Podmínky pro objednání, výrobu a použití razítka

Pořadatelé filatelistických, společenských, sportovních a jiných akcí mohou využít nabídky České pošty, s.p., aby po určitou dobu používala ruční příležitostná poštovní razítka s vybraným textem nebo grafickým motivem.

Žádosti ve formě objednávky jsou přijímány na adrese:

Česká pošta, s.p.
Michaela Petrusová
Jindřišská 14, P.O.BOX 13
111 21  Praha 1

Kontaktní osoba:

Dita Bartošová, odd. známková tvorba
telefon: +420 954 302 424
e-mail: bartosova.dita@cpost.cz 
www.ceskaposta.cz

Žádosti musí být z provozních důvodů podány 3 měsíce před termínem konání akce. Po této lhůtě žádosti nemohou být standardně povolovány (z důvodu zajištění kvalitního a včasného informačního servisu pro rovný přístup všech zájemců o získání otisků razítek k datu používání).

Co všechno k tomu potřebujete

  • grafický návrh razítka - výsledné razítko bývá nejčastěji kulaté v průměru nejvíce 32 mm - návrh se zhotovuje zpravidla v liniové kresbě; musí být dodán v dobré kvalitě (300 dpi), cca ve čtyřnásobném zvětšení, ve formátu JPG, TIF, AI, EPS či PDF; musí obsahovat název pošty, která bude razítko orážet (např. Litoměřice 1) a celé datum orážení (např. 1. 1. 2021); v případě, že bude oráženo více dnů, mělo by být v návrhu první datum a spolu s návrhem dodána vypsaná kompletní číselná řada 0-9, pro zhotovení ostatních datumovek,
  • přesný popis motivu razítka,
  • žádost - musí obsahovat přesný název místně nejbližšího poštovního úřadu, zvolené místo a datum používání razítka,
  • údaje o objednateli: přesná adresa objednavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení; u OSVČ a právnických osob standardní doklady: kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, kopie osvědčení o registraci plátce DPH).

Výrobu příležitostných poštovních razítek zajišťuje Česká pošta, s. p., Známková tvorba. Odhad ceny sdělíme na základě poptávky mailem. Kalkulace a finální cena bude sdělena až na základě závazné objednávky. Razítko zůstává majetkem České pošty, s. p. a je následně uloženo v Poštovním muzeu.