Ceník

Současně s odesláním objednávky je třeba uhradit i cenu zakázky:

  • bankovním převodem na účet u ČSOB, a.s.: 302712708/0300, variabilní symbol 6022112 
  • poštovní poukázkou (typ A)
  • případně v hotovosti na pracovišti Známkové tvorby – známky s přítiskem.

Platba i objednávka musí být na stejné jméno. Pokud jméno plátce nesouhlasí se jménem objednavatele je nutno tuto skutečnost uvést v objednávkovém formuláři! Při objednávce do hodnoty 600 Kč vč. DPH je nutno k celkové ceně připočíst manipulační poplatek 35 Kč vč. DPH.
V případě volby platby v hotovosti upozorňujeme, že na pracovišti PostFila není možná úhrada platební kartou.

Pošta zajistí výrobu až poté, co bude částka připsána na její účet.

Ceny platí od 15. 3. 2021

Cena/ 1 TL s 1 motivem na hl. kuponech

Nominální hodnota známky

A

B

E

Z

9-blok 1 až 9 TL/*

364,-

301,-

481,-

535,-

9-blok 10 až 199 TL/*

354,-

291,-

471,-

525,-

9-blok 200 až 2999 TL/*

334,-

271,-

451,-

505,-

od 3000 TL/*

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

Cena/ 1 TL s 2 - 3 motivy na hl. kuponech

Nominální hodnota známky

A

B

E

Z

9-blok 1 až 9 TL/*

424,-

361,-

541,-

595,-

7-blok 1 až 9 TL/*

372,-

323,-

463,-

505-

9-blok 10 až 199 TL/*

414,-

351,-

531,-

585,-

7-blok 10 až 199 TL/*

362,-

313,-

453,-

495,-

9-blok 200 až 2999 TL/*

394,-

331,-

511,-

565,-

7-blok 200 až 2999 TL/*

342,-

293,-

433,-

475,-

od 3000 TL/*

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

Cena/ 1 TL se 4 - 9 motivy na hl. kuponech

Nominální hodnota známky

A

B

E

Z

9-blok 1 až 9 TL/*

584,-

521,-

701,-

755,-

7-blok 1 až 9 TL/*

532,-

483,-

623,-

665-

9-blok 10 až 199 TL/*

574,-

511,-

691,-

745,-

7-blok 10 až 199 TL/*

522,-

473,-

613,-

655,-

9-blok 200 až 2999 TL/*

554,-

491,-

671,-

725,-

7 blok 200 až 2999 TL/*

502,-

453,-

593,-

635,-

od 3000 TL/*

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

 

Ke stažení