formě zasílání (e-mailem zdarma nebo poštou ve formě dopisu za 15 Kč) Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. V případě zasílání na e-mail nezapomeňte doplnit Váš e-mail.

 • chci zrušit měsíční službu zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO?

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi požadované zrušení projedná náš pracovník/ce. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. Poslední Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o zaplacených platbách SIPO Vám bude zasláno v měsíci, ve kterém tuto doplňkovou službu rušíte. Vzhledem k tomu, že se cena za doplňkovou službu účtuje zpětně, budou Vám poslední poplatky účtovány ještě následující měsíc po zrušení služby.

 • chci dostávat Platební doklad SIPO e-mailem?

Navštivte kteroukoliv Provozovnu (mimo Výdejní místo a Pošta partner – vymístěna přepážka), kde s Vámi požadovanou změnu projedná náš pracovník/ce. Potřebujete jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno Vaše spojovací číslo a osobní doklad. Nezapomeňte uvést svůj e-mail. Zasílání Platebního dokladu SIPO e-mailem je zdarma.

 • chci reklamovat zaplacené platby?

Na kterékoli Provozovně (mimo Provozovny Výdejní místo a Pošta partner – vymístně přepážka) předložíte doklad, kterým byla platba zaplacena, tzn. že doklad musí být oražen podacími znaky podací pošty. S Vaším souhlasem Vám Provozovna může nejprve vytisknout detailní Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO za reklamovaný měsíc (cena potvrzení je 10 Kč). Pokud o něj nebudete mít zájem, nebo bude nesrovnalost nadále přetrvávat, zahájí Provozovna reklamační řízení, o jehož výsledku Vás bude informovat do 15 dnů.

 • nebyl e-mailem doručen Platební doklad SIPO?

Standardně Platební doklad SIPO e-mailem Česká pošta zasílá cca 6. den v měsíci. Pokud zjistíte, že Vám Platební doklad SIPO e-mailem nebyl zaslán, zašlete požadavek na opětovné zaslání požadovaného dokladu na adresu: sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz

 • chci provést úhradu platby SIPO obsahující pouze poštovní poplatky?

Úhradu platby SIPO proveďte prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (JPÚ) dle pokynů uvedených na příslušném dokladu SIPO a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den inkasního měsíce, který je na dokladu SIPO uveden nebo v hotovosti na kterékoliv Provozovně i poslední pracovní den měsíce.  Úhrada platby SIPO obsahující pouze poštovní poplatky je při platbě prostřednictvím JPÚ zdarma. Úhrada platby SIPO obsahující pouze poštovní poplatky je při platbě v hotovosti na poště za cenu 25 Kč (se Zákaznickou kartou 19 Kč).

 • chci zrušit službu SIPO?

Zrušení služby SIPO je možné učinit podáním žádosti o ukončení Smlouvy dohodou, podáním výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy na kterékoliv Provozovně nebo zasláním písemné žádosti prostřednictvím datové schránky ČP na ID datové schránky kr7cdry nebo e-mailem s elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát) na e-mailovou adresu sipo-reklamace.vakvi@cpost.cz  

Česká pošta nezajišťuje ani neprovádí odstraňování Platebních položek SIPO vedených u jednotlivých Příjemců na dané spojovací číslo. Tyto činnosti musí zajistit Plátce s jednotlivými Příjemci sám. Úplné informace o zániku Smlouvy jsou uvedeny v Obchodních podmínkách SIPO pro plátce (čl. 10), které naleznete na těchto webových stránkách v oddílu „Dokumenty ke stažení“.

 • chci reklamovat předepsané/nepředepsané platby?

Obraťte se na Příjemce, který za platbu zodpovídá.

nahoru

Dokumenty ke stažení

Ceník České pošty (pdf, 912kB)

Obchodní podmínky SIPO pro Plátce s účinnosti od 1. 11. 2020 (pdf, 449kB)

Ceník SIPO – změny cen od 1. 10. 2022 (pdf, 150kB)

Seznam bank (xls, 8kB)

Seznam Příjemců (zip, 1MB)