Podmínky pro objednání příležitostných cenných nálepek Apost a R-nálepek

Pořadatelé filatelistických, společenských, sportovních a jiných akcí mohou využít nabídky České pošty, s.p., aby po určitou dobu používala příležitostné cenné nálepky Apost, příležitostné R-nálepky s vybraným textem nebo grafickým motivem.

Žádosti ve formě objednávky jsou přijímány na adrese:

Česká pošta, s.p.
Hedvika Tesařová
Poštovní přihrádka 13
111 21 Praha 1

Kontaktní osoba:

Hedvika Tesařová, odd. známková tvorba
telefon: +420 954 400 685
e-mail: tesarova.hedvika@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Žádosti musí být z provozních důvodů podány 3 měsíce před termínem konání akce. Po této lhůtě žádosti nemohou být standardně povolovány (z důvodu zajištění kvalitního a včasného informačního servisu pro rovný přístup všech zájemců a zejména výrobu příležitostných R-nálepek, které jsou časově náročnější).

Co všechno k tomu potřebujete 

 • Text R-nálepky, případně obrázek, který chcete na R-nálepku umístit. Obrázek musí být zaslán v dobré kvalitě (min. 300 dpi) ve formátu jpg. (např. na cd nebo emailem);
 • Při objednání cenné nálepky Apost - text max. o 20 znacích včetně mezer,
 • Objednávku, která musí obsahovat přesný název místně nejbližšího poštovního úřadu, kde budou příležitostné cenné nálepky Apost či příležitostné R-nálepky používány;
 • Přesná data od kdy do kdy budou nálepky používány;
 • U R-nálepek je nutné uvést množství;
 • Údaje o objednateli musí obsahovat přesnou adresu objednavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení; u OSVČ a právnických osob standardní doklady: kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, kopie osvědčení o registraci plátce DPH.

Cena za výrobu příležitostných R-nálepek

 • Výroba 1 příležitostné R-nálepky stojí 0,14 Kč bez DPH;
 • Příležitostné R-nálepky je třeba objednávat v minimálním počtu 480 Ks dále pak 720 Ks, 960 Ks atd. Počet kusů musí být v desítkách a dělitelný 24.

Cena za výrobu cenných Apost nálepek

 • za výrobu příležitostných cenných Apost nálepek si Česká pošta s. p. nic neúčtuje.

Podmínky pro objednání, výrobu a použití razítka

(Autor: Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby, Česká pošta, s.p., 13. října 2010, Praha)


Poznámky:
připravujeme (podrobnosti a termíny budou včas zveřejněny):

 1. v případě, že nebude dodán výtvarný návrh razítka, bude v závislosti na složitosti požadovaného výstupu možné zájemcům nabídnout grafické ztvárnění razítka profesionálními výtvarníky, podílejícími se na české známkové tvorbě. Cena bude odpovídat ceně běžné pro tento vedlejší produkt známkové tvorby,
 2. elektronickou objednávku na webové stránce České pošty, s.p.