Ceník

Současně s odesláním objednávky je třeba uhradit i cenu zakázky:

  • bankovním převodem na účet u ČSOB, a.s.: 302712708/0300, variabilní symbol 6022112 
  • poštovní poukázkou (typ A)
  • případně v hotovosti na pracovišti Známkové tvorby – známky s přítiskem.

Platba i objednávka musí být na stejné jméno. Pokud jméno plátce nesouhlasí se jménem objednavatele je nutno tuto skutečnost uvést v objednávkovém formuláři! Při objednávce do hodnoty 800 Kč vč. DPH je nutno k celkové ceně připočíst manipulační poplatek 60 Kč vč. DPH.
V případě volby platby v hotovosti upozorňujeme, že na pracovišti PostFila není možná úhrada platební kartou.

Pošta zajistí výrobu až poté, co bude částka připsána na její účet.

Ceny platí od 1. 2. 2023

Cena/ 1 TL s 1 motivem na hl. kuponech

Nominální hodnota známky

A

B

E

Z

9-blok 1 až 9 TL/*

436,-

373,-

526,-

580,-

9-blok 10 až 199 TL/*

426,-

363,-

516,-

570,-

9-blok 200 až 2999 TL/*

406,-

343,-

496,-

550,-

od 3000 TL/*

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

Cena/ 1 TL s 2 - 3 motivy na hl. kuponech

Nominální hodnota známky

A

B

E

Z

9-blok 1 až 9 TL/*

496,-

433,-

586,-

640,-

7-blok 1 až 9 TL/*

428,-

379,-

498,-

540,-

9-blok 10 až 199 TL/*

486,-

423,-

576,-

630,-

7-blok 10 až 199 TL/*

418,-

369,-

488,-

530,-

9-blok 200 až 2999 TL/*

466,-

403,-

556,-

610,-

7-blok 200 až 2999 TL/*

398,-

349,-

468,-

510,-

od 3000 TL/*

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

Cena/ 1 TL se 4 - 9 motivy na hl. kuponech

Nominální hodnota známky

A

B

E

Z

9-blok 1 až 9 TL/*

656,-

593,-

746,-

800,-

7-blok 1 až 9 TL/*

588,-

539,-

658,-

700-

9-blok 10 až 199 TL/*

646,-

583,-

736,-

790,-

7-blok 10 až 199 TL/*

578,-

529,-

648,-

690,-

9-blok 200 až 2999 TL/*

626,-

563,-

716,-

770,-

7 blok 200 až 2999 TL/*

558,-

509,-

628,-

670,-

od 3000 TL/*

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

cena dohodou

 

Ke stažení