Ceník

Současně s odesláním objednávky je třeba uhradit i cenu zakázky:

  • bankovním převodem na účet u ČSOB, a.s.: 134472054/0300, variabilní symbol 6022112
  • poštovní poukázkou (typ A)
  • případně v hotovosti na pracovišti PostFila.

Platba i objednávka musí být na stejné jméno. Pokud jméno plátce nesouhlasí se jménem objednavatele je nutno tuto skutečnost uvést v objednávkovém formuláři! Při objednávce do hodnoty 600 Kč vč. DPH je nutno k celkové ceně připočíst manipulační poplatek 35 Kč vč. DPH.
V případě volby platby v hotovosti upozorňujeme, že na pracovišti PostFila není možná úhrada platební kartou.

Pošta zajistí výrobu až poté, co bude částka připsána na její účet.

Cena/ 1 TL s 1 motivem na hl. kuponech Nominální hodnota známky
A E Z
1 až 9 TL/* 254,- 398,- 443,-
10 až 49 TL/* 244,- 388,- 433,-
50 až 199 TL/* 234,- 378,- 423,-
200 až 499 TL/* 224,- 368,- 413,-
500 až 999 TL/* 214,- 358,- 403,-
1000 až 2999 TL/* 204,- 348,- 393,-
od 3000 TL/* cena dohodou cena dohodou cena dohodou
Cena/ 1 TL s 2 - 3 motivy na hl. kuponech Nominální hodnota známky
A E Z
1 až 9 TL/* 314,- 458,- 503,-
10 až 49 TL/* 304,- 448,- 493,-
50 až 199 TL/* 294,- 438,- 483,-
200 až 499 TL/* 284,- 428,- 473,-
500 až 999 TL/* 274,- 418,- 463,-
1000 až 2999 TL/* 264,- 408,- 453,-
od 3000 TL/* cena dohodou cena dohodou cena dohodou
Cena/ 1 TL se 4 - 9 motivy na hl. kuponech Nominální hodnota známky
A E Z
1 až 9 TL/* 494,- 638,- 683,-
10 až 49 TL/* 484,- 628,- 673,-
50 až 199 TL/* 474,- 618,- 663,-
200 až 499 TL/* 464,- 608,- 653,-
500 až 999 TL/* 454,- 598,- 643,-
1000 až 2999 TL/* 444,- 588,- 633,-
od 3000 TL/* cena dohodou cena dohodou cena dohodou

*Množstevní slevy z ceny přítisku se poskytují jen v případě, že zakázka obsahuje 10 a více tiskových listů s jednou předlohou!

Ke stažení