Známkové automaty

Provoz automatů na známky byl ukončen dne 17. 12. 2020.

Známkový automatAutomat na známky byl pro veřejnost poprvé zprovozněn dne 5. 3. 2000 na Celostátní výstavě poštovních známek BRNO 2000.

Automaty pocházely z Francie a měly označení SIMA 1351.

Do automatů byl vkládán kotouč s nálepkami, na které se dotiskovala navolená hodnota z přednastavené nabídky. Do automatu bylo možné vkládat papírové bankovky i mince na úhradu vytištěných známek.

Automaty byly v průběhu doby v provozu na několika místech, ne však zároveň, některé své umístění postupně měnily dle zájmu veřejnosti:

 • Pošta Brno 2
 • pošta Brno 1
 • pošta Karlovy Vary 1
 • Pošta Liberec 1)
 • Pošta Opava 1
 • Pošta Praha 1
 • Pošta Ústí nad Labem 1
 • Prodejna PostFila, Praha 7
 • Sklad PostFila, Praha 7

Postupem času docházelo k opotřebování automatů a vzhledem k nedostatku náhradních dílů byly automaty postupně z jednotlivých pošt bez náhrady odstraňovány.

Automat umístěný v zázemí skladu PostFila s deaktivovaným platebním modulem nebyl určen pro veřejnost. Byl využíván pouze pro tisk vyššího počtu známek na základě předběžných objednávek zákazníků.

V průběhu let byly vydány celkem čtyři emise automatových nálepek s motivy

 • Veveří (tisk nálepek - Francie; prvotní instalace 5. 3. 2000)
 • Zvíkov (tisk nálepek - Kolínská tiskárna, a.s.; prvotní instalace 26. 6. 2002)
 • Jindřichův Hradec (tisk nálepek - Colognia press, a.s.; prvotní instalace 2. 3. 2005)
 • Průhonice (tisk nálepek - Colognia press, a.s.; prvotní instalace 3. 9. 2008)

Po vyčerpání zásob nálepky Průhonice byla do automatů znovu instalována nálepka Jindřichův Hradec (1. 2. 2018). 

ATM - Průhonice  ATM - Jindřichův Hradec  ATM - hrad Veveří  ATM - hrad Zvíkov

Všechny uvedené automatové známky s natištěnou nominální hodnotou jsou stále v platnosti.

Automatové známky v prodejně filatelie PostFila ani u zásilkové služby Karlovy Vary již nejsou k dispozici.