Podmínky pro objednání příležitostných cenných nálepek Apost a R-nálepek

Pořadatelé filatelistických, společenských, sportovních a jiných akcí mohli využít nabídky České pošty, s.p., aby po určitou dobu používali příležitostné cenné nálepky Apost, příležitostné R-nálepky s vybraným textem nebo grafickým motivem.

Služba od 1. 1. 2023 již není nabízena.