Podmínky pro objednání, výrobu a použití razítka

Pořadatelé filatelistických, společenských, sportovních a jiných akcí mohou využít nabídky České pošty, s.p., aby po určitou dobu používala ruční příležitostná poštovní razítka s vybraným textem nebo grafickým motivem.

Žádosti ve formě objednávky jsou přijímány na adrese:

Česká pošta, s.p.
Michaela Petrusová
Jindřišská 14, P.O.BOX 13
111 21  Praha 1

Kontaktní osoba:

Michaela Petrusová, odd. známková tvorba
telefon: +420 954 400 692
e-mail: petrusova.michaela@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

Žádosti musí být z provozních důvodů podány 3 měsíce před termínem konání akce. Po této lhůtě žádosti nemohou být standardně povolovány (z důvodu zajištění kvalitního a včasného informačního servisu pro rovný přístup všech zájemců o získání otisků razítek k datu používání).

Co všechno k tomu potřebujete

  • grafický návrh razítka - výsledné razítko bývá nejčastěji kulaté v průměru nejvíce 32 mm - návrh se zhotovuje zpravidla v liniové kresbě; musí být dodán v dobré kvalitě (300 dpi), cca ve čtyřnásobném zvětšení, ve formátu JPG, TIF, AI, EPS či PDF; musí obsahovat název pošty, která bude razítko orážet (např. Litoměřice 1) a celé datum orážení (např. 1. 1. 2021); v případě, že bude oráženo více dnů, mělo by být v návrhu první datum a spolu s návrhem dodána vypsaná kompletní číselná řada 0-9, pro zhotovení ostatních datumovek,
  • přesný popis motivu razítka,
  • žádost - musí obsahovat přesný název místně nejbližšího poštovního úřadu, zvolené místo a datum používání razítka,
  • údaje o objednateli: přesná adresa objednavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení; u OSVČ a právnických osob standardní doklady: kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, kopie osvědčení o registraci plátce DPH).

Cena za výrobu 1 příležitostného poštovního razítka

  • cca 8.000 – 10.000 Kč včetně DPH (podle náročnosti kresby rytiny příležitostného razítka),
  • sazba za jeho používání na příslušné organizační jednotce České pošty (zvoleném místě) činí 786 Kč/den po dobu tří dnů, za čtvrtý a každý započatý den 242 Kč/den,
  • zřízení příležitostné poštovní přepážky – 1 pracovník – denně, nejméně 2.420 Kč.

Ceny jsou bez DPH. K ceně služby bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů.

Výrobu příležitostných poštovních razítek zajišťuje Česká pošta, s. p., Odbor známková tvorba. Kalkulace a finální cena bude sdělena až na základě závazné objednávky. Razítko zůstává majetkem České pošty, s. p. a je následně uloženo v Poštovním muzeu.

Podmínky pro objednání příležitostných nálepek Apost a R-nálepek

(Autor: Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby, Česká pošta, s.p., 13. října 2010, Praha)


Poznámky:
připravujeme (podrobnosti a termíny budou včas zveřejněny):

  1. v případě, že nebude dodán výtvarný návrh razítka, bude v závislosti na složitosti požadovaného výstupu možné zájemcům nabídnout grafické ztvárnění razítka profesionálními výtvarníky, podílejícími se na české známkové tvorbě. Cena bude odpovídat ceně běžné pro tento vedlejší produkt známkové tvorby,
  2. elektronickou objednávku na webové stránce České pošty, s.p.