DINO

Dino zachrání vaše pohledávky i dlužníky

 

Logo služby DINO - Česká pošta
 

nahoru

Co je DINO?

Služba DINO – dluhové inkaso obyvatelstva je služba České pošty, která poskytuje potřebnou pomoc lidem, kterým z jakýchkoliv příčin vznikl peněžitý závazek. Občané prostřednictvím uvedené služby získávají profesionální pomoc a v široké síti poboček České pošty současně i příležitost co nejdříve a bez následných zbytečných nákladů vyřešit svůj závazek bez dalších následků.

V obálce s fialovým pruhem je občanům doručovaná informace o existenci jejich dluhu s nabídkou jeho včasného řešení. Občané tak mají možnost na přepážkách pošty diskrétně, včas a samozřejmě s ochranou všech osobních údajů řešit svoji situaci. Navíc všichni zákaznicí České pošty, ať už jsou osloveni pracovníky České pošty či nikoliv, mají možnost se sami informovat na přepážkách pošty, zda jím není doručována zásilka s fialovým pruhem, aby zabránili jejímu nedoručení např. proto, že se momentálně nezdržují na adrese trvalého bydliště nebo se přestěhovali apod.

Služba DINO České pošty je samozřejmě určena i pro věřitele jako nástroj pro řešení jejich peněžních pohledávek prostřednictvím mimosoudního oslovení dlužníka a inkasa pohledávky, popřípadě dalšího uplatnění pohledávky v rámci nalézacího, respektive exekučního řízení.Databáze dlužníků DINO zahrnuje výhradně dluhy vůči věřitelům, kteří využívají k jejich inkasu služby DINO.

nahoru

Výhody služby DINO

 • Vyhledání dlužníků při doručování informačních zásilek spojené s jejich průběžným informováním o možnosti řešení dluhu na přepážkách České pošty
 • Aktivní oslovení zákazníků na přepážkách pošty s dotazem, zda by chtěli ověřit, jestli jím není doručována zásilka s informací o neuhrazeném závazku
 • Dodržování zákonné ochrany osobních údajů občanů
 • Profesionální a rychlá pomoc při řešení vzniklého závazku s dostupností služby na všech pobočkách České pošty
 • Příležitost pro věřitele – ošetření reputačního rizika
 • Příležitost pro dlužníky co nejdříve a bez mnohonásobného navýšení uhradit svůj závazek
 • Prevence vzniku zbytečných nákladů nebo dluhových pastí pro ty, kteří o svém závazku nevědí
 • Naprostá bezpečnost zpracovávaných a uložených dat a informací 

Jak pomáhá DINO dlužníkům?

 • Přináší včas informace o závazku
 • Chrání před zbytečným narůstáním závazku
 • Předchází nákladným soudním sporům a exekucím
 • Je dostupné díky široké síti poboček České pošty
 • Zprostředkuje jednoduchý a rychlý způsob úhrady závazku

nahoru

Jak DINO funguje?

Mimosoudní fáze

 • obeslání dlužníků informačním dopisem ze strany České pošty.
 • oslovení dlužníků jejich poštovním doručovatelem s jasným vyjádřením snahy o pomoc při řešení dluhové situace
 • pravidelné oslovování dlužníků, kteří ještě nezačali svůj závazek řešit, ze strany poštovních doručovatelů
 • zevrubná informace o možnostech řešení situace, ve které se dlužník nachází, na přepážce kontaktní pošty
 • možnost úhrady závazku jednorázově nebo ve splátkách
 • sledování plnění dohody o splátkách
 • obeslání dlužníků předžalobní výzvou

Soudní fáze

 • podání žalobních návrhů a zastupování v soudních a správních řízeních
 • podání exekučních návrhů a zastupování při provádění exekuce
 • průběžná informace o možnostech řešení situace pro dlužníka na kterékoliv pobočce České pošty 

Každý proces je koncipován tak, aby maximalizoval pravděpodobnost zastižení dlužníka a zajistil mu předání relevantních informací o detailu závazku včetně dalšího možného vývoje výše závazku při jeho neřešení. Občané tak poprvé získávají profesionální pomoc a současně i příležitost uhradit svůj závazek co nejdříve a bez následných zbytečných nákladů. Prostřednictvím služby DINO mohou být osloveny jak fyzické, tak i právnické osoby.

nahoru

Jsme tu i pro vás!

Budete-li osloveni na přepážce České pošty nebo bude-li Vám doručen dopis služby DINO, neváhejte a využijte možnosti získat informace, které jsou Vám takto nabízeny. Převzetí informací o možném dluhu Vás k ničemu nezavazuje a může Vám zároveň ušetřit peníze i nervy při případném pozdním řešení tohoto problému. 

Volejte:

V případě potřeby bližších informací volejte na linku 954 302 177 v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin. 

Pište:

Vaše dotazy uvítáme i na e-mailové adrese dino@cpost.cz.

 

nahoru

Dokumenty ke stažení

DINO – žádost (pdf, 137kB)
DINO – plná moc (pdf, 126kB)
DINO – prohlášení (pdf, 125kB)
DINO - produktový list (pdf, 80kB)